Skip to main content

Artikel · 07.06.2021

Design – en guide til designregistrering

En designbeskyttelse kan være meget værd. Ifølge EUIPO (European Intellectual Property Office) viser flere analyser, at SMV’er (små og mellemstore virksomheder), som har designbeskyttelse, har højere indtægter pr. ansat end SMV'er, der ikke har registreret deres design. Indtægterne kan være op til 17 % højere.

Hvad dækker en designbeskyttelse?

En designregistrering dækker udelukkende et produkts udseende. Det vurderes om der er særlige træk ved udsmykning, kontur, farver, form, tekstur og/eller materiale. Designbeskyttelsen omfatter ingen teknik eller metode bag en opfindelse. Kun form. Til gengæld er designbeskyttelsen både billigere og lettere at opnå end et patent. Og kombinerer du de to beskyttelsesformer, så har du, hvad der nærmest kan betegnes som en beskyttelsesmæssig helgardering.

Designbeskyttelsen er desuden et yderst effektivt middel i kampen mod kopister. I mange tilfælde vil en designbeskyttelse afholde andre fra at krænke dit produkt, og skulle en krænkelse alligevel finde sted, så er en designregistrering et uvurderligt kort at have på hånden i en eventuel retssag.

Den musikalske sansepude inmu er et eksempel på et produkt, som både er beskyttet af en designregistrering, et patent og en varemærkeregistrering.

Hvordan får man en designregistrering?

Man kan få beskyttet sit design, hvis produktet har et nyt og unikt formudtryk, som adskiller sig væsentligt fra eksisterende produkter, det gælder uanset om det er produkter som f.eks. urtepotter, højttalere, briller, biler. Rettigheden fås ved at indlevere en ansøgning til Patent- og Varemærkestyrelsen i Danmark eller til den lokale myndighed i et andet land, hvor man ønsker beskyttelse. Det er også muligt at indlevere en ansøgning til den europæiske myndighed, EUIPO, eller den internationale myndighed, WIPO (World Intellectual Property Organization). Vælges en international ansøgning, skal man udvælge, hvor mange lande beskyttelsen skal dække.

Hvor lang tid tager det at få en designregistrering?

Behandlingstiden for en designansøgning er som udgangspunkt væsentligt kortere end for en patentansøgning, og i nogle tilfælde vil du endda kunne stå med et registreringsbevis i hånden efter kun få uger.

Hvor længe gælder en designregistrering?

En designregistrering løber i fem år ad gangen. Efter hvert femte år skal der betales en fornyelsesafgift, som dækker de næste fem år. Det er dog kun muligt at forny rettigheden fire gange, så den maksimale gyldighedsperiode for en designregistrering er 25 år. Herefter bortfalder rettigheden.

Hvordan laver man en designovervågning?

En designovervågning af registrerede designs sker på samme måde som varemærkeovervågninger i de databaser, hvor danske og udenlandske designmyndigheder registrerer rettigheder, og resultaterne fremsendes på månedsbasis eller med det interval, du ønsker – uanset om det er virksomhedens egen designregistrering eller en konkurrent, der oprettes en overvågning på.

Vi kan også lave overvågninger på søgemaskiner som f.eks. Google for at spotte ikke-registrerede designs. På den måde er du orienteret, hvis der registreres og/eller findes et design, som kan virke markedsforstyrrende for din virksomheds produkt, eller hvis en konkurrent registrerer nye design. Med en designovervågning, kan du således overvåge konkurrenterne og holde dig opdateret på markedets udvikling.

Hvordan laver man en designansøgning?

Patrade har specialister til at rådgive inden for alle områder af IP (Intellectual Property), og på designområdet er vi et af de konsulenthuse med den største erfaring. Vi hjælper med at vurdere dit produkt og udarbejde en ansøgning. Ansøgningen skal vedlægges billeder af dit design fra forskellige vinkler, vi hjælper med at udvælge de rigtige billeder, da de danner grundlaget for beskyttelsen. Sidst, men ikke mindst har vi kontakten til myndigheder og eventuelle modparter.

Hvad koster det at registrere et design?

Selve gebyret koster mellem 1.000 og 5.000 kroner alt afhængig af, hvor mange lande, der ansøges i. Dertil kommer en mindre udgift til vores honorar, men der er tale om en fast pris, kontakt os og hør nærmere.

Hvad gør man, hvis man opdager at ens design er blevet kopieret?

Det gælder om at sætte hurtigt ind overfor krænkelser, så potentielle kunder ikke når at få købt kopivaren. Du kan selv forsøge at kontakte krænkeren, men vores erfaring er, at det har langt større effekt, hvis du sætter os på sagen. Det har simpelthen større gennemslagskraft at henvende sig til en krænker som advokat, vi har flere eksempler på sager, som vi har fået lukket næsten omgående efter vores kunder selv forgæves havde forsøgt sig.

Oftest kan ens rettigheder håndhæves relativt smidigt, men skulle det ende med en retssag, så klarer vores advokater også det, de har stor erfaring med netop den slags sager, da det er en af deres kernekompetencer.

Sidder du stadig tilbage med spørgsmål om design og designbeskyttelse, så tag endelig fat i en af vores eksperter og få en umiddelbar vurdering af netop din problemstilling.

Vi er klar til at hjælpe Contact