Skip to main content

Patentadministration

Vi sætter en ære i at passe godt på dine patenter.

Patentadministration

Det er let at undervurdere, hvor vigtig administrationen af dine patenter er.

Patentadministration dækker over en række opgaver som arkivering og indlevering af dokumenter, overholdelse af frister med myndigheder, sikring af formelle informationer og ikke mindst et samlet overblik over opgaverne.

Patentadministration er ét af de ben, dit patents gyldighed, og dermed beskyttelsen af din opfindelse, står på. Og det er aktuelt at forholde sig til, fra det øjeblik du står med en opfindelse, som du vil søge patent på.

Hvad er patent?

Et patent er en immateriel rettighed, ofte forkortet IPR (Intellectual Property Right). Med et patent har du eneret til at udnytte din opfindelse. Bliv klogere på, hvad et patent er, og hvad der i det hele taget kan patenteres.

Netop fordi patenter er så stærk en rettighed er det afgørende, at du har helt styr på de administrative opgaver, særligt fornyelser. Derudover er det vigtigt, at du sørger for at overvåge dit patent. En patentovervågning har til formål at se om dit patent krænkes, men den er i lige så høj grad en værdifuld kilde til konkurrentovervågning og markedsaktivitet i det hele taget. 

Se hvordan en patentovervågning fungerer og hvad den koster.

Det indeholder administration af patenter normalt

Når du vil søge patent er det selvfølgelig vigtigt, at det er de rigtige oplysninger, der bliver registreret hos myndighederne. Alle dokumenter med formel information som opfinderens navn, ejer af patentet og eventuelle overdragelser af en opfindelse til en virksomhed, skal registreres korrekt.

Under ansøgningsprocessen, der kan vare i op til 4 år, er der også behov for rettidig sagsstyring. I forløbet fra du indleverer din patentansøgning til der bliver udstedt patent, forventes du at besvare henvendelser fra myndighederne, for eksempel med argumenter for, hvorfor du skal have udstedt patent og ofte også at du tilretter ansøgningen. Svarer du ikke inden for den frist myndighederne sætter, risikerer du at miste din rettighed endegyldigt.

Efter dit patent er udstedt vil du fortsat kunne modtage henvendelser fra myndighederne, der kræver svar. For eksempel angående indsigelser mod din registrering af patentet, som også skal håndteres rigtigt og inden for særlige tidsfrister.

Når du har opnået patent, gælder rettigheden i op til 20 år fra ansøgningsdatoen. Du skal betale en fornyelsesafgift hvert år for at vedligeholde det. Har du patenter på flere markeder, bliver det hurtigt et større arbejde at administrere disse.

Hvis dit patent er udløbet må du ikke længere markedsføre det som 'patenteret', det kan du læse mere om i denne artikel 'Lampeproducent dømt for at markedsføre lamper som patenterede efter udløb af patentet'.

Fordelene ved at have patent

Patenter er uhyre vigtige for at sikre, at andre ikke udnytter dine gode ideer kommercielt. Hvis du har et patent, så har du eneret til at udnytte din opfindelse. Det vil sige, at du kan forhindre andre i at producere og kommercialisere din opfindelse. På den måde kan patenter anvendes strategisk til at bygge palisader om forretningen. Du kan læse en case om det lige her, hvor Polyteknik fortæller, hvordan de hegner virksomheden ind med patenter for at beskytte deres forretning.

Sådan hjælper vi dig med patentadministration

Vi står parat til at hjælpe dig med administrationen af dine patenter. Vi har et kompetent hold af paralegals, hvoraf flere har gennemført QIPA (Qualified Intellectual Property Administrator), den danske uddannelse for patentadministratorer, der udbydes af Dansk Institut for Immaterialretsuddannelse.

Det betyder, at vi har et enestående overblik over vores kunders rettigheder, og ved hvad der er vigtigt i dagligdagen for hver enkelt virksomhed, så arbejdet med patenter og andre rettigheder foregår optimalt.

Desuden er vores eksperter fuldt opdaterede på, hvilke administrative opgaver, det kommende enhedspatent fører med sig.

Hvordan kan man nemt administrere en portefølje af patenter?

Patentadministrationen er en udfordring for mange virksomheder, men faktisk også et af de områder, hvor digitale løsninger har betydet store forandringer.

Her tilbyder vi også solide løsninger: Vores digitale værktøj IP Highlighter giver et hurtigt og let overblik over samtlige rettigheder i din IP-portefølje. Det giver dig også mulighed for let at udregne og vise kommende udgifter til fx fornyelser og er dermed en stor hjælp i din virksomheds budgetteringsarbejde. Adgang til vores værktøj til IP administration er gratis for vores kunder.

Skal vi administrere dine patenter? Udfyld formularen, så kontakter vi dig

Vi hjælper allerede disse virksomheder med patentadministration