Skip to main content

Varemærkeregistrering

Det skal kunne betale sig at være kreativ. Tillad os at hjælpe.

Varemærkeregistrering

Firmanavne, logoer, slogans, lyde, farver - et varemærke kan være mange ting. Fælles for dem alle er, at de er særlige kendetegn for din virksomhed. De adskiller din forretning og dine produkter fra konkurrenterne. Derfor bør du overveje at beskytte dem.

Hvad koster varemærkeregistrering?

Prisen for en varemærkeregistrering afhænger af, hvilken type varemærke, der er tale om, samt i hvor mange klasser (produktkategorier) og lande, du ønsker beskyttelsen i.

Vi tilbyder at bistå i hele processen og for os er en varemærkeregistrering ikke blot en ekspeditionssag. Vores priser dækker derfor rådgivning og din ansøgning kommer i trygge hænder ved varemærkeeksperter. Aktuelle priser:

Prisen for registrering af et varemærke i én klasse er vist nedenfor. Hvis du skal have registreret varemærket i flere klasser, så er de følgende klasser billigere. For eksemplets skyld har vi sat prisen for to klasser i parentes.

 • Danmark, én klasse: 6.000 kroner (6.700 kroner)
 • EU, én klasse: 11.500 kroner (12.500 kroner)
 • Andre lande. Afhænger af hvilke lande, så kontakt os for eksakt pris og rådgivning

De angivne priser dækker både registreringsgebyr og vores rådgivning.

Du kan have behov for at registrere i flere lande og/eller for flere klasser. Dette er noget, vi kan rådgive dig om, så du hverken får registeret for meget eller for lidt. Når vi har afdækket dit behov, aftaler vi en pris forud for igangsættelse af opgaven.

Gå direkte til bestillingsformular.

Hos Patrade yder vi rådgivning - og derfor er det ikke bare en "blind" bestilling, når du bestiller et varemærke gennem os. Det betyder helt konkret, at når vi modtager den udfyldte formular fra dig, så vender vi tilbage med vores anbefalinger til registreringen, samt et pristilbud, som du herefter skal acceptere. Udfyld formularen og du er i gang.

Hvad er varemærkeregistrering?

En varemærkeregistrering er en beskyttelse af det, der kendetegner din virksomhed, det kan være navnet på virksomheden, produktnavne, logoer, slogans og meget mere.

Selve varemærkeregistreringen beskriver, hvilke produkter eller services, dit mærke er registreret for. Din beskyttelse og mulighed for at reagere hvis dit varemærke bliver krænket afhænger af registreringen. Derfor skal du tænke ud i fremtiden når du søger om varemærkeregistrering.

Varemærker og brand extensions

Helt konkret skal du overveje, om der er produkter eller ydelser, som du på et senere tidspunkt vil komme til at bruge mærket for. Gør du det, så vil du kunne udvide dit brand til også at omfatte andre produktkategorier end den, hvor du oprindeligt startede, og bevare varemærkebeskyttelsen. Dette kan være en kæmpe fordel fordi du så overfører den brandværdi og kendskab til mærket, som du har i én kategori til en anden.

Varemærker og eksport

Overvejelserne er også aktuelle i forhold til geografiske markeder. Hvis din virksomhed har planer om at blive eller allerede er aktiv på andre markeder end Danmark, så skal du tænke det ind allerede i ansøgningsfasen.

Du kan fx søge varemærkeregistrering i EU på tre forskellige måder, der supplerer hinanden, og derudover kan du søge internationalt via WIPO (World Intellectual Property Organization). Du kan også indlevere internationale ansøgninger direkte i Kina, USA og så videre – uden om WIPO. Hvad du vælger, afhænger af din virksomheds behov og strategi.

Bliv klogere på varemærker her.

Hvad kan beskyttes af en varemærkeregistrering?

 • Ordmærker: består kun af kombinationer af ord, bogstaver, tal eller andre typografiske tegn.
 • Figurmærker: eksempelvis logoer, det vil sige varemærker der ikke er lavet af standardtegn, -stil eller -layout. Et figurmærke kan kombineres med ord.
 • Formmærke: består af figurer i 3D hvor selve varens kendetegn er fx indpakningen eller emballagen. Formmærker kan også kombineres med ord.
 • Positionsmærker: består af en særlig måde som varemærket er anbragt eller fastgjort på mærket.
 • Mønstermærke: består udelukkende af elementer der gentages regelmæssigt og er typisk brugt på selve varen eller emballagen.
 • Farvemærker: består udelukkende af en enkelt farve uden konturer eller en kombination af farver uden konturer.
 • Lydmærker: består udelukkende af en lyd eller en kombination af lyde.
 • Duftmærker: består af en duft.

Du bør også være særligt opmærksom på varemærkeregistrering hvis din virksomhed har udviklet eller er i gang med at udvikle en app, appikoner kan og bør nemlig også beskyttes med en varemærkeregistrering.

Hvad er fordelene ved at registrere et varemærke?

Med en varemærkeregistrering har man ret til at forbyde andre i at udnytte varemærket kommercielt, og det kan have meget stor betydning for både indtjening og brandværdi. En gennemtænkt varemærkeregistrering er derfor et aktiv med en helt afgørende værdi, for at bevare konkurrenceevnen og vinde markedsandele.

Hvis du ikke har registreret et varemærke på dit produkt, risikerer du at skulle trække varer tilbage eller omdøbe dem. Har du derimod et registreret varemærke, giver det en sikkerhed til dig og dine forretningspartnere om, at jeres investering er beskyttet.

Med en varemærkeregistrering får du mulighed for at tilføje et ®, når du bruger dit varemærke. Det er et lille, men yderst værdifuldt symbol. Det er nemlig internationalt kendt, og det viser omverdenen, at virksomheden har en eneret til mærket. Eneretten gælder naturligvis kun i det omfang, du har beskyttet mærket, og det er derfor essentielt, at du er fremsynet i forhold til brugen af varemærket.

Se, hvordan PanzerGlass bruger varemærket til at bevare markedspositionen.

Vi ser ofte, at svindlere forsøger at snylte på det gode navn og ry, som andre har brugt år på at opbygge. Og lykkes det, kan det have store konsekvenser for den virksomhed, det går ud over.

For at opretholde registreringen på sigt skal du også bruge varemærker for alle registrerede produkter og ydelser i de lande, du har valgt. Det er derfor afgørende, at du har en reel intention om brug, for at en varemærkeregistrering giver mening.

Sådan håndterer og overvåger vi dine varemærkeregistreringer.

Hvordan søger man om varemærkeregistrering?

Helt konkret ansøges om en varemærkeregistrering ved at indsende en ansøgning til myndighederne i de lande, man gerne vil have en varemærkeregistrering.

Den gode forberedelse til varemærkeansøgningen inkluderer en forundersøgelse. Den vil vise, om der er andre der har lignende registreringer i de relevante kategorier og geografiske markeder, som din registrering kunne komme til at krænke. Resultatet af forundersøgelsen vil vise om det overhovedet vil være muligt for dig at få en registrering, eller om der allerede findes varemærker, der står vejen for din brug og registrering.

Hvad indeholder en varemærkeansøgning?

Ansøgningen om varemærke skal bl.a. indeholde tre basisting uanset hvor mange lande, du søger i:

 • Beskrivelse af varemærket.
 • Angivelse af hvilke kategorier varemærket skal gælde i.
 • Oplysninger om, hvem der skal være indehaver af varemærket.

Beskrivelsen skal fortælle om det er et ord, logo eller noget tredje, du ønsker at få eneret til og hvordan det skal bruges.

Kategorier er en liste, der forklarer produktområdet for beskyttelsen fx tøj eller fødevarer. Beskyttelsen gælder kun i de kategorier du vælger. Det er en god idé at være rigtig grundig, for der er brugspligt for varemærker og registrerer du i øst og vest bliver du sårbar for ophævelsesbegæringer, dvs. at du kan miste retten, hvis du ikke bruger varemærket. Derfor bør en ansøgning medtage de varer eller tjenesteydelser, som mærket aktuelt anvendes for eller som mærket forventes anvendt for i en tidshorisont på 3 til 5 år.

Som det sidste skal din ansøgning give oplysninger om, hvem der skal være indehaver af varemærket, er det en person eller et firma.

Vores bedste råd er at overlade ansøgningen til en ekspert, der kender forretningsgangene hos myndighederne, indholdskrav, sprogbrug, timing og de mange andre faktorer der er med til at øge sandsynligheden for en beskyttelse. På den måde er din ansøgning i trygge hænder.

Hvad kræver det at registrere et navn, slogan eller logo som varemærke?

Der er tre grundlæggende krav dit varemærke SKAL leve op til, for at det kan beskyttes:

 1. Det skal kunne adskille din virksomheds varer og tjenesteydelser fra andre virksomheders
 2. Det skal kunne gengives på en måde, der gør det muligt at fastslå den klare og præcise genstand for beskyttelsen
 3. Det skal have særpræg.

Omvendt er der også mærker der ikke kan beskyttes, som ord der beskriver en vare eller ydelse på en objektiv måde, det der kaldes for ’beskrivende’. Det ville også være uretfærdigt hvis én virksomhed fik eneret til at kalde deres mursten for ’røde’ eller en anden virksomhed deres sko for ’skridsikre’.

Du må heller ikke snyde køberen ved at give indtryk af noget bestemt, som mærket NOUGAT søgt for ’ren chokolade’. Men hvis varerne er inden for helt forskellige områder, som NOUGAT søgt for ’tøj’, er der ikke fare for at der opstår vildledning.

Varemærker må også kun indeholde en beskyttet titel, fx advokat, hvis du har lov til at bruge den. Slutteligt må dit varemærke heller ikke indeholde officielle statskendetegn som en kongekrone eller et flag, medmindre du har opnået tilladelse til det.

Få tips til varemærkeovervågning

Som beskrevet tidligere, så giver en varemærkeregistrering en kommerciel fordel, fordi man med registreringen har opnået en eneret til varemærket. Det betyder dog ikke, at der ikke vil være konkurrenter, der vil forsøge at misbruge varemærket.

Derfor er det vigtigt, når først registreringen er i hus, at man sørger for at overvåge varemærket, systematisk og med faste intervaller.

Se her, hvordan du kan få en skræddersyet overvågning af dit varemærke.

Udover overvågning – som både kan være overvågning af dit eget, men også konkurrenters varemærker, eller en hel branche – så har vi også spidskompetencer når det kommer til online brand protection. Dette er en service, hvor vi finder og lukker falske webshops og får fjernet kopivarer og falske annoncer.

Få kontrollen over dit brand tilbage med online brand protection.

Hvordan håndhæver man varemærkerettigheder?

Når din varemærkerettighed bliver krænket, skal du sørge for at skride ind. En krænkelsessag kan løses på forskellige måde, både i og uden for retssalene. Ikke to sager er ens, men vi kan håndtere alle former for tvister.

Læs mere om håndhævelse og retssager.

Kan man tage patent på et navn?

Nej, man kan ikke tage patent på et navn, men man kan få eneretten til at navn ved at få det registreret som varemærke. Et patent kan man kun få på tekniske opfindelser.

Fælles for et patent og et varemærke er, at det er IPR (Intellectual Property Rights), som forhindrer andre i at kopiere dine ideer og opfindelser.

Hvor længe gælder en varemærkeregistrering?

Når først et varemærke er blevet registreret gælder det uendeligt, så længe der hvert 10. år betales en obligatorisk fornyelsesafgift. Visse lande kræver også, at der med et fastsat interval (som varierer fra land til land) indleveres dokumentation for, at mærket bruges for de produkter og ydelser, det er registreret for.

Det er væsentligt at være opmærksom på, at selv i lande, hvor det ikke er obligatorisk at dokumentere brug, så kan myndigheden i en konfliktsituation bede om dokumentation for, at du bruger mærket. Kan du ikke det, kan det betyde, at du mister din rettighed.

Se, hvordan vi hjælper Grundfos med at overholde frister for fornyelse af varemærkeregistreringer.

Vi hjælper dig i mål med din varemærkeansøgning, overvågning og håndhævelse af dit varemærke

Vi tilbyder vores hjælp hele vejen igennem, fra at lægge strategi og undersøge markedet, til at skrive din ansøgning. Vi rådgiver om hvilke produkter og ydelser der er væsentlige at søge beskyttelse i for din virksomheds forretningsområde, og hvilke lande der med fordel kan ansøges i, for at opnå den bedste og bredeste beskyttelse.

Få hjælp til at søge varemærke

Vi hjælper dig med at undersøge om det overhovedet vil være muligt for dig at registrere dit varemærke og vi laver en grundig varemærkeansøgning, udarbejdet af eksperter med mange års erfaring inden for området. Det øger din chance for at få registeret dit varemærke.

Bestil varemærke

Hvis du er klar til at bestille varemærke, kan du udfylde bestillingsformularen nedenfor.

Bestil varemærke
Bekræft venligst din anmodning*

Vi kontakter dig for at få et par ekstra oplysninger og vi sætter ikke opgaven i gang, før du har accepteret vores tilbud.

Patrade A/S er dataansvarlig og behandler dine personoplysninger fortroligt og alene for at behandle og besvare din henvendelse via telefon eller e-mail. Hvis henvendelsen besvares af en medarbejder fra Patrade Legal Advokatanpartsselskab, hvilket vil blive oplyst eller fremgå af e-mailautosignaturen, er dette selskab imidlertid dataansvarlig. Læs mere i vores privatlivspolitik, herunder hvordan du udøver dine rettigheder, eksempelvis retten til indsigt.