Skip to main content

Patent

Store ideer fortjener utrættelig beskyttelse. Tillad os at komme til.

Patent

Har du en god idé, en opfindelse eller et nyt produkt? Så bør du overveje at søge patent. Patenter er nemlig en af grundstenene i beskyttelsen af din virksomheds udvikling og forretning.

Beskyt dine ideer med et patent

Har du patent, har du eneret til at udnytte din opfindelse. Det vil sige, at du må forbyde andre at producere og kommercialisere din opfindelse.

Ud over at beskytte din virksomhed gør et patent det ofte også nemmere at tiltrække investorer. Det beviser nemlig både, at din opfindelse har værdi, fordi den her tilført noget nyt til markedet, og at den er beskyttet mod kopiering.

Læs, hvordan Nordicco A/S med deres patent tiltrak internationale investorer.

Hvad er et patent?

Et patent en immateriel rettighed, som bruges til at beskytte virksomhedens IP (intellectual property). Området er reguleret af patentloven, som siger, at et patent er eneretten til erhvervsmæssig udnyttelse af en teknisk opfindelse.

Der er tre grundlæggende betingelser for, at du kan patentere en opfindelse:

  • Den skal være ny
  • Den skal have opfindelseshøjde
  • Den skal kunne udnyttes i en industriel sammenhæng.

Udfyld formularen, hvis du vil kontaktes af en patentekspert.

Hvilke opfindelser kan beskyttes af patenter?

Du kan kun få patent på opfindelser, som er nye i forhold til, hvad der hidtil har været kendt, og som adskiller sig væsentligt fra andre opfindelser. Du kan altså ikke få patent på en idé, medmindre du kan beskrive, hvordan man teknisk udfører den.

Patentloven indeholder ikke en positiv definition af lovens opfindelsesbegreb, men derimod en ikke-udtømmende liste over, hvad der ikke anses for opfindelser, og som derfor ikke kan beskyttes af patenter:

a. abstrakte udviklinger såsom opdagelser, videnskabelige teorier, og matematiske metoder og/eller
b. ikke-tekniske udviklinger såsom kunstneriske frembringelser, planer, regler og metoder for intellektuel virksomhed, for spil eller erhvervsvirksomhed, programmer til computere*) eller fremlæggelse af information.

*) Computerimplementerede opfindelser kan godt patenteres under hensyntagen til kravene om nyhed og opfindelseshøjde. Selve kildekoden kan ikke, men den er ophavsretsbeskyttet.

Vi har lavet en længere artikel om softwarepatent, find den her.

Hvordan fungerer et patent?

Selvom du har et patent, kan andre godt finde på at udnytte det. Derfor er det vigtigt løbende at overvåge markedet.

En patentovervågning gennemføres i de databaser, hvor de danske og udenlandske myndigheder registrerer ansøgninger om brugsmodel- og patentrettigheder. Du kan overvåge en eller flere af dine konkurrenter, en hel branche, en produktkategori, en specifik teknologi eller konkrete patenter – på et eller flere markeder.

Læs mere om patentovervågning.

Hvis du opdager, at andre krænker dit patent, så er det vigtigt at rette henvendelse til en advokat, der kan håndhæve din rettighed. Vores advokater er specialiserede i IP-rettigheder og de arbejder tæt sammen med vores patentkonsulenter, som har tekniske kompetencer. Det øger dine chancer for at få sat en stopper for krænkelserne.

Du kan læse mere om håndhævelse og retssager her.

Hvordan får man et patent?

Vi hjælper dig gerne med en indledende afklaring af, om det er det rette for din virksomhed at patentere, blandt andet ved at finde svar på spørgsmålene om nyhed og opfindelseshøjde ved en nyhedsundersøgelse.
Vi vurderer også freedom to operate, det rum du har at operere på i markedet, og vi hjælper med afklaring af risici i forbindelse med nye projekter, hvor du overvejer at patentere. Og sidst men ikke mindst tilbyder vi at lave patentansøgningen.

Læs mere om patentansøgning.

Fordele ved at have et patent

Først og fremmest er der penge i patenter. Det er veldokumenteret, at virksomheder, der har patenter – eller andre former for immaterielle rettigheder – tjener mere pr. medarbejder end virksomheder uden. Dette gør sig særligt gældende for SMV’er.

Læs mere om gevinsterne ved IPR i denne artikel.

At have patent på noget betyder at have eneret, så det ligger i ordet, at det er et værn mod konkurrence. Ofte ligger der mange timers arbejde, ja, i nogle tilfælde års arbejde bag udviklingen af innovative teknologier. Hvis ikke det var muligt at beskytte sin innovation ville udviklingen gå i stå, for hvem ville investere i udvikling, hvis alle frit kunne benytte opfindelsen.

Patenter er således med til at fremme innovationen, fordi man så at sige kan indhegne forretningen og skærme sig mod konkurrenter. Et eksempel på det, er virksomheden Polyteknik. Polyteknik producerer tyndfilm og virksomheden hegner virksomheden ind med patenter for at beskytte forretningen.

Læs casen og find ud af, hvordan det foregår.

Patenter også med til at signalere til investorer, at man har styr på sin forretning og i førertrøjen rent udviklingsmæssigt. Patentet er et stærkt signal til konkurrenterne om, at de skal holde sig fra din opfindelse. Det er ikke nogen garanti for, at du ikke bliver kopieret, men skulle det ske, så står du bedre rustet, når du indleder dialog med krænkeren.

Læs hvordan Ammega-koncernen bruger patenter til at få et konkurrencemæssigt forspring.

Hvis du sørger for at patentere din opfindelse, så er du gearet til vækst, fordi du står stærkere i konkurrencen og alt andet lige vil have lettere ved at tiltrække investorer.

Læs for eksempel, hvordan vi hjælper Hydract A/S med at omsætte patenter til forretning.

Hvad koster et patent?

Der er meget stor forskel på, hvor omfattende en patentansøgning skal være, det afhænger helt af hvor kompliceret en teknologi, det drejer sig om. Der vil også være forskel på, hvor mange undersøgelser, der skal laves før man overhovedet kan gå i gang med ansøgningen, fx freedom to operate analyse.

Desuden afhænger prisen af i hvor mange lande, der ansøges, men den største udgift er ikke selve gebyrerne, det er prisen for eventuelle forundersøgelser, selve udarbejdelsen og rådgivningen undervejs herunder kontakt til myndighederne.

Læs om enhedspatentet, hvor du med én ansøgning kan dække pt 17 lande.

Hvis man ikke er kommet i gang med patenter og er en lille virksomhed, kan det synes som en stor udgift at skulle patentere. Men et patent kan netop være det, der er adgangsgivende til vækst for at tiltrække investorer og holde konkurrenter væk, så potentielt set kan det være dyrere at lade være.

Du er altid velkommen til at kontakte os for et indledende møde, hvor vi får mere at vide, så vi efterfølgende kan skitsere proces og omkostninger for dig.

Hvor længe gælder et patent?

Et patent gælder i 20 år. I løbet af gyldighedsperioden skal der betales en årlig afgift for at opretholde patentet. Hvis afgiften ikke betales mister man eneretten og retten til at bruge ordet 'patenteret' i markedsføringen. Det fik en lampeproducent at mærke, de blev dømt for vildledning og fik forbud mod at sælge produktet, der var mærket 'Patented' efter patentet var udløbet.

Kan man forny sit patent?

Når et patent er udløbet efter 20 år, så kan det ikke fornys. Det skal til gengæld fornys løbende i de 20 år, dvs. der skal årligt betales en årsafgift til myndighederne ellers er patentet ugyldigt.

Hvad er alternativerne til et patent?

En brugsmodel beskytter også det tekniske princip bag en opfindelse, men det er både hurtigere og billigere at få. Til gengæld gælder beskyttelsen kun i 10 år og dette kun, hvis du sørger for fornyelse.
Der er ikke samme høje krav til opfindelseshøjde for en brugsmodel som for et patent.

Læs mere om brugsmodeller.

SASHA - Patent på teknologi til sikker deling af billeder

Vi hjælper allerede disse virksomheder med patent