Skip to main content

Patentovervågning

Effektiv konkurrentovervågning og beskyttelse af dine rettigheder.

Patentovervågning

Med patentovervågning kan du både holde øje med markeder, udviklingsområder og konkurrenters aktiviteter.

Patentovervågninger gør det lettere at navigere uden om andres patenterede rettigheder, men samtidig bliver det også lettere at beskytte og håndhæve egne rettigheder. Derfor kan patentovervågninger være et vigtigt element i din virksomheds arbejde med risikovurdering og risikominimering.

Lad os klare patentovervågningen for dig.

Hvad er patentovervågning?

En patentovervågning går i al sin enkelthed ud på, at der bliver holdt øje med aktiviteten på markedet. Typisk er formålet at holde sig opdateret på, hvad der kommer af nye patentansøgninger inden for et bestemt område.

Det er en effektiv metode til at støtte dig i udviklingen af nye produkter fordi du holdes orienteret om både kendte og ukendte konkurrenters aktivitet og fokusområder.

Hvordan fungerer en patentovervågning?

En patentovervågning gennemføres i de databaser, hvor de danske og udenlandske myndigheder registrerer ansøgninger om brugsmodel- og patentrettigheder.

Du kan overvåge en eller flere af dine konkurrenter, en hel branche, en produktkategori, en specifik teknologi eller konkrete patenter – på et eller flere markeder.

Vi tilbyder en basisovervågning, hvor du én gang om måneden får tilsendt resultatet af din overvågning, men vi skræddersyr lige så gerne en patentovervågning til din virksomheds behov. Ønsker du for eksempel en anden frekvens på overvågningen er det også en mulighed, det er helt op til dig.

Hvad er fordelene ved at have patentovervågning?

Den store fordel er, at du kan reagere øjeblikkeligt, hvis andre ansøger om patent på et produkt, der enten krænker dine rettigheder eller potentielt stopper din produktion eller dit salg.

Du kan også holde øje med patenteringsaktiviteten på de markeder, der er relevante for dig og din virksomhed og bruge den viden til inspiration og produktudvikling.

Et stigende behov for patentovervågning

Antallet af patentrettigheder stiger verden over. Og med enhedspatentet (et patent der gælder i alle medlemslande i den europæiske Unified Patent Court) forventes antallet af patenter, der er relevante for danske virksomheder, også at stige.

Få svar på, hvad enhedspatentet er.

Resultatet er, at det bliver sværere at finde sin plads på markedet, navigere uden om andres rettigheder og undgå krænkelser af egne. Behovet for at vide, hvilke rettigheder og hvilke ansøgninger, der eksisterer derude, vil således også vokse.

Samtidigt bliver det med enhedspatentet lettere at anlægge sag mod krænkere, da det sker til én instans (Unified Patent Court). Som patenthaver er der med enhedspatentet en yderligere fordel, at en enkelt retssag potentielt kan forhindre salget af et produkt i hele EU. Glædeligt for rettighedsejeren, men dyrt for krænkeren. Dermed bliver det endnu vigtigere, ikke uforvarende at selv at komme til at krænke andres patenter.

Hvad koster en patentovervågning?

Prisen for en patentovervågning består af en pris for opsætningen af overvågningen, samt en pris for selve rapporterne.

For en opsætning af patentovervågning kan prisen svinge fra 6.000 kroner til 10.000 kroner. Jo flere elementer, der skal med i overvågningen, jo dyrere er den.

Når først opsætningen er foretaget, så koster en basisrapportering 2.500 kroner per rapport. Hvis der ønskes en mere detaljeret rapportering, vil prisen være højere.

Priserne er vejledende, så vi vil opfordre dig til at kontakte os. Så kan vi både rådgive dig om, hvad du med fordel kan overvåge og vi kan oplyse dig den eksakte pris i netop dit tilfælde.

Få hjælp til patentovervågning

Vi tilbyder forskellige muligheder indenfor risikominimeringen og overvågningen af dine konkurrenters aktiviteter. Vi skræddersyr overvågningsløsninger der passer til din virksomheds tekniske område, markeder, planer, behov og ikke mindst ressourcer – både på kort og lang sigt.

Vigtigst af alt har vi den ekspertise og erfaring der gør, at vi er en essentiel sparringspartner for dig, uanset din virksomheds modenhed og erfaring med patenter.

Overvågninger kan foretages i enkelte lande, hele EU, Norden eller i hele verden og rapporteres med aftalt interval – helt efter dine ønsker og behov.

Skal vi overvåge markedet for dig? Udfyld formularen, så kontakter vi dig

Bliv klogere på patenter. Få overblikket nedenfor.

Patenter - et overblik

Vi hjælper allerede disse virksomheder med deres patenter