Toldovervågning som IPR-beskyttelse

Siden 2013 har det været muligt at etablere en EU-toldovervågning. Toldovervågningen skal baseres på et registreret varemærke, design, patent eller copyright. På den måde hjælper de nationale toldere med at forhindre, at kopiprodukter kommer ind i EU.

Patrade har stor erfaring med etablering af toldovervågninger, der efter oprettelsen kan fornys hvert år. Statistikken viser, at der alene i 2017 blev tilbageholdt mere end 31 mio. produkter ved grænserne. Det svarer til produkter til en værdi af mere end 580 mio. Euro.

Fødevarer topper listen af tilbageholdte produkter efterfulgt af legetøj, cigaretter og beklædning.

Hovedparten af de tilbageholdte produkter stammer fra Kina, men også Moldova, USA, Tyrkiet og Hong Kong er på listen over lande, hvorfra der produceres kopivarer.

Toldovervågninger oprettes forholdsvis let og billigt, og vi står gerne til rådighed for spørgsmål om etablering af en toldovervågning.

Kilde: www.ec.europa.eu