Skip to main content

Varemærkeregistrering

Det skal kunne betale sig at være kreativ. Tillad os at hjælpe.

Varemærkeregistrering

Firmanavne, logoer, slogans, lyde, farver - et varemærke kan være mange ting. Fælles for dem alle er, at de er særlige kendetegn for din virksomhed. De adskiller din forretning og dine produkter fra konkurrenterne.

En varemærkeregistrering beskriver, hvilke produkter eller services, dit mærke skal registreres for. Din beskyttelse og mulighed for at reagere hvis dit varemærke bliver krænket afhænger af registreringen. Derfor skal du tænke ud i fremtiden og overveje, om der er produkter eller ydelser, som du på et senere tidspunkt vil komme til at bruge mærket for.

Det gør sig også gældende hvis din virksomhed har planer om at blive eller allerede er aktiv på andre markeder end Danmark. Du kan fx søge varemærkeregistrering i EU på tre forskellige måder, der supplerer hinanden, og derudover kan du søge internationalt via WIPO (World Intellectual Property Organization). Du kan også indlevere internationale ansøgninger direkte i Kina, USA og så videre – uden om WIPO. Hvad du vælger, afhænger af din virksomheds behov og strategi.

Det kan du beskytte som varemærke

  • Ordmærker: består kun af kombinationer af ord, bogstaver, tal eller andre typografiske tegn.
  • Figurmærker: eksempelvis logoer, det vil sige varemærker der ikke er lavet af standardtegn, -stil eller -layout. Et figurmærke kan kombineres med ord.
  • Formmærke: består af figurer i 3D hvor selve varens kendetegn er fx indpakningen eller emballagen. Formmærker kan også kombineres med ord.
  • Positionsmærker: består af en særlig måde som varemærket er anbragt eller fastgjort på mærket.
  • Mønstermærke: består udelukkende af elementer der gentages regelmæssigt og er typisk brugt på selve varen eller emballagen.
  • Farvemærker: består udelukkende af en enkelt farve uden konturer eller en kombination af farver uden konturer.
  • Lydmærker: består udelukkende af en lyd eller en kombination af lyde.
  • Duftmærker: består af en duft.

Du bør også være særligt opmærksom på varemærkeregistrering hvis din virksomhed har udviklet eller er i gang med at udvikle en app, appikoner kan og bør nemlig også beskyttes med en varemærkeregistrering.

Vi ser ofte, at svindlere forsøger at snylte på det gode navn og ry, som andre har brugt år på at opbygge. Og lykkes det, kan det have store konsekvenser for den virksomhed, det går ud over. Med en varemærkeregistrering får du mulighed for at tilføje et ®, når du bruger dit varemærke. Det er et lille, men yderst værdifuldt symbol. Det er nemlig internationalt kendt, og det viser omverdenen, at virksomheden har en eneret til mærket. Eneretten gælder naturligvis kun i det omfang, du har beskyttet mærket, og det er derfor essentielt, at du er fremsynet i forhold til brugen af varemærket.

En gennemtænkt varemærkeregistrering er et aktiv med en helt afgørende værdi, for at bevare konkurrenceevnen og vinde markedsandele.

For at opretholde registreringen på sigt skal du også bruge varemærker for alle registrerede produkter og ydelser i de lande, du har valgt. Det er derfor afgørende, at du har en reel intention om brug, for at en varemærkeregistrering giver mening.

Hvad koster det at registrere et varemærke?

Prisen for en varemærkeregistrering afhænger at, hvilken type af varemærke, der er tale om, samt i hvor mange klasser og lande, man ønsker beskyttelsen i.

Ansøger du selv direkte hos myndighederne i Danmark – Patent- og Varemærkestyrelsen – så er grundgebyret for ansøgning om et individuelt varemærke 2.000 kroner for en enkelt klasse, en klasse mere koster 200 kroner og følgende klasser koster 600 kroner. Se mere på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside.

Et EU-varemærke har et grundgebyr på mellem 850 og 1.000 euro for et individuelt EU-varemærke. Efterfølgende klasser koster mellem 50 og 150 euro. Se de aktuelle gebyrer på EUIPOs hjemmeside.

Ansøger du om et internationalt varemærke under Madrid-protokollen starter grundgebyret ved 653 schweizerfranc, igen afhængigt af, præcis, hvad du søger om. Se de aktuelle gebyrer på WIPOs hjemmeside.

Hvor længe gælder en varemærkeregistrering?

Når først et varemærke er blevet registreret gælder det uendeligt, så længe der hvert 10. år betales en obligatorisk fornyelsesafgift. Visse lande kræver også, at der med et fastsat interval (som varierer fra land til land) indleveres dokumentation for, at mærket bruges for de produkter og ydelser, det er registreret for.

Det er væsentligt at være opmærksom på, at selv i lande, hvor det ikke er obligatorisk at dokumentere brug, så kan myndigheden i en konfliktsituation bede om dokumentation for, at du bruger mærket. Kan du ikke det, kan det betyde, at du mister din rettighed.

Hvad kræver det at registrere et navn, slogan eller logo som varemærke? Få svaret lidt længere nede på siden.

Hvad kræver det, at registrere et navn, slogan eller logo som varemærke?

Der er tre grundlæggende krav du skal leve op til, for at registrere et varemærke. For det første skal det kunne adskille din virksomheds varer og tjenesteydelser fra andre virksomheders. For det andet skal det kunne gengives på en måde, der gør det muligt at fastslå den klare og præcise genstand for beskyttelsen. Og som det sidste krav skal varemærket skal have særpræg.

Omvendt er der også mærker der ikke kan beskyttes, som ord der beskriver en vare eller ydelse på en objektiv måde, det der kaldes for ’beskrivende’. Det ville også være uretfærdigt hvis én virksomhed fik eneret til at kalde deres mursten for ’røde’ eller en anden virksomhed deres sko for ’skridsikre’.

Du må heller ikke snyde køberen ved at give indtryk af noget bestemt, som mærket NOUGAT søgt for ’ren chokolade’. Men hvis varerne er inden for helt forskellige områder, som NOUGAT søgt for ’tøj’, er der ikke fare for at der opstår vildledning.

Varemærker må også kun indeholde en beskyttet titel, fx advokat, hvis du har lov til at bruge den. Slutteligt må dit varemærke heller ikke indeholde officielle statskendetegn som en kongekrone eller et flag, medmindre du har opnået tilladelse til det.

Sådan søger du varemærkeregistrering

Den gode forberedelse til varemærkeansøgningen inkluderer en forundersøgelse. Den vil vise, om der er andre der har lignende registreringer i de relevante kategorier, som din registrering kunne komme til at krænke. Hvis du ikke har registreret et varemærke på dit produkt, risikerer du at skulle trække varer tilbage eller omdøbe dem. Har du derimod et registreret varemærke, giver det en sikkerhed til dig og dine forretningspartnere om, at jeres investering er beskyttet.

Ansøgningen om varemærke skal indeholde tre ting: dit varemærke, hvad enten det er et ord, logo eller noget tredje; en liste der forklarer i hvilke kategorier dit varemærke skal beskyttes, fx tøj eller fødevarer. Beskyttelsen gælder kun i de kategorier du vælger, så det er en god idé at være rigtig grundig, for der er brugspligt for varemærker og registrerer du i øst og vest bliver du sårbar for ophævelsesbegæringer. Derfor bør en ansøgning medtage de varer eller tjenesteydelser, som mærket aktuelt anvendes for eller som mærket forventes anvendt for i en tidshorisont på 3 til 5 år. Som det sidste skal din ansøgning give oplysninger om, hvem der skal være indehaver af varemærket.

Vores bedste råd er at overlade ansøgningen til en ekspert, der kender forretningsgangene hos myndighederne, indholdskrav, sprogbrug, timing og de mange andre faktorer der er med til at øge sandsynligheden for en beskyttelse. På den måde er din ansøgning i trygge hænder.

Vi hjælper dig hele vejen

Vi tilbyder vores hjælp hele vejen igennem, fra at lægge strategi og undersøge markedet, til at skrive din ansøgning. Vi rådgiver om hvilke produkter og ydelser der er væsentlige for din virksomheds forretningsområde og hvilke lande der med fordel kan ansøges i, for at opnå den bedste og bredeste beskyttelse.

Du får en grundig varemærkeansøgning, udarbejdet af eksperter med mange års erfaring inden for området. Det øger din chance for at opnå den ønskede og nødvendige eneret.

Tillad os at hjælpe

Vi hjælper allerede disse virksomheder med varemærker