Skip to main content

Artikel · 07.06.2021

Varemærker – en guide til varemærkeregistrering

Vi har samlet nogle af de spørgsmål, vi hyppigst får om varemærker. Hvis du ikke finder svar på netop dit spørgsmål, så er du meget velkommen til at kontakte os, vi er altid klar med råd og vejledning.

Hvad er et varemærke?

Firmanavne, logoer, slogans, brands, lyde, farver - et varemærke kan være mange ting. Fælles for dem alle er, at de er særlige kendetegn for virksomheden. De adskiller din virksomhed fra konkurrenterne og er derfor værd at beskytte mod kopiering og andre former for misbrug.

Vi ser ofte, at svindlere forsøger at snylte på det gode navn og ry, som andre har brugt år på at opbygge. Og lykkes det, kan det have store konsekvenser for den virksomhed, det går ud over. Med en varemærkeregistrering får du mulighed for at tilføje et ®, når du bruger dit varemærke. Det er et lille, men yderst værdifuldt symbol. Det er nemlig internationalt kendt, og det viser omverdenen, at virksomheden har en eneret til mærket. Eneretten gælder naturligvis kun i det omfang, du har beskyttet mærket, og det er derfor essentielt, at du er fremsynet i forhold til brugen af varemærket.

En gennemtænkt varemærkeregistrering er et aktiv med en helt afgørende værdi, for at bevare konkurrenceevnen og vinde markedsandele.

Hvordan får man en varemærkeregistrering?

For at registrere et varemærke skal der indleveres en ansøgning, som definerer hvilke produkter eller ydelser, dit mærke skal registreres for. For at være fuldt ud beskyttet skal du derfor tænke ud i fremtiden og overveje, om der er produkter eller ydelser, som du på et senere tidspunkt vil komme til at bruge mærket for.

Det samme gælder for valg af lande. Varemærker er kun beskyttet i de lande, de har en registrering i. Vi anbefaler derfor, at du tidligt i udviklingsprocessen overvejer på hvilke markeder, det vil være relevant at lancere produkterne. Opererer virksomheden udelukkende i Danmark (eller et andet specifikt land) kan det være tilstrækkeligt med en national registrering.

Det er også muligt at registrere mærket i flere lande med en enkelt ansøgning, f.eks. en EU-registrering, der – som navnet antyder – dækker over alle EU-medlemsstater. Hos EUIPO (European Union Intellectual Property Office), kan du registrere forskellige typer af varemærker lige fra f.eks. ordmærker, figurmærker, lydmærker til hologrammærker.

Med en international registrering kan du udvælge, hvilke lande du globalt ønsker beskyttelse i. Dette er typisk den billigste løsning, hvis du ønsker at registrere i bare to lande (udover Danmark) eller derover.

Via WIPO (World Intellectual Property Organization) under den såkaldte Madrid-protokol, kan du søge om beskyttelse i op til 124 lande med en enkelt ansøgning, hvis det giver mening. Se mere om priser i næste afsnit.

For at opretholde registreringen på sigt skal du også bruge varemærker for alle registrerede produkter og ydelser i de lande, du har valgt. Det er derfor afgørende, at du har en reel intention om brug, for at en varemærkeregistrering giver mening.

Hvad koster det at registrere et varemærke?

Prisen for en varemærkeregistrering afhænger at, hvilken type af varemærke, der er tale om, samt i hvor mange klasser og lande, man ønsker beskyttelsen i.

Ansøger du selv direkte hos myndighederne i Danmark – Patent- og Varemærkestyrelsen – så er grundgebyret for ansøgning om et individuelt varemærke 2.000 kroner for en enkelt klasse, en klasse mere koster 200 kroner og følgende klasser koster 600 kroner. Se mere på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside.

Et EU-varemærke har et grundgebyr på mellem 850 og 1.000 euro for et individuelt EU-varemærke. Efterfølgende klasser koster mellem 50 og 150 euro. Se de aktuelle gebyrer på EUIPOs hjemmeside.

Ansøger du om et internationalt varemærke under Madrid-protokollen starter grundgebyret ved 653 schweizerfranc, igen afhængigt af, præcis, hvad du søger om. Se de aktuelle gebyrer på WIPOs hjemmeside.

Vi kan hjælpe dig i hele ansøgningsprocessen, fra strategi til indlevering.

Hvor længe gælder en varemærkeregistrering?

Når først et varemærke er blevet registreret gælder det uendeligt, så længe der hvert 10. år betales en obligatorisk fornyelsesafgift. Visse lande kræver også, at der med et fastsat interval (som varierer fra land til land) indleveres dokumentation for, at mærket bruges for de produkter og ydelser, det er registreret for.

Det er væsentligt at være opmærksom på, at selv i lande, hvor det ikke er obligatorisk at dokumentere brug, så kan myndigheden i en konfliktsituation bede om dokumentation for, at du bruger mærket. Kan du ikke det, kan det betyde, at du mister din rettighed.

Vi kan hjælpe med at holde styr på administration, herunder fornyelse af varemærkeregistreringer.

Hvordan registrerer man et varemærke?

Først og fremmest kan vi hos Patrade hjælpe med en vurdering af mærket. Kan det registreres? Ligner det en andens mærke for meget? Der findes rigtigt mange registrerede varemærker, og vi anbefaler derfor en forundersøgelse i forskellige databaser for at udelukke risikoen for at krænke et eksisterende mærke i enten ordlyd eller udformning.

Hvordan laver man en strategi for varemærker?

Vi rådgiver også om, hvilke produkter og ydelser der er væsentlige for virksomhedens forretningsområde, og hvilke lande der med fordel kan ansøges i for at opnå den bedste og bredeste beskyttelse af varemærket.

Vi håndterer al administration fra indlevering, korrespondance med myndigheder og frem til registrering.

Vi tilbyder også en softwareløsning, så du selv nemt kan holde øje med, hvornår dit varemærke skal fornys, hvilke lande, varemærket er beskyttet i, og meget mere.

Hvordan overvåger man varemærker?

Vi anbefaler dig at overvåge dit varemærke, så du bliver informeret, hvis andre søger om registrering af eller bruger et mærke, som kan forveksles med dit. Ved sådanne overvågninger vurderer vi resultaterne, før du får besked, så du kun skal forholde dig til reelle trusler mod dit mærke.

Hvordan håndhæves en varemærkeregistrering?

Når dit mærke er blevet registreret, hjælper vi med at håndhæve det, så andre ikke misbruger det. Vi ser desværre en del misbrug på online platforme og derfor har vi flere specialister i online brand protection. Vores specialister sørger for at identificere og fjerne online krænkelser hurtigt og effektivt, ofte uden du selv behøver at foretage dig noget.

Vi har advokater, der baseret på deres kendskab til din virksomhed og juraen på området, vurderer hver enkelt krænkelse og ved, hvordan den skal håndteres.

De fleste krænkelser kan løses uden for retssalene, men kommer det til en konflikt, der ender i retten, så kommer det dig til gode, at vores advokater er specialister i immaterialret og er vant til at føre den slags sager.

Hvordan kommer man i gang med en varemærkeregistrering?

Det kan alt sammen lyde vældig besværligt! Heldigvis har vi ikke rådgivet om andet i rigtig mange år, så du kan være sikker på, at vi nok skal lede dig sikkert igennem processen.

Tillad os at hjælpe dig Find vores eksperter her