Skip to main content

Artikel · 16.01.2024

Systematisering af indsatser og lovgivning mod svindelhjemmesider – sådan kommer man dem til livs

Hos Patrade har vi i lang tid arbejdet på at systematisere landes og organisationers tiltag mod svindelhjemmesider, så vi konkret kan anmelde dem på den mest optimale måde, til de rette myndigheder og til den bedste pris for vores kunder. I denne artikel bringer vi et overblik over vores iagttagelser.

Artiklen er skrevet af kriminolog Camilla Breum Søgaard og Senior Brand Protection Specialist Patrick Lykke Knudsen.

Arbejdet har ført til en dybere indsigt i de enkelte EU landes tiltag og varianter af mellemmandsansvarsregler – dvs. lovgivning om, hvilket ansvar en internetmellemmand såsom Amazon og Instagram har for krænkelser uploadet til deres tjenester af deres brugere. Det var nemlig først ved årsskiftet, at e-handelsdirektivet fra 2000 blev ændret af forordningen om digitale tjenester, men det er fortsat meget forskelligt, hvordan enkelte lande håndterer mellemmandsansvar.

Selv efter forordningens ikrafttræden vil der være store forskelle på de enkelte landes mellemmandsansvarsregler, og visse lande som Sverige, Østrig og Albanien skiller sig eksempelvis ud. Herudover indførte Singapore i 2023 ny lovgivning på området, der skal gøre det lettere at bekæmpe svindelhjemmesider i Singapore, hvor flere store internettjenesteudbydere hører til.

Hvem gør en indsats mod falske hjemmesider?

Europol er en af de overordnede myndigheder, som faciliterer diverse indsatser mod svindel på tværs af 25 medlemslande samt operationelle og strategiske samarbejdslande. Europol har til opgave at støtte medlemslande og samarbejdspartnere i alle former for internationale, transnationale og organiserede kriminalitetsformer.

En af Europols største indsatser mod svindel er ’Operation In Our Sites’. Formålet med denne indsats er at undersøge, efterforske og lukke hjemmesider, som krænker immaterielle rettigheder og distribuerer falske varer. Dette gør de ved brug af indrapporteringer og anmeldelser fra deltagerlandenes myndigheder.

Så hvad betyder det for brandindehavere?

Når en brandindehaver bliver opmærksom på en svindelside, er det oplagt at anmelde til politiet. Det medfører nogle udfordringer. Eksempelvis opfattes brandindehaveren ikke altid som en forurettet part i sådanne sager, fordi det er forbrugeren, som bliver snydt.

Derudover kan der være lang sagsbehandlingstid og uhåndgribelige resultater. Europol har sin sag for med at koordinere indsatser på tværs af grænser bl.a. pga. forskelligartet lovgivning. Dernæst kan bagmændene være næsten umulige at opspore. Ikke desto mindre er det nødvendigt at anmelde denne type svindel, for at politiet skal have en chance.

Derfor er det en god idé at få hjælp til (eller selv) at fjerne svindelsider løbende. Klik her og se, hvordan vi fjerner svindelhjemmesider.

Hvad kan du som indehaver af en webshop gøre for at stoppe svindel?

Vi anbefaler vores kunder, at det altid er bedst selv at være proaktiv. Vi samarbejder selv direkte med Europol og de danske myndigheder for at gribe ind ved roden af problemet overfor kilden af problemet - fx igennem anholdelse og sigtelse af den egentlige svindler.

Samtidig samarbejder vi med private aktører inden for domænenavnsregistrering og hostingudbydere for at kunne lukke for svindelsiderne hurtigst muligt.

Få fjernet svindelsider på abonnement

Flere af vores kunder har tegnet abonnement hos os, så vi kan fjerne nyoprettede svindelsider og beskytte deres egne kunder og deres brands. Det er nemlig vigtigt at få grebet ind så tidligt som muligt, da en langvarig tilstedeværelse af falske sider kan skade både brandets image, samt gå ud over omsætningen.

Patrade står bag ”anti-svindel-initiativ”

I øjeblikket er vi ved at arbejde på at stifte et fælles netværk, hvor virksomheder arbejder sammen om at lukke ned for svindelsider. Ideen er, at jo flere, der støtter op om et sådant ”anti-svindel-initiativ”, jo større effekt vil det have på svindlernes aktiviteter. Udfordringen er nemlig, at bliver svindlerne stoppet ét sted, så popper de lynhurtigt op et andet sted, så det kræver en konstant årvågenhed fra mange brands.

Det er ganske uforpligtende, og vi hører gerne fra jer, hvis jeres virksomhed kunne have interesse at høre mere eller støtte op om tiltaget.

Kontaktperson for initiativet er advokat Nick Lissner, som står i spidsen for vores online brand protection team. Find hans kontaktdata nederst på siden.

Bliv klogere på online brand protection