Stævninger vedr. fildeling af film

Patrade har oplevet en stigning i antallet af henvendelser fra privatpersoner, der har modtaget en stævning udarbejdet af NJORD Law Firm på vegne af et engelsk selskab, Copyright Management Services Ltd.

Stævningen vedrører typisk download af prekære film via et fildelingsnetværk, og typisk har personen forinden modtaget brev, hvor NJORD Law Firm på vegne af Copyright Management Services Ltd. har opfordret til forlig mod betaling af et, efter deres opfattelse, rimeligt beløb. NJORD Law Firm har til K-News.dk oplyst at have sendt cirka 35.000-45.000 af denne type breve ud i perioden 2014-2017.

Retspraksis vedr. fildeling har hidtil været ganske klar: Det er op til rettighedshaver at bevise, hvem der har foretaget download af ophavsretligt beskyttet materiale, hvilket er en bevisbyrde, der er kompliceret at løfte. Dette forhindrer dog ikke rettighedshaverne i at udtage stævning mod den registrerede internetabonnent. Det er, hvad, vi ser, sker for nuværende.

Det er klart, at man selvfølgelig bør indgå forlig med rettighedshaver, hvis man har downloadet ophavsretligt beskyttet materiale og dermed krænket andres immaterielle rettigheder.

Står du omvendt i den situation, at du ikke har downloadet materiale som påstået af rettighedshaver, og er der udtaget stævning, bistår Patrade dig gerne i sagen. Konkret tilbyder vi en indledende, gratis vurdering af sagen og dine muligheder. Kontakt advokatfuldmægtig Jimmy Christensen for nærmere rådgivning.