Skip to main content

Artikel · 28.09.2023

Hvad kommer Green Claims-direktivet til at betyde for danske virksomheder?

EU-Kommissionens direktivforslag (fra marts 2023) skal gøre det nemmere for virksomheder, der yder en reel indsats for at forbedre miljø og klima, at opnå troværdighed hos kundekredsen. Samtidig vil det også gavne kunderne, at reglerne strammes.

Af advokat Simon Gjern Pedersen

Forslaget omfatter kun konkrete, såkaldte eksplicitte, miljøudsagn, for eksempel ”CO2-kompenseret levering” eller ”emballage fremstillet af 30 % genanvendelig plast”.

Dermed er mere generelle, såkaldte implicitte, miljøudsagn, for eksempel ”bæredygtig trøje” eller ”miljøvenlig solcreme”, ikke omfattet.

Vi vil her gennemgå de 4 vigtigste områder i Green Claims-direktivet:

 1. Dokumentation
 2. Verifikation
 3. Kommunikation
 4. Mærkningsordninger

Dokumentation

Erhvervsdrivende skal foretage en vurdering for at underbygge miljøanprisninger.

Vurderingen skal:

 1. Angive hvilke dele af produktet, anprisningen vedrører
 2. Bygge på almindeligt anerkendt videnskabelig dokumentation
 3. Ses ud fra et livscyklusperspektiv
 4. Tage hensyn til alle miljøaspekter
 5. Påvise, at anprisningen ikke blot opfylder lovbestemte krav
 6. Oplyse, hvorvidt produktet klarer sig væsentligt bedre end, hvad der er almindelig praksis i den relevante produktgruppe
 7. Fastslå, om miljøfordelen medfører skade i forhold til andre miljøvirkninger
 8. Detaljeret beskrive virkningen af anvendte kompensationsordninger

UNDTAGELSE: Mikrovirksomheder (under 10 ansatte og årlig omsætning under 10 millioner euro)

Verifikation

Alle miljøanprisninger skal – før de må bruges i markedsføring – verificeres af en uafhængig og akkrediteret verifikator.

Krav til verifikator:

 1. Uafhængig
 2. Objektiv
 3. Størst mulig faglig integritet og nødvendig teknisk kompetence
 4. Nødvendig ekspertise, udstyr og infrastruktur
 5. Kvalificerede medarbejdere
 6. Tavshedspligt

Herefter udstedes overensstemmelsesattest.

UNDTAGELSE: Mikrovirksomheder (under 10 ansatte og årlig omsætning under 10 millioner euro)

Kommunikation

Erhvervsdrivende skal stille underbygningen af miljøanprisningen til rådighed sammen med anprisningen.

Kan være i form af link, QR-kode, fysisk form eller tilsvarende.

Oplysninger skal som minimum omfatte:

 1. Miljøvirkningen/-aspektet eller -præstationen, der er angivet i anprisningen
 2. De relevante standarder
 3. De underliggende undersøgelser/beregninger samt forklaringer heraf
 4. Redegørelse for, hvordan forbedringer er opnået
 5. Overensstemmelsesattest
 6. Redegørelse for kompensationsordninger
 7. Sammendrag i et klart og forståeligt sprog

UNDTAGELSE: Mikrovirksomheder (under 10 ansatte og årlig omsætning under 10 millioner euro)

Mærkningsordninger

De omhandlede mærker er miljømærker som fx Ø-mærket og Svanemærket.

Nye miljømærkeordninger må som udgangspunkt kun indføres i henhold til EU-retten.

Nye miljømærkeordninger må også indføres af private operatører, hvis de giver merværdi i form af deres miljøambitioner sammenlignet med eksisterende EU-ordninger, og i øvrigt overholder kravene i direktivet.

Gamle miljømærkeordninger må bestå, hvis de opfylder kravene i direktivet.

Krav:

 1. Oplysninger om ejerskab og beslutningstagende organer
 2. Oplysninger om formål og kontrolprocedurer
 3. Betingelser for tildeling skal stå i rimeligt forhold til virksomheders størrelse og omsætning
 4. Betingelser skal være udviklet af eksperter
 5. Skal omfatte en klageordning
 6. Procedurer og håndtering af manglende overholdelse skal fastsættes

Hvornår gælder Green Claims-direktivet?

Ovenstående er et direktiv, dvs. det er endnu ikke vedtaget og implementeret.

Det betyder dog ikke, at der på nuværende tidspunkt er frit spil på området, snarere tværtimod. Det kan du læse mere om i vores artikel ”Sådan undgår du greenwashing”, hvor vi gennemgår vi do’s and dont’s krydret med nogle konkrete eksempler. For det er vigtigt at understrege, at der allerede nu er en række regler, der skal overholdes for ikke at overtræde markedsføringslovens bestemmelser om vildledning.

Du er naturligvis også altid velkommen til at kontakte os. 

Læs mere om markedsføringsret

Simon Gjern Pedersen har ekspertise indenfor greenwashing

Receptionist/administrativ medarbejder

Amalie Skoven

T +45 7020 3770 · ask@patrade.dk

Senior European Trademark & Design Attorney

Anne Louise Reimer

T +45 7020 3770 · alr@patrade-legal.dk

European Trademark & Design Attorney

Camilla Trend Nielsen

T +45 8930 9780 · ctn@patrade.dk

Partner, European Trademark & Design Attorney

Charlotte Rask Boddum

T +45 8930 9793 · M +45 2895 8550 · crb@patrade-legal.dk

Senior paralegal, QIPA

Dorthe Holste

T +45 8930 9721 · dho@patrade.dk

European Trademark & Design Attorney

Janne Vejlgaard Therkelsen

T +45 7020 3770 · jvp@patrade-legal.dk

Senior European Trademark & Design Attorney

Jeannette Kühl

T +45 7020 3770 · jek@patrade-legal.dk

Partner, European Patent Attorney

Jens Tellefsen

T +45 8930 9710 · M +45 2895 8551 · je@patrade.dk

Senior European Trademark & Design Attorney

Katrine Thrysøe-Price

T +45 8930 9788 · kht@patrade.dk

Senior European Trademark & Design Attorney

Laila Haaning Olsen

T +45 8930 9796 · lho@patrade.dk

Partner, European Patent Attorney, European Patent Litigator

Lasse Rosenfeld Lauridsen

T +45 8930 9723 · M +45 2148 3190 · lrl@patrade.dk

European Patent Attorney

Leif Nielsen

T +45 8930 9707 · M +45 2895 8555 · ln@patrade.dk

European Trademark & Design Attorney

Lisbeth Kortegaard Ekström

T +45 8930 9783 · lke@patrade.dk

Studentermedhjælper, patent

Malavika Janakan

T +45 7020 3770 · mja@patrade.dk

Patent Renewals Administrator

Mette Faber Nielsen

T +45 7020 3770 · mfn@patrade.dk

European Patent Attorney

Mie Haslund

T +45 8930 9706 · M +45 3090 4421 · mha@patrade.dk

Studentermedhjælper

Nicolai Rom

T +45 8930 9709 · nro@patrade.dk

Partner, European Patent Attorney

Nina Skivesen

T +45 8930 9766 · M +45 2872 2147 · nsk@patrade.dk

Senior Brand Protection Specialist

Patrick Lykke Knudsen

T +45 8930 9789 · M +45 2616 7928 · plk@patrade.dk

European Trademark & Design Attorney

Pernille Johnsen

T +45 9879 5002 · pne@patrade.dk

Receptionist/administrativ medarbejder

Pi Gade

T +45 7020 3770 · pmg@patrade.dk

European Trademark & Design Attorney

Pia Reidel

T +45 8930 9781 · pre@patrade.dk

Brand Protection & Business Development

Rasmus Hilligsøe

M +45 2194 3143 · rhi@patrade.dk

Advokat, Brand Protection Specialist

Sabrina Uhrenholt

T +45 8930 9786 · M +45 2029 7830 · suh@patrade.dk

Senior European Trademark & Design Attorney

Sunie M. Lorentzen

T +45 8930 9756 · sml@patrade.dk

HR- & Marketingkoordinator

Sussie Jürgensen

T +45 7020 3770 · suj@patrade.dk

Studentermedhjælper, programmør

Thorbjørn Møller

T +45 8930 9709 · tho@patrade.dk

Økonomimedarbejder

Tinna Harpøth

T +45 8930 9736 · tmh@patrade.dk

Senior European Trademark & Design Attorney

Viveka Ostenfeld

T +45 8930 9757 · vos@patrade.dk