Søren Hansen

Søren rådgiver primært om beskyttelse og håndhævelse af immaterielle rettigheder, herunder særligt varemærke- og designrettigheder. Søren assisterer tillige med samtlige problemstillinger inden for ophavsret, kontrakter, licensaftaler og markedsføring.

Søren har gennem sit tidligere virke som advokatfuldmægtig og advokat hos et større nordjysk advokatkontor fået stor erfaring med en bred vifte af erhvervslivets juridiske forhold, herunder kontrakter, iværksætterrådgivning, krænkelsessager, entreprise, voldgift, retssager, forhandling og domæneklagenævnssager. Derudover har Søren opnået god forståelse for og indsigt i erhvervslivets forhold, hvilket betyder, at Søren yder proaktiv rådgivning med et værdiskabende- og kommercielt fokus for at beskytte det hårde arbejde, som ligger bag innovation.

Søren er cand.jur. fra Aalborg Universitet, hvor han også tidligere har undervist i formueret. Før sin ansættelse i advokatbranchen, var Søren anklagerfuldmægtig hos anklagemyndigheden, hvorved han har oparbejdet en betydelig procedureerfaring samt kendskab til beslaglæggelse og offentlige myndigheders arbejdsprocesser.

Kompetencer:

  • Varemærke- og designbeskyttelse
  • Domænenavne
  • Retshåndhævelse og krænkelsessager
  • Ophavsret
  • IP-strategi
  • Kontrakter
  • Markedsføringsret og digital markedsføring
  • Retssager, voldgift og proces
  • Forhandling og konfliktløsning