Skip to main content

Se, hvordan vi anvender personlige oplysninger.

Se, hvordan vi anvender personlige oplysninger.

Diskretion er essentielt for os

Vi prioriterer datasikkerhed og fortrolighed højt

Hos Patrade A/S og Patrade Legal Advokatanpartsselskab (”Patrade” eller ”vi”) prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt. Denne privatlivspolitik fastlægger retningslinjerne for, hvordan vi anvender de personlige oplysninger, som vi modtager fra dig.

Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Dataansvarlig for dine oplysninger er:
Patrade A/S
Ceresbyen 75
8000 Aarhus C
CVR: 38740571
Tlf. 7020 3770
Mail: info@patrade.dk

Indsamling af personoplysninger

Indsamling af dine personoplysninger sker i ét eller flere af nedenstående tilfælde:

 • Når du bliver kunde i Patrade
 • Når du optræder som modpart eller tredjepart i vores sager
 • Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev
 • Når du deltager i vores konkurrencer
 • Når du tilmelder dig vores arrangementer

I ovenstående tilfælde kan vi modtage følgende oplysninger om dig:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse
 • Arbejdsplads
 • Titel

Ved modtagelse af ansøgninger til en stilling i Patrade modtager vi de personoplysninger, du angiver i ansøgningen (for eksempel CPR-nummer eller oplysninger om helbredsforhold). Disse dokumenter opbevares i vores HR-system, hvor alene vores rekrutteringsansvarlige har adgang.

Anvendelse af personoplysninger

Vi kan indsamle og anvende personoplysninger til følgende formål:

 • Rådgivning og sagsførelse
 • Tilmelding til nyhedsbrev
 • Administration af brugerkonto/profil
 • Deltagelse i konkurrencer eller arrangementer
 • Fremsendelse af andet markedsføringsmateriale, herunder invitationer til arrangementer
  Statistik
 • Øvrige markedsføringstiltag
 • Behandling af jobansøgninger

Grundlaget for vores behandling af personoplysninger sker afhængig af opgavens og oplysningens karakter. I de fleste tilfælde vil det være nødvendigt for os at behandle personoplysningerne for at opfylde kontrakten med vores kunder eller for at varetage vores kunders legitime/berettigede interesser eller fastlægge, håndhæve eller forsvare deres retskrav, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b) og f).

Vi gør opmærksom på, at brug af dine personoplysninger til fremsendelse af markedsføringsmateriale kun finder sted, hvis du forinden har afgivet dit udtrykkelige samtykke, medmindre loven giver mulighed for, at vi kan kontakte dig eller din virksomhed uden, at du afgiver dit samtykke først.

Videregivelse til andre dataansvarlige

Vi videregiver udelukkende dine personoplysninger til tredjeparter i form af offentlige myndigheder (fx patent- og varemærkemyndigheder), samarbejdspartnere (fx agenter i andre lande) og modparter, når det er nødvendigt for at levere vores ydelser til dig, eller hvis det følger af en retlig forpligtelse, som påhviler os som dataansvarlige.

Vi gør opmærksom på, at vi ikke er ansvarlige for disse parters eventuelle overtrædelse af den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

I tilfælde af omstrukturering eller helt eller delvist salg af virksomheden vil en eventuel videregivelse i en sådan forbindelse ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning for behandling af personoplysninger.

Overladelse til databehandlere

Dine personoplysninger overlades til Patrades samarbejdspartnere (softwareleverandører og leverandører af administrationsydelser), som leverer ydelser på Patrades vegne. Disse samarbejdspartnere behandler alene personoplysningerne på Patrades vegne og i overensstemmelse med Patrades instruks.

Overførsel til tredjelande

Det kan under visse omstændigheder være nødvendigt at overføre oplysninger til dataansvarlige og databehandlere uden for EU (tredjelande) til opfyldelse af en kontrakt mellem os og kunden. Sådanne overførsler vil kun finde sted, hvis de er nødvendige af hensyn til indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem os og dig eller mellem os og en anden fysisk eller juridisk person.

Opbevaringsperiode

Vi sletter eller anonymiserer dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de formål, som oplysningerne blev indsamlet til, eller senest når vi ikke længere har en anden retlig interesse i at opbevare oplysningerne. I konkrete tilfælde kan vi opbevare dine personoplysninger i 10 år efter sagens afslutning, hvis vi vurderer, at dette er nødvendigt af hensyn til vores rådgiveransvar.

Sikkerhed

Vi har implementeret interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt/blive ændret og udsat for uautoriseret offentliggørelse og utilsigtet adgang.

Dine rettigheder

Du er til enhver tid berettiget til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger. Du har herudover også ret til at få berigtiget, slettet eller blokeret dine personlige oplysninger efter reglerne herom. Du har desuden ret til at få udleveret oplysninger om dig selv, som du har givet til os, og til at få transmitteret disse oplysninger til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).

Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. Vi vil herefter slette dine oplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på andet grundlag. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, kan du kontakte os på info@patrade.dk

Ændringer af oplysninger mv.

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, ændrer eller sletter personlige oplysninger, som vi har registreret om dig, ønsker at få adgang til de personoplysninger, der behandles om dig, eller hvis du har spørgsmål til ovenstående retningslinjer, kan du rette henvendelse til os på info@patrade.dk. Du kan også skrive til os på følgende adresse:

Patrade A/S
Ceresbyen 75
8000 Aarhus C

Klageadgang

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personlige oplysninger, kan du kontakte os via e-mail eller brev som angivet ovenfor. Du kan også kontakte Datatilsynet, Borgergade 28, 5. 1300 København K.

Links til andre websites mv.

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre websites eller til integrerede websites. Vi er ikke ansvarlige for indholdet på andre selskabers websites eller deres praksis i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger. Når du besøger andre websites, opfordres du til at læse indehaverens politik med hensyn til beskyttelse af personlige oplysninger samt andre relevante politikker.

Kontakt