Skip to main content

Bevissikring

Bevissikring – hvad gør du ved uanmeldt besøg fra fogedretten?

Vi rådgiver om bevissikring. Start med vores lynguide til hvordan du forholder dig, hvis fogedretten uanmeldt kommer på besøg på en bevissikring.

Hvis en rettighedshaver har mistanke om, at du krænker dennes immaterielle rettigheder, kan den pågældende med fogedrettens hjælp iværksætte en såkaldt bevissikringsforretning hos dig.

Det kræver kun, at rettighedshaver kan sandsynliggøre krænkelsen, og sandsynliggøre at der kan findes beviser for krænkelsen i dine lokaler. I dansk ret skal der typisk ikke meget til for at sandsynliggøre en krænkelse .

En bevissikringsforretning gennemføres oftest uden forudgående underretning. Det betyder, at en dommer fra fogedretten (oftest sammen med en it-sagkyndig og en advokat for rettighedshaver) kan risikere at stå ude foran døren en morgen og kræve adgang til din virksomhed for at sikre beviser for den påståede krænkelse. Sikringen af beviser foregår ved, at den it-sagkyndige laver en kopi af alt fysisk og digitalt materiale, som kan indeholde oplysninger om den påståede krænkelse.

De fleste virksomheder, der udsættes for en bevissikring, oplever det som en meget indgribende affære.

Hvad gør man, hvis man bliver udsat for en bevissikring?

Vi har derfor samlet 5 gode råd til, hvad du skal gøre, hvis du bliver udsat for en bevissikring:

  1. Træk vejret dybt… og ring til en advokat (med speciale i immaterielle rettigheder)

Fogedretten vil, som noget af det første, vejlede dig til at kontakte en advokat, som kan bistå dig i forbindelse med bevissikringen. Her skal du sikre dig, at den advokat, du kontakter, har speciale i immaterielle rettigheder. Det skyldes, at bevissikringsforretninger følger en særlig procedure, der ikke findes tilsvarende i andre juridiske specialer. Find en advokat med speciale i IP og bevissikring.

Fogedretten skal, som det klare udgangspunkt, vente med at iværksætte forretningen, indtil din advokat ankommer.

  1. Bed om kopi af bevissikringsrekvisitionen og alle bilag

Så snart du har kontaktet din advokat, skal du bede fogedretten om en kopi af bevissikringsrekvisitionen inkl. alle bilag, og om at materialet også sendes til din advokat. Det er her, du kan læse, hvilke krænkelser rettighedshaver mener, der er begået.

  1. Find et ledigt opholdslokale

Find et lokale, hvor fogedretten, den it-sagkyndige og advokaten kan opholde sig, mens du venter på din egen advokat.

Selv om det kan virke underligt, skal du forvente, at fogedretten vil ønske at have et øje på dig hele tiden for at sikre, at beviser for den påståede krænkelse ikke bliver fjernet.

  1. Vær venlig og samarbejdsvillig, men tavs

Forhold dig i ro og svar på fogedrettens spørgsmål. De vil primært være af praktisk karakter og ikke omhandle sagen. Eventuelle spørgsmål om sagen – navnlig hvis de kommer fra rettighedshavers advokat – bør du venligt afslå at svare på, indtil din advokat ankommer.

Er du i tvivl, om du kan/bør svare på et spørgsmål, så ring til din advokat.

  1. Drøft sagen i enerum med din advokat og læg en strategi

Når din advokat ankommer, bør I trække jer ud i et rum, hvor I kan drøfte sagen i fortrolighed.

Her vil din advokat kunne rådgive dig om, hvordan resten af forløbet skal foregå, og hvordan I forholder jer til rettighedshavers påstande.

Processen

Når du har drøftet sagen med din advokat, skal sagen ”forhandles”. Dvs. rettighedshavers advokat vil præsentere sagen og sine argumenter, og du får sammen med din advokat mulighed for at fremlægge jeres egne synspunkter.

Når hver part har fremlagt sine synspunkter, afsiger fogeddommeren en kendelse om, hvorvidt bevissikringen skal gennemføres og, i så fald, i hvilket omfang.

Patrade er specialister i bevissikringsforretninger

Vores advokater har stor erfaring i at håndtere bevissikringssager og har en køreplan klar, som gør dem i stand til at rykke hurtigt ud, når der er behov for det.

Vi kan desuden bistå med strategisk rådgivning i forhold til mulighederne for at (anke) en negativ afgørelse, kræve erstatning mv. 

Vi har tre afdelinger, der tilsammen dækker hele landet. Her er vores eksperter:

København: Advokat Simon Tønners (M: 2165 7148) og advokatfuldmægtig Simone Fugl (M: 3090 4142).

Aalborg: Advokat Mathias Bartholdy (M: 2485 3211) og advokat Thomas Kruse Lie (M: 6019 7035).

Aarhus: Advokat Mikkel Kleis (M: 6024 9053) og advokat Christoffer Lindhardt Larsen. (M: 4022 5328).