Skip to main content

Overvågning af varemærke

Måske den mest dedikerede varemærkeovervågning du vil opleve.

Overvågning af varemærke

Lige så vigtigt det er at registrere et varemærke, lige så vigtigt er det at pleje det. Det vil sige at holde øje og reagere, hvis andre forsøger at lukrere på varemærket ved at anvende det uden tilladelse eller ved at registrere noget lignende eller forveksleligt.

Håndhæv dit varemærke og bevar dets gyldighed

Håndhævelse af varemærket er mindst lige så vigtigt, som det er at styrke det med en registrering. Et registreret varemærke viser konkurrenterne, at du har en rettighed. Men hvis nogen bruger dit varemærke uden at have fået lov, skal du selv sørge for at stoppe dem. Hvis du ikke gør det, kan der rejses tvivl om dets gyldighed.

Du er selv ansvarlig for at håndhæve rettigheden, men vi tilbyder også at hjælpe med at overvåge dit varemærke, en service der giver flere fordele.

Den store gevinst ved en overvågning er, at du konstant er opdateret på dine konkurrenters aktivitet i markedet, og om de registrerer et mærke, som krænker eller er tæt på dit. Det giver dig muligheden for at reagere i tide, og det kan være med til at begrænse skaden på din rettighed. Det sikrer dig også imod utilsigtet at komme for tæt på en andens rettighed, når du udvikler nye produkter.

Sådan fungerer en varemærkeovervågning

Vi skræddersyr gerne en overvågning, som passer nøjagtigt til din virksomhed. Det kunne fx være en overvågning af en konkurrent, en branche eller din virksomheds varemærker. Det mest normale er at overvåge samtlige af virksomhedens varemærker, men nogle holder sig til de vigtigste. Overvågningen foretages i de databaser, hvor danske og udenlandske varemærkemyndigheder registrerer rettigheder, og du får resultaterne tilsendt med det interval, du ønsker.

Vi søger også på ansøgere af nye varemærker og rapporterer deres aktivitet, ligesom vi anbefaler warningletter, indsigelse eller andet tiltag – den del passer vi til sammen med dig.

Du har også mulighed for at få lukket falske webshops og fjernet kopivarer fra de store portaler online. Med online brand protection tager du kontrollen over dit online brand tilbage. Vi fremsender ikke bare en resultatliste, som du selv skal tage stilling til. Den kan være lang og der kan være mange emner på listen, som skal vurderes. Vores sædvanlige ydelse indeholder oprettelse af overvågning på dine varemærker, en analyse af truslerne og en rapport med vores anbefalede fremgangsmåde. Det giver dig tid til at fokusere på andre opgaver i din virksomhed.

Sådan hjælper vi dig med varemærkeovervågning

Vores advokater og jurister har de bedste forudsætninger for at tage stilling til, om et emne på resultatlisten er en potentiel trussel eller ej. Når vi har gennemgået overvågningsresultaterne, fremsender vi kun de emner, som er relevante for din virksomhed. Det betyder, at du hele tiden er opdateret både på konkurrenter og eventuelle krænkere, uden at det vil tage meget af din tid. Til gengæld kan det have en positiv effekt på bundlinjen.

Varemærkeovervågninger kan foretages i enkelte lande, hele EU, Norden eller i hele verden og rapporteres i god tid inden fristen for nedlæggelse af indsigelse.

Skal vi overvåge dine varemærker? Udfyld formularen og bliv kontaktet af en ekspert!

Vi hjælper allerede disse virksomheder