Skip to main content

Designbeskyttelse

Undskyld os. Men det er uforskammet at kopiere andres design.

Designbeskyttelse

Har du brugt gode kræfter på at skabe et nyt design? Så bør du overveje en designregistrering, som netop beskytter udformningen og udseendet på dit produkt.

Hvad er en designbeskyttelse?

Når du registrerer dit design, får du en eneret til netop det design. Med eneretten i hånden er du bedre stillet, hvis dit produkt udsættes for kopiering. Hvis dit design er blevet krænket, så står du stærkere, uanset om sagen ender i retten eller ej.

Designbeskyttelse eller patent?

En designbeskyttelse adskiller sig fra et patent ved, at beskyttelsen ikke omfatter en teknisk funktion eller fremgangsmåde. Designbeskyttelse omfatter udseendet og særlige træk ved produktet.

En designregistrering er billigere og lettere at opnå end et patent. Designregistreringen kan godt stå alene, men hvis du kombinerer den med et patent, så står du ekstra stærkt.

Læs mere om patenter og hvad der skal til for at patentere noget.

Hvad kan designbeskyttes?

Området er reguleret af designloven, som siger at et design beskytter et produkts udseende eller dele heraf – bestemt af produktets særlige træk eller udsmykning.

Dit design skal opfylde to krav for at kunne beskyttes:

  1. Det skal være nyt. Det betyder, at det ikke må have været offentliggjort, således at fagmænd inden for det pågældende område har kendskab til designet, inden du søger om designbeskyttelse.
  2. Det skal have individuel karakter. Det vil sige at det helhedsindtryk designet giver, skal adskille sig væsentligt fra tidligere kendte design – altså have særpræg. Det afgørende er, at der rent visuelt er en vis distance til allerede kendte design.

Dette kan designbeskyttes:

  • Industrielt fremstillede produkter som elektronikprodukter, brugskunst, emballage.
  • Håndværksmæssigt fremstillede produkter som beklædning, smykker, ure, briller, møbler.
  • Grafiske symboler, apps, skrifttyper.

Hvis du har udviklet en app, bør du også undersøge om selve app-ikonet kan beskyttes. Læs mere i artiklen: Dit appikon fortjener samme opmærksomhed som dine øvrige varemærker.

Fordelene ved designbeskyttelse

Den altoverskyggende fordel ved en designbeskyttelse er at bygge et værn mod kopiering, man står simpelthen stærkere i konkurrencen, fordi man er beskyttet mod slaviske kopier og efterligninger.

Derudover er man stærkere stillet, hvis det kommer til en konflikt. Registrerede designs giver mulighed for at bevise, hvornår et produkt er blevet skabt og hvilken virksomhed designet oprindeligt tilhørte.

Det er også værd at bemærke, at etablering af designrettigheder er ekstremt prisbilligt. Tilmed gives halv pris på de officielle gebyrer på design i samregistrering, dvs. varer i samme kategori.

Se, hvordan designbeskyttelse blev afgørende, da Concens fik kopieret sit kerneprodukt.

Hvorfor er designbeskyttelse vigtig?

En designbeskyttelse er vigtig, fordi den gør, at de mange timer og penge, der skal til for at udvikle et nyt design ikke er spildte. Det handler ikke blot om selve udviklingen, det er også dyrt at markedsføre et produkt. Med en designbeskyttelse sikrer du, at din investering ikke har været forgæves, som den sandsynligvis ville være, hvis en konkurrent begyndte at kopiere dit design.

Med en designrettighed kan du forhindre andre i at kopiere dit design, fordi du med registreringen har opnået en eneret. Du kan forbyde andre at udnytte dit design kommercielt og du kan kræve erstatning, hvis det sker.

Læs mere om håndhævelse og retssager.

Hvordan får man designbeskyttelse?

Det er myndighederne, der behandler ansøgninger og udsteder designregistreringer. I Danmark er det Patent- og Varemærkestyrelsen, i Europa er det EUIPO og internationalt WIPO.

Hvordan søger man om designregistrering?

Inden du afleverer din ansøgning, skal du have styr på, om der er andre, der allerede har registreret noget, som du kan komme til at krænke. Vi har adgang til forskellige databaser, så den del kan vi også hjælpe dig med at afklare.

Selve ansøgningen skal bl.a. indeholde afbildninger af produktet og det kan være enten fotos, renderinger eller tegninger.

Behandlingstiden hos myndighederne er relativt hurtig. Når du har fået registreringen, gælder den i 25 år under forudsætning af, at du sørger for at forny den hvert 5. år.

Bliv klogere på designregistrering og hvordan man søger om designbeskyttelse.

Få hjælp til designbeskyttelse

Vi kan naturligvis rådgive dig, så de formelle krav til ansøgningen er overholdt, men hvad vigtigere er, så kan vi rådgive dig strategisk. Der er - modsat andre typer af rettigheder - ingen brugspligt for design. Vi kan rådgive dig om, hvilke lande, det kan være fornuftigt at registrere dit design i, alt afhængig af, hvor du producerer og sælger dit produkt, samt hvad dine konkurrenter gør.

Vi vurderer også, om du med fordel kan gøre brug af defensive designregistreringer for på den måde at udvide beskyttelsen af dit produkt. En defensiv designregistrering er, hvor du registrerer noget, der ligger meget tæt på dit produkt, men ikke ville krænke det, populært sagt det, som din konkurrent kunne finde på at lancere for at få en andel af markedet. Hvis du fx har udviklet en ny form på en emballage, så kan du med fordel registrere ikke kun den form, men også en der ligger sig tæt op ad.

Når du har fået din designregistrering kan vi hjælpe med overvågning, så du opdager det, hvis din rettighed bliver krænket. Vi kan desuden hjælpe med løbende fornyelse, en opgave, der nemt kan blive glemt, særligt hvis man har mange rettigheder at holde styr på.

Læs mere om fornyelse og designadministration.

Skal vi hjælpe dig med at søge om designregistrering?

Vi er eksperter i IP og vores advokater har specialiseret sig i immaterialret. De ved, hvad der skal til for at en designrettighed kan holde, hvis det kommer til en konflikt og sagen ender i retten. Den viden er vigtig at have allerede i ansøgningsfasen.

Vi hjælper dig sikkert i mål med din designansøgning og vi dækker hele processen. Vi tilbyder at undersøge, om der allerede findes noget på markedet, der kan blokere for din ansøgning og vi sørger for at få beskrivelser og dokumentation til myndighederne på plads.

Vi hjælper allerede disse virksomheder