Skip to main content

Patentovervågning

Effektiv konkurrentovervågning og beskyttelse af dine rettigheder.

Patentovervågning

Med patentovervågning kan du både holde øje med markeder, udviklingsområder og konkurrenters aktiviteter i forhold til et bestemt produkt.

Du kan også overvåge en bestemt teknologi. På den måde er du hele tiden opdateret på, hvad der kommer af nye patentansøgninger inden for et bestemt område. En patentovervågning er kort sagt en nem, billig og effektiv metode til at støtte dig i udviklingen af nye produkter og holde dig orienteret om både kendte og ukendte konkurrenters aktivitet og fokusområder. Patentovervågninger gør det lettere at navigere uden om andres patenterede rettigheder, men samtidig bliver det også lettere at beskytte og håndhæve egne rettigheder og kan derfor være et vigtigt element i din virksomheds arbejde med risikovurdering og -minimering.

Hvordan fungerer en patentovervågning?

En patentovervågning gennemføres i de databaser, hvor de danske og udenlandske myndigheder registrerer ansøgninger om brugsmodel- og patentrettigheder. Du kan overvåge en eller flere af dine konkurrenter, en hel branche, en produktkategori, en specifik teknologi eller konkrete patenter – på et eller flere markeder.

Den store fordel er, at du på den måde har et overblik over de markeder, der er relevante for dig og din virksomhed. Det betyder også at du kan reagere øjeblikkeligt, hvis andre ansøger om patent på et produkt, der enten krænker dine rettigheder eller potentielt stopper din produktion eller dit salg.

Du kan også holde øje med, hvilke nye opfindelser, der bliver patenteret inden for dit område og bruge den viden til inspiration, udvikling og tilføjelse af nye produkter i din egen virksomhed. Vi tilbyder en basisovervågning, hvor du én gang om måneden får tilsendt resultatet af din overvågning, men vi skræddersyr lige så gerne en patentovervågning til din virksomheds behov.

Et stigende behov for overvågning

Antallet af patentrettigheder stiger verden over. Og med enhedspatentet (et patent der gælder i alle medlemslande i den europæiske Unified Patent Court) forventes antallet af patenter, der er relevante for den enkelte virksomhed, også at stige. Resultatet er, at det bliver sværere at finde sin plads på markedet, navigere uden om andres rettigheder og undgå krænkelser af egne. Behovet for at vide, hvilke rettigheder og hvilke ansøgninger, der eksisterer derude, vil således også vokse.

Samtidigt bliver det med enhedspatentet lettere at anlægge sag mod krænkere, da det sker til én instans (Unified Patent Court). Som patenthaver er der med enhedspatentet en yderligere fordel, at en enkelt retssag potentielt kan forhindre salget af et produkt i hele EU. Glædeligt for rettighedsejeren, men dyrt for krænkeren. Dermed bliver det endnu vigtigere, ikke uforvarende at ende i den rolle.

Sådan hjælper vi dig med patentovervågning

Vi tilbyder forskellige muligheder indenfor risikominimeringen og overvågningen af dine konkurrenters aktiviteter. Vi skræddersyr overvågningsløsninger der passer til din virksomheds tekniske område, markeder, planer, behov og ikke mindst ressourcer – både på kort og lang sigt.

Vigtigst af alt har vi den ekspertise og erfaring der gør, at vi er en essentiel sparringspartner for dig, uanset din virksomheds modenhed og erfaring med patenter. Overvågninger kan foretages i enkelte lande, hele EU, Norden eller i hele verden og rapporteres med aftalt interval – helt efter dine ønsker og behov.

Skal vi overvåge markedet for dig? Udfyld formularen, så kontakter vi dig

Vi hjælper allerede disse virksomheder med deres patenter