Simon Gjern Pedersen

Simon rådgiver om stiftelse, beskyttelse og håndhævelse af immaterielle rettigheder, herunder særligt varemærke- og designrettigheder. Tillige arbejder han dagligt med problemstillinger inden for ophavsret og markedsføringsret samt med udarbejdelse og gennemgang af kontrakter.

Endvidere har Simon fra sit tidligere virke stor erfaring med rådgivning og sagsbehandling inden for markedsførings- og forbrugerret, der begge er retsområder beslægtet med immaterialretten, og han er altid opdateret omkring nye retningslinjer og praksis på området.

Simon er cand.jur. fra Aarhus Universitet med speciale i den særlige beskyttelse af velkendte varemærker.

Kompetencer

  • Varemærke- og designbeskyttelse
  • Ophavsret
  • Kontrakter
  • Markedsføringsret
  • Forbrugerret