Skip to main content

Designregistrering

Fremragende design fortjener den bedste beskyttelse. Tillad os at komme til.

Designregistrering

Med en designregistrering kan du i mange tilfælde holde kopister fra at krænke dit produkt. Skulle det alligevel ske, er en designregistrering et uvurderligt kort at have på hånden i en eventuel retssag.

Design er alt der er menneskeskabt, fra de mindste til de største ting. Beskyttelsen af design, en designregistrering, beskytter et produkts udseende og de særlige træk ved produktet, dets udsmykning, form eller mønster. En designregistrering omfatter ikke en teknik eller en fremgangsmåde bag en opfindelse som et patent. Til gengæld er den både billigere og lettere at opnå end et patent. En designregistrering kan stå alene, men hvis du kombinerer de to beskyttelsesformer, så har du, hvad der nærmest kan betegnes som en beskyttelsesmæssig helgardering.

Før du går i gang med at søge om designbeskyttelse bør du have gjort dig nogle overvejelser om, i hvilke lande du vil søge beskyttelse. I denne vurdering skal indgå, hvor du planlægger at sælge dit produkt, hvor det produceres og eventuelt, i hvilke lande dine konkurrenter sælger deres produkter. Du kan søge om designbeskyttelse i hele EU og opnå et såkaldt registreret EF-design. Designansøgninger kan også indleveres i enkeltlande eller igennem et internationalt ansøgningssystem, der administreres af WIPO. Derigennem kan du opnå beskyttelse i op til 93 lande.

Det kan du beskytte med en designregistrering

For at et produkt kan designregistreres, er der krav om, at det er nyt og har individuel karakter. Samtidig skal det have et vist designmæssigt særpræg.

Design kan være:

  • Industrielt fremstillede produkter, fx elektronikprodukter, brugskunst, emballage
  • Håndværksmæssigt fremstillede produkter, fx beklædning, smykker, ure, briller, møbler
  • Grafiske symboler, apps, skrifttyper

Dele af produkter samt produkter, der kan adskilles og samles kan også designbeskyttes. Til gengæld kan produkter, der alene har en teknisk funktion ikke gøres til genstand for beskyttelse. Dette kan være produkter, hvor designeren ikke har haft nogle valgmuligheder ved udformningen af designet.

Hvordan søger man om designregistrering?

For at indlevere en ansøgning om design kræves afbildninger af produktet, gerne fra alle vinkler. Der kan indleveres fotos, tegninger eller 3D-renderinger. Disse skal være på neutral baggrund og må ikke illustrere andet end produktet.

Rettigheden fås ved at indlevere en ansøgning til Patent- og Varemærkestyrelsen i Danmark eller til den lokale myndighed i et andet land, hvor man ønsker beskyttelse. Det er også muligt at indlevere en ansøgning til den europæiske myndighed, EUIPO, eller den internationale myndighed, WIPO (World Intellectual Property Organization). Vælges en international ansøgning, skal man udvælge, hvor mange lande beskyttelsen skal dække.

Behandlingstiden for en designansøgning er som udgangspunkt væsentligt kortere end for en patentansøgning, og i nogle tilfælde vil du endda kunne stå med et registreringsbevis i hånden efter kun få uger.

Designregistreringen løber i fem år ad gangen og skal herefter fornys. Du kan forny rettigheden fire gange, så den maksimale gyldighedsperiode for en designregistrering er 25 år. Herefter bortfalder rettigheden.

Selve gebyret for en designregistrering koster mellem 1.000 og 5.000 kroner alt afhængig af, hvor mange lande, der ansøges i. Dertil kommer en mindre udgift til vores honorar, men der er tale om en fast pris, kontakt os og hør nærmere.

Vores bedste råd er at overlade ansøgningen til en ekspert, der kender forretningsgangene hos myndighederne, indholdskrav, sprogbrug, timing osv.

Sådan hjælper vi dig

Du får en grundig designansøgning, udarbejdet af eksperter, der ikke laver andet. Det øger din chance for at opnå den ønskede eneret. Vi har specialiseret os gennem mange år og vi ved, hvad en designansøgning skal indeholde. Vores advokater og jurister har dyb indsigt i juridiske problemstillinger indenfor immaterialretten og ved, hvad der skal til for at en erhvervet rettighed også kan holde i en eventuel indsigelse eller retssag. Den indsigt er vigtig allerede i ansøgningsfasen.

Skal vi hjælpe med din designansøgning Udfyld formularen, så kontakter vi dig!

Vi hjælper allerede disse virksomheder