Skip to main content

Vær med til at beskytte store ideer

Vær med til 
at beskytte 
store ideer

Det får du rig mulighed for hos os. Her bliver du en del af et af Danmarks største IP-konsulenthuse, samtidig med at du bliver en del af en arbejdsplads, hvor vi har et fælles formål.

Vores formål tager afsæt i vores mission:

Ved at beskytte IP, sørger vi for at innovation kan betale sig.

Helt konkret betyder det, at vi er her for at sikre virksomheders konkurrenceevne ved at beskytte deres IP (Intellectual Property) bedst muligt, hvad enten det handler om opfindelser, brands, produkter eller forretningshemmeligheder.

Vi arbejder ud fra en grundholdning om at det skal kunne betale sig for virksomheder at investere i udvikling af nye produkter, teknologier, branding og markedsføring. Derfor synes vi, at arbejdet med IP og IPR (immaterielle rettigheder) er både givende og vigtigt.

Store ideer fortjener utrættelig beskyttelse

Vores fornemmeste opgave er at rådgive kunderne om hvilken immateriel rettighed - patent, varemærke, design – eller kombination af rettigheder, der vil yde den største beskyttelse og give deres virksomhed de bedste forudsætninger for vækst.

Hvis du synes ovenstående lyder så godt, at du kunne tænke dig at blive en del af Patrade, så læs videre. Eller gå direkte til ledige stillinger.

Patrade som arbejdsplads

Vi er en fleksibel arbejdsplads, hvor du får stor indflydelse på din arbejdsdag, både hvad angår arbejdstid og indholdet i dit job.

Det skal forstås på den måde, at ethvert job hos os naturligvis indeholder nogle specifikke opgaver, men vi går ikke så meget op i, hvornår du løser dine opgaver, bare du løser dem. I praksis betyder det, at hvis du har små børn og derfor har brug for at kunne gå tidligt, eller hvis du fx gerne vil træne på bestemte tidspunkter, så kan det sagtens lade sig gøre at flekse, så du får løst opgaverne når det passer ind i dit program. Alt sammen naturligvis med respekt for de deadlines og aftaler, du har lavet med din chef, dine kunder og dine kolleger.

Vi tilbyder naturligvis også hjemmearbejde efter forskellige modeller, det er noget, der aftales individuelt med din chef.

Sidst, men ikke mindst, så tilbyder vi fuld løn under barsel.

Når vi taler indholdet i jobbet, så får du rig mulighed for at få kundekontakt meget tidligt i din ansættelse. Men bare rolig, du bliver ikke overladt til dig selv fra start. Som nyansat får du en mentor, og du bliver godt klædt på til opgaverne.

Samarbejde på tværs af faggrupper

Fordi vi er et fullservice hus med både advokatvirksomhed og patentbureau samlet på ét sted, er vi på rådgiversiden en blanding af advokater og patentkonsulenter, som arbejder tæt sammen.

Den mulighed for videndeling på tværs af faggrupper og adgang til kompetencer, som det muliggør, er en stor fordel både for os selv og vores kunder. Kort sagt kan vi rådgive bedre, når vi tager et helhedsperspektiv på tingene, vi kan rådgive hele vejen fra etablering af eneretten til håndhævelse.

Vi har to typer rådgivere, jurister og patentrådgivere. De har alle – foruden deres uddannelse – gennemgået et udviklingsforløb hos os. I de næste to afsnit kan du se, hvordan en rådgiverkarriere hos os starter.

Karrieremuligheder hos Patrade

Bliver du ansat som enten advokatfuldmægtig eller patent-trainee, bliver du en del af et decideret uddannelsesforløb, som vi uddyber nedenfor.

Vi tilbyder også vores administrative personale løbende efteruddannelse, så alle opnår flest mulige specialiserede kompetencer. Helt konkret er flere af vores koordinatorer i gang med eller har gennemført enten QIPA-uddannelsen (Qualified Intellectual Property Administrator), eller QTMA-uddannelsen (Qualified Trademark Administrator). Vi har desuden flere, der har bestået EUIPO's Trademark & Design Education Programme.

Advokatfuldmægtig

Vores advokater er ansat i Patrade Legal Advokatanpartsselskab og her ansættes man også som advokatfuldmægtig. Forløbet som fuldmægtig er et af de krav, der stilles til jurister for at kunne blive advokat.

I praksis betyder det, at du får tre års praktisk erfaring og desuden skal til en skriftlig, teoretisk prøve - advokateksamen – ligesom du skal bestå en praktisk del i form af en retssagsprøve. Alt det har du mulighed for her hos os, ligesom vi sørger for at der er mulighed for at få løbende efteruddannelse. Vi afholder desuden selv Patrade Lectures, der tæller som lektioner både for vores egne medarbejdere og eksterne deltagere.

Fortsætter du hos os, når du er færdiguddannet som advokat, så er der mulighed for at komme i betragtning til vores partnertrack. Vores veldefinerede partnertrack tilbydes til dig, der har interesse i og potentiale til at forfølge den karrierevej.

Patent-trainee

For at blive patent-trainee kræves en naturvidenskabelig baggrund. Det kan være som ingeniør eller kandidat i fx kemi eller fysik. Nogle har forudgående erfaring fra arbejde med software, mekanik, elektronik eller miljøteknologi inden de kommer til os. Det er dog ikke noget krav, at du skal have erfaring, vi uddanner også nyuddannede kandidater i vores trainee-program.

Trainee-forløbet er en mesterlære i tre år. I løbet af de tre år vil du blive uddannet i at arbejde som patentkonsulent, hvilket omfatter introduktion til patentret både nationalt og internationalt. Derudover vil du løbende blive klædt på til både det praktiske håndværk i at udarbejde patentansøgninger og korrespondere samt argumentere med patentmyndigheder.

Læs mere om at være patent-trainee hos Patrade.

Ledige stillinger hos Patrade

Når vi har ledige stillinger, så kan du finde dem længere nede på siden. Hvis vi ikke har nogle stillinger, der matcher dine ønsker, så modtager vi altid meget gerne uopfordrede ansøgninger, som kan sendes til job@patrade.dk. Skriv "Uopfordret ansøgning" i emnefeltet.

Vi glæder os til at høre fra dig.