Thomas Kruse Lie

Thomas rådgiver om etablering og håndhævelse af immaterielle rettigheder, herunder særligt varemærke- og designrettigheder.

Derudover beskæftiger Thomas sig med håndtering og omkostningsoptimering af rettighedsporteføljer og rådgivning i forbindelse hermed, såsom beslægtede problemstillinger inden for ophavsret, kontrakter, licensaftaler og markedsføring.

Kompetencer

  • Varemærke- og designbeskyttelse
  • Ophavsret
  • Domænenavne
  • Markedsføringsret og digital markedsføring
  • Retssager og krænkelsessager
  • IP-strategi
  • Forhandling og konfliktløsning