Skip to main content

”Vi hegner vores virksomhed ind med patenter for at beskytte vores forretning”

Tyndfilm bruges på alt lige fra solceller på biler til teleskoper, der udforsker rummet. Virksomheden Polyteknik er specialist på området og værner om sit udstyr, produktionsproces og produkter. Det er en forudsætning for at stå stærkt på markedet.

I den lille nordjyske by Østervrå ligger den højteknologiske virksomhed Polyteknik A/S, der har specialiseret sig i at lave tyndfilm. Det er ultratynde belægninger, som f.eks. bruges til komponenter i chipindustrien, til infrarøde kamerachip, eller i sonarsystemer, der opsporer og bestemmer afstanden til genstande under vand. Det kan være ubåde, miner eller andre genstande, der reflekterer lyden.

Har du en teknologi, du vil værne om? Så se, hvad der skal til for at lave en god patentansøgning.

”Vi laver selve coatingen, hvor vi påfører tyndfilmsbelægninger for andre virksomheder. Og så bygger vi også de maskiner, der påfører selve filmen. Det kaldes PVD-systemer. Det er en bred betegnelse for en række forskellige metoder til deponering af tyndfilmsbelægninger,” forklarer Jens William Larsen, CEO og ejer hos Polyteknik.

Polyteknik har patent på hele værdikæden

Patent på hele værdikæden

Han fik interesse for blandingen af vakuum, gas og højspænding – som groft sagt er det, tyndfilm er lavet af – allerede som studerende. Og efter endt eksamen som maskiningeniør kombineret med anvendt fysik, stiftede han i 1995 Polyteknik, der altså både påfører tyndfilmen samt udvikler og fremstiller de avancerede produktionsmaskiner til deponering af selve tyndfilmen.

Med både procesudstyret, produktionsprocessen og - i nogle tilfælde - slutproduktet i sin virksomhed, sidder Jens William Larsen på hele værdikæden, som han har ambitioner om at have patent på i et vist omfang for at holde konkurrenter fra hele verden på afstand.

”For cirka 15 år siden søgte vi rådgivning hos Patrade første gang, fordi vi ville lave en patentansøgning på procesudstyret, dvs. en del af maskinen der fremstiller tyndfilmen. På vores rejse i den verden er vi blevet ret skarpe på, at vi skal tættere på patentet på slutproduktet for at være foran på beskyttelsen af vores forretning,” siger Jens William Larsen og uddyber:

”Vi havde på et tidspunkt en kollega, der forklarede det ret tydeligt: Hvis ikke man kan gå ned igennem en fabrik og se det, man beskytter, så giver det ikke mening.”

Se, hvad der skal til for at få et patent.

Forretningsstrategisk fordel

I forklaringen ligger, at man godt kan bruge krudt på at beskytte noget ”inde i maskinen”, men så er det svært at se, om nogen krænker ens rettigheder. Derfor gælder det om at beskytte hele værdikæden fra procesudstyr over produktionsproces til slutprodukt. Ikke mindst fordi rækken af patenter har en stor betydning for, at virksomheden har beskyttet alle dele af forretningen rent juridisk.

”Vi vil gerne hegne virksomheden ind i form af patenter for at beskytte vores forretning og skabe afstand til konkurrenterne,” siger Jens William Larsen, der også peger på, at det er en løbende proces”.

”For at bevare sin konkurrencefordel er det helt afgørende, at man bliver ved med at beskytte sine processer og produkter. Det er en helt afgørende præmis for at stå stærkt i den globale industri, vi er en del af,” siger han.

Læs mere om IP-strategi og hvordan din virksomhed kan få lavet en strategi for IP.

Polyteknik - besøg hjemmesiden
“Hvis ikke man kan gå ned igennem en fabrik og se det, man beskytter, så giver det ikke mening.”

Jens William Larsen

CEO, Polyteknik

Udfyld formularen og lad os kontakte dig

Patrade A/S er dataansvarlig og behandler dine personoplysninger fortroligt og alene for at behandle og besvare din henvendelse via telefon eller e-mail. Hvis henvendelsen besvares af en medarbejder fra Patrade Legal Advokatanpartsselskab, hvilket vil blive oplyst eller fremgå af e-mailautosignaturen, er dette selskab imidlertid dataansvarlig. Læs mere i vores privatlivspolitik, herunder hvordan du udøver dine rettigheder, eksempelvis retten til indsigt.