Skip to main content

Se, hvordan vi anvender personlige oplysninger.

Se, hvordan vi anvender 
personlige oplysninger.

Vi prioriterer datasikkerhed og fortrolighed højt

Dataansvarlig og kontakt

Patrade består af Patrade A/S og Patrade Legal Advokatanpartsselskab som er to separate selskaber. Dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger er derfor enten (læs nedenfor, hvordan dataansvaret bestemmes):

Patrade A/S
Ceresbyen 75
8000 Aarhus C
CVR: 38740571
Tlf. 7020 3770
Mail: info@patrade.dk

Patrade Legal Advokatanpartsselskab
Ceresbyen 75
8000 Aarhus C
CVR-nr.: 34714770
Tlf. 7020 3770
Mail: info@patrade.dk

Opdelingen skyldes kort fortalt, at advokater er underlagt særlige regler i forhold til at drive advokatvirksomhed, som til syvende og sidst har det formål at beskytte klienterne mest muligt og sikre uafhængig rådgivning.

Men selvom Patrade er to selskaber, fungerer og arbejder vi som en samlet enhed over for vores kunder. Selskaberne er hver især dataansvarlige for de personoplysninger, de behandler om deres respektive kunder, samarbejdspartnere, jobansøgere og medarbejdere.

Søger du således et job i Patrade A/S, er Patrade A/S dataansvarlig for behandling af personoplysningerne i det fremsendte materiale, den videre ansættelsesproces samt det efterfølgende ansættelsesforhold (med mindre du selvfølgelig ender med at blive ansat i Patrade Legal ApS). Hvor begge selskaber servicerer samme kunde, er Patrade A/S og Patrade Legal ApS dataansvarlige hver især for de personoplysninger, der vedrører deres del af kundeforholdet.

Hvor Patrade Legal ApS udfører arbejde for Patrade A/S og i den forbindelse behandler personoplysninger, er Patrade Legal ApS databehandler for Patrade A/S og vice versa. For eksempel: Patrades Shared Services-funktion ligger i Patrade A/S og varetager eksempelvis fakturering af vores kunder. I denne henseende fungerer Patrade A/S som databehandler for Patrade Legal ApS.

Vi forstår, det kan virke rodet. Så hvis du er tvivl om hvem der er dataansvarlig, har spørgsmål til behandlingen eller ønsker at udøve dine rettigheder, som beskrevet nedenfor, kan du kontakte vores ansvarlige for databeskyttelse, Mathias Bartholdy på mba@patrade-legal.dk eller tlf. +45 2485 3211.

Behandlingsaktiviteter. Nedenfor kan du læse, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, til hvilke formål, retsgrundlaget vi baserer behandlingen på, og hvornår oplysningerne slettes.

Behandlingsaktiviteter

Dine rettigheder

Du har nedenstående rettigheder, som du kan udøve ved at kontakte os via ovennævnte kontaktoplysninger. Din anmodning vil blive besvaret gratis, hurtigst muligt og senest en måned efter modtagelse, dog op til to måneder hvis nødvendigt af hensyn til anmodningens kompleksitet eller antal. Ved grundløse eller overdrevne anmodninger har vi ret til at afvise din anmodning eller kræve et rimeligt gebyr for at besvare den.

  • Indsigt. Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, samt en række oplysninger om, hvordan behandlingen foregår. Der kan ikke begæres indsigt i oplysninger, som findes at burde vige for offentlige eller private interesser, herunder hensynet til dig.
  • Berigtigelse. Du har ret til at få rettet urigtige personoplysninger eller få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger om dig.
  • Sletning. Du har ret til at få slettet oplysninger om dig under nærmere omstændigheder anført i GDPR artikel 17. Det kan fx være, hvis oplysningerne ikke længere er nødvendige for opfyldelse af vores forpligtelser og rettigheder, eller hvis oplysningerne behandles på baggrund af dit samtykke, som trækkes tilbage.
  • Begrænsning. Under de i GDPR artikel 18 nævnte omstændigheder har du ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, fx hvis rigtigheden af oplysningerne bestrides, i perioden indtil vi har haft mulighed for at fastslå, om personoplysningerne er korrekte, eller hvis vi ikke længere har brug for personoplysningerne til behandlingen, men de er nødvendige for, at vores retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
  • Indsigelse. Du har ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, som vi behandler på baggrund af art. 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen) og altid, hvis behandlingen er med henblik på direkte markedsføring (f.eks. i forbindelse med vores nyhedsbreve).
  • Dataportabilitet. Hvis behandlingen er baseret på dit samtykke eller kontrakt, har du ret til at modtage oplysningerne i et almindeligt og læsbart format og til at transmittere oplysningerne til en anden dataansvarlig. Vil transmitterer oplysningerne direkte til denne dataansvarlige, hvis du ønsker, og hvis det er teknisk muligt.
  • Automatiske afgørelser. Du har ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse, som har retsvirkning eller tilsvarende betydeligt påvirker dig, som er udelukkende baseret på automatisk behandling, herunder profilering.
  • Ret til at klage. Du kan til enhver tid klage overbehandlingen ved at kontakte os. Derudover kan du altid klage til Datatilsynet (http://datatilsynet.dk, dt@datatilsynet.dk, +45 33 19 32 00), eller til tilsynet i det land, hvor du har bopæl eller i det land, hvor du mener, overtrædelsen af GDPR eller databeskyttelsesloven har fundet sted.
Kontakt