Skip to main content

Brugsmodel

Hurtigere og billigere end et patent.

Brugsmodel

En brugsmodel beskytter det tekniske princip bag en opfindelse ligesom et patent, men er både hurtigere og billigere at få.

Til gengæld giver den ikke samme langvarige eneret som et patent (10 år for brugsmodel, 20 år for patent) og kaldes derfor nogle gange for det lille patent. En brugsmodel er en stærk, men ofte overset mulighed for at beskytte din forretning.

Hvad er en brugsmodel?

En brugsmodelbeskyttelse er en ret til at forhindre andre i at fremstille, sælge, importere eller erhvervsmæssigt bruge din opfindelse uden din accept. Hvis andre alligevel kopierer dit produkt, er der en oplagt krænkelsessag.

Hvad kan jeg beskytte med en brugsmodel?

Du kan beskytte et produkt, men ikke en fremstillingsmetode, en proces eller en specifik anvendelse.

Hvilke krav skal være opfyldt for at få en brugsmodelbeskyttelse?

Din opfindelse skal opfylde to krav:

  1. Den skal være absolut ny og må ikke være solgt, fremvist eller demonstreret offentligt, før du indleverer ansøgningen.
  2. Den skal have opfindelseshøjde, men der er dog ikke helt så strenge krav til opfindelseshøjde som i en patentansøgning.

Hvor mange år beskytter en brugsmodel en opfindelse?

En brugsmodelbeskyttelse kan gælde i op til 10 år fra den dag, du indleverer ansøgningen til myndighederne. Du skal blot huske fornyelse, som beskrevet nedenfor.

Beskyttelsen gælder i 3 år fra den dag du indleverer ansøgningen og kan fornys i to perioder på henholdsvis 3 og 4 år, så du i alt kan opnå beskyttelse i 10 år.

Hvornår skal jeg søge brugsmodel?

Der er vigtigt, at du søger inden du offentliggør din opfindelse. Er den først offentliggjort, kan du ikke få brugsmodelbeskyttelse.

Hvordan får jeg en brugsmodel?

Du skal have udarbejdet en grundigt gennemtænkt brugsmodelansøgning, som skal indleveres til patentmyndighederne. Du kan nøjes med at søge i ét land eller flere udvalgte lande. Du skal søge i hvert enkelt land, hvor du ønsker brugsmodelbeskyttelse. Ikke alle lande udsteder brugsmodeller.

Her i Danmark kan en brugsmodel registreres uden at myndighederne foretager en prøvning - dvs. tager stilling til nyhedsværdien og opfindelseshøjden. Derfor er det hurtigere og billigere at opnå en brugsmodel end at opnå et patent. tilgengæld kan en tredjepart kærve, at der bliver foretaget en prøvning, hvis beskyttelsen skal opretholdes.

Hvornår er en brugsmodel det rette valg?

Når du søger om en brugsmodelregistrering bliver det ikke nødvendigvis prøvet af, om den er ny og adskiller sig fra eksisterende opfindelser. Det betyder, at du ikke ved, om brugsmodellen er gyldig før den bliver prøvet af. For at være gyldig skal opfindelsen stadig være ny (som for patenter) men kravet om at adskille sig fra eksisterende opfindelser er mere lempeligt end for patenter.

En brugsmodelansøgning kan derfor være det rette valg hvis din opfindelse er ny, men måske ikke adskiller sig helt så meget fra kendt teknik som det kræves for at kunne få udstedt patent.

Kontakt os, hvis du vil vide om en brugsmodel eller et patent er det rette valg for dig.

Hvordan søger man om brugsmodel?

Du kan søge om brugsmodelregistrering med og uden prøvning, som gennemgået nedenfor.

Hvad betyder brugsmodel uden prøvning?

Søger du uden prøvning vil myndighederne foretage en formalitetsbehandling og et teknisk eftersyn. Formalitetsbehandlingen sikrer, at alle formelle oplysninger er udfyldt i din ansøgning og ved det tekniske eftersyn sikrer Patent- og Varemærkestyrelsen, at din opfindelse opfylder kravene om at kunne udnyttes kommercielt og at den løser et teknisk problem.

Hvad betyder brugsmodel med prøvning?

Søger du om brugsmodelregistrering med prøvning vil myndighederne udover formalitetsbehandlingen og det tekniske eftersyn også lave en nyhedsundersøgelse og en registrerbarhedsvurdering for at undersøge om betingelserne, om at frembringelsen er ny og adskiller sig tydeligt fra kendt teknik, er opfyldt.

Det er ikke muligt at indlevere brugsmodelansøgninger i alle lande men på en lang række væsentlige markeder som for eksempel Kina og Tyskland er det en ofte brugt og potentielt stærk mulighed.

Hvor gælder en brugsmodel?

En brugsmodelbeskyttelse gælder for de lande, hvor du har søgt om en brugsmodel - og fået den godkendt. I lande, der ikke har brugsmodel, kan du videreføre din danske brugsmodelansøgning som en patentansøgning, hvorefter ansøgningen bliver underlagt landet patentlove.

Skal man vælge patent eller brugsmodel?

Selvom brugsmodeller og patenter i princippet beskytter det samme, altså din opfindelse, så er der forskel på hvad der kan beskyttes og hvor længe. Det der afgør, om du bør vælge brugsmodel eller patent som din beskyttelse er opfindelsens karakter, din virksomheds IP-strategi, markedsstrategi, tid, og økonomi. Kravene til selve ansøgningen, der i sidste ende stiller dig med en stærk rettighed, minder meget om det, der gælder for patenter.

Hvor kan jeg få rådgivning om brugsmodel?

Hos Patrade tilbyder vi dig grundig rådgivning i hele processen. Det øger din chance for, at du opnår beskyttelse. Vi har gennem mange år specialiseret os og vi ved, hvad en brugsmodelansøgning skal indeholde, og vi følger den helt frem til brugsmodeludstedelsen. 

Vores advokater, som har dyb indsigt i juridiske problemstillinger og ved, hvad der skal til, for at en erhvervet rettighed også kan holde i en eventuel indsigelse eller retssag. Den indsigt er vigtig allerede i ansøgningsfasen.

Hos os arbejder patenteksperter og advokater tæt sammen og derfor kan vi naturligvis også hjælpe dig, hvis nogen krænker din brugsmodel.

Undersøg dine muligheder i samarbejde med os

Partner, European Patent Attorney, European Patent Litigator

Lasse Rosenfeld Lauridsen

T +45 8930 9723 · M +45 2148 3190 · lrl@patrade.dk

Partner, European Patent Attorney

Nina Skivesen

T +45 8930 9766 · M +45 2872 2147 · nsk@patrade.dk

Vi hjælper allerede disse virksomheder