Skip to main content

Designregistrering

Fremragende design fortjener den bedste beskyttelse. Tillad os at komme til.

Designregistrering

Med en designregistrering kan du i mange tilfælde holde kopister fra at krænke dit produkt. Skulle det alligevel ske, er en designregistrering et uvurderligt kort at have på hånden i en eventuel retssag.

Design og designregistrering

Området er reguleret af designloven. I designloven står, at et design beskytter et produkts udseende eller dele heraf - bestemt af produktets særlige træk eller udsmykning.

Det betyder, at beskyttelsen af design, en designregistrering, beskytter et produkts udseende og de særlige træk ved produktet, dets udsmykning, form eller mønster.

Skal vi hjælpe dig med designregistrering?

Hvad er designregistrering?

En designregistrering er det, der beskytter dit design. Design er alt der er menneskeskabt, fra de mindste til de største ting. For at få designbeskyttelse, skal følgende være opfyldt:

  • Designet skal være nyt. Det betyder, at det ikke må have været offentliggjort, så fagmænd på området har kendskab til designet, inden du søger om designbeskyttelse.
  • Designet skal have individuel karakter. Det betyder, at det skal adskille sig væsentligt fra tidligere kendte design - altså have sit eget særpræg, hvor det er afgørende, at der rent visuelt er en vis distance til allerede kendte design.

Før du går i gang med at søge om designbeskyttelse bør du have gjort dig nogle overvejelser om, i hvilke lande du vil søge beskyttelse. I denne vurdering skal indgå, hvor du planlægger at sælge dit produkt, hvor det produceres og eventuelt, i hvilke lande dine konkurrenter sælger deres produkter.

Du kan søge om designbeskyttelse i hele EU og opnå et såkaldt registreret EF-design. Designansøgninger kan også indleveres i enkeltlande eller igennem et internationalt ansøgningssystem, der administreres af WIPO. Derigennem kan du opnå beskyttelse i op til 93 lande.

Se rapport (fra 2023), hvor Patent- & Varemærkestyrelsen har undersøgt, hvor designaktive danske virksomheder er. Det viser sig, at vi målt pr. mio. indbyggere er det mest designaktive land i europæisk sammenhæng.

Patent eller designregistrering?

En designregistrering omfatter ikke en teknik eller en fremgangsmåde bag en opfindelse som et patent. Til gengæld er den både billigere og lettere at opnå end et patent, fordi det at søge patent på en opfindelse er en lang og til tider kompliceret proces. Selve patentansøgningen er også langt mere omfattende end en ansøgning om designregistrering.

En designregistrering kan stå alene, men hvis du kombinerer patent og designregistrering, så har du, hvad der nærmest kan betegnes som en beskyttelsesmæssig helgardering; patentet beskytter teknologien, designregistreringen beskytter udseendet.

Fordelen ved designbeskyttelse i forhold til et patent er først og fremmest, at en designregistrering er billigere. Derudover er det en fordel i tilfælde, hvor det differentierende element er produktets udseende, så er en designbeskyttelse et rigtig godt værn mod kopier.

Det er vigtigt at beskytte dit design, bliv inspireret af inmutouch.

Hvad kan designbeskyttes?

For at et produkt kan designregistreres, er der krav om, at det er nyt og har individuel karakter. Samtidig skal det have et vist designmæssigt særpræg. Design kan være:

  • Industrielt fremstillede produkter, fx elektronikprodukter, brugskunst, emballage
  • Håndværksmæssigt fremstillede produkter, fx beklædning, smykker, ure, briller, møbler
  • Grafiske symboler, apps, skrifttyper

Dele af produkter samt produkter, der kan adskilles og samles kan også designbeskyttes. Til gengæld kan produkter, der alene har en teknisk funktion ikke gøres til genstand for beskyttelse. Dette kan være produkter, hvor designeren ikke har haft nogle valgmuligheder ved udformningen af designet.

Hvorfor er en designbeskyttelse vigtig?

For mange produkter er det i høj grad produktets udseende, der adskiller det fra konkurrenternes produkter. Fødevarekategorien er et godt eksempel på det. Her ses det ofte at de stærke brands også bruger emballagen til at differentiere sig fra konkurrenterne. Når man har brugt mange penge på at få udviklet en særlig emballage, måske en særlig form, så er det rigtig vigtigt at tænke beskyttelse af designet ind, ikke kun selve den aktuelle form, men også former, der ligner. Hvis du således beskytter ikke kun den aktuelle form, men også omkringliggende former, så udvider du omfanget af beskyttelsen ganske betragteligt ovenikøbet for en beskeden pris.

Men det er ikke kun produkter som fx fødevarer/emballage, dagligvarer eller boliginteriør, der kan nyde godt af en designbeskyttelse. En designbeskyttelse kan også være relevant for komponenter, der bruges i industriproduktion. Et eksempel på netop det, er en såkaldt aktuator, som nedenstående link handler om.

Se, hvordan en designbeskyttelse blev afgørende for at få en kopivare af markedet.

Hvordan søger man om designregistrering?

For at indlevere en ansøgning om designregistrering kræves afbildninger af produktet, gerne fra alle vinkler. Der kan indleveres fotos, tegninger eller 3D-renderinger. Disse skal være på neutral baggrund og må ikke illustrere andet end produktet. Vi er klar til at rådgive dig om, hvad der vil være bedst at indlevere i dit tilfælde, vi har mange års erfaring og kender alle faldgruberne.

Rettigheden fås ved at indlevere en ansøgning til Patent- og Varemærkestyrelsen i Danmark eller til den lokale myndighed i et andet land, hvor man ønsker beskyttelse. Det er også muligt at indlevere en ansøgning til den europæiske myndighed, EUIPO, eller den internationale myndighed, WIPO (World Intellectual Property Organization). Vælges en international ansøgning, skal man udvælge, hvor mange lande beskyttelsen skal dække.

Behandlingstiden for en designansøgning er som udgangspunkt væsentligt kortere end for en patentansøgning, og i nogle tilfælde vil du endda kunne stå med et registreringsbevis i hånden efter kun få uger.

Designregistreringen løber i fem år ad gangen og skal herefter fornys. Du kan forny rettigheden fire gange, så den maksimale gyldighedsperiode for en designregistrering er 25 år. Herefter bortfalder rettigheden.

Vores bedste råd er at overlade ansøgningen til en ekspert, der kender forretningsgangene hos myndighederne, indholdskrav, sprogbrug, timing osv.

Kom direkte til vores kontaktformular.

Hvad koster en designbeskyttelse?

Prisen for en designregistrering består af selve gebyret til myndighederne og et honorar til os for håndtering og rådgivning. Gebyrerne fastsættes af myndighederne og justeres løbende. Du får altid oplyst en samlet pris (aktuelle myndighedsgebyrer og honorar) forud for igangsættelse af opgaven.

Gebyrerne varierer en del alt efter, hvilke lande og hvor mange klasser, der er tale om. Det er muligt at registrere flere design på én gang, hvis hvert design er indenfor samme overordnede klasse, dette kaldes en samregistrering. De følgende design er billigere end det første.

Netop fordi priserne er afhængige af antal lande, antal klasser og gebyrer i de forskellige lande, kan vi ikke oplyse en præcis pris, men du kan regne med at du for under 10.000 kroner per design kan opnå beskyttelse i alle EU-lande i 5 år.

Vi tilbyder forud for en evt. ansøgning at lave en forundersøgelse for at se, om der allerede findes registrerede design, der kan forveksles med dit.

Kontakt os altid for rådgivning om landevalg, evt. forundersøgelse og eksakt pris for hele processen med at få en designregistrering.

Få hjælp til designregistrering

Der er en række formelle krav, der skal opfyldes, når du søger om designbeskyttelse. Fordelen ved at få vores hjælp er, at du får en grundig designansøgning, udarbejdet af eksperter, der ikke laver andet. Det øger din chance for at få dit design registreret.

Vi har specialiseret os gennem mange år og vi ved, hvad en designansøgning skal indeholde. Vores advokater og jurister har dyb indsigt i juridiske problemstillinger indenfor immaterialretten og ved, hvad der skal til for at en erhvervet rettighed også kan holde i en eventuel indsigelse eller retssag. Den indsigt er vigtig allerede i ansøgningsfasen.

Vi hjælper dig sikkert igennem hele processen. Vi kan hjælpe dig med at undersøge, om der allerede findes noget lignende på markedet, så du derfor ikke kan opnå designbeskyttelse. Vi har en tæt dialog med dig og sørger for at få beskrevet og dokumenteret dit design til selve ansøgningen, vi sørger for overholdelse af deadlines og betaling af gebyrer.

Læs mere om designadministration.

Når først beskyttelsen er i hus, skal du huske at forny den. Det nemmeste for dig er at overlade administrationen til os. Vi har værktøjer, der gør det let for dig at overskue dine IP-rettigheder. Du kan se både hvilke du har, på hvilke markeder og hvornår rettighederne skal fornys. Sidst, men ikke mindst, kan de se, hvad det vil koste at forny rettighederne. Med vores IP-Highlighter er vi altid kun et klik væk, læs mere om det ved at følge linket herunder.

Se i denne case, hvordan DK Company bruger IP Highlighter i dagligdagen.

Vi er eksperter i designbeskyttelse og klar til at hjælpe dig i mål med din registrering Udfyld formularen, så kontakter vi dig!

Vi hjælper allerede disse virksomheder