Skip to main content

Varemærkeadministration

Vi giver dine varemærker vores udelte opmærksomhed

Varemærkeadministration

Overvågning af dine rettigheder, administrationen af dokumenter, betaling af fornyelser og overholdelse af frister – det er ikke de opgaver, der løber med opmærksomheden, når man tænker på varemærker.

Ikke desto mindre er det opgaver der, hvis de ikke bliver udført punktligt og korrekt, kan få stor betydning for dine varemærkers gyldighed. Og de administrative opgaver gør sig gældende fra det øjeblik, du beslutter dig for at ansøge om en varemærkeregistrering.

Hvordan administrerer man et varemærke?

Når du søger om et varemærke, er det afgørende at det er de korrekte oplysninger, der bliver registreret hos myndighederne: al dokumentation med formelle oplysninger (underskrifter, sprog, indehaver og repræsentantens oplysninger), hvilke varer og tjenesteydelser, mærket skal beskyttes for, oversættelser med mere.

Hvilke opgaver er der, når man søger om varemærkeregistrering?

Når du har været igennem en eventuel forundersøgelse af eksisterende rettigheder og har indsendt din ansøgning (der også består af en række obligatoriske oplysninger, læs detaljerne om varemærkeregistrering her), vurderer myndighederne om dit varemærke har det fornødne særpræg til at opnå beskyttelse.

Fra du har indleveret ansøgningen, har du 6 måneder til at søge beskyttelse i andre lande med samme begyndelsesdato som den første ansøgning. Det giver dig beskyttelse i alle de lande du søger og når du opnår varemærkeregistrering, sikrer det dig fra det øjeblik du har sendt ansøgningen.

Vi forklarer i denne artikel, hvorfor det er vigtigt, at du skrider ind over for krænkelser af dit varemærke.

Hvor lang tid gælder et varemærke?

Et varemærke gælder i 10 år fra ansøgningsdatoen. Når perioden udløber kan du forny det med yderligere 10 år ad gangen. I princippet vil det aldrig udløbe, til forskel fra både patent og design – så længe du fortsat betaler den obligatoriske fornyelsesafgift hvert 10. år.

Har du flere varemærker fordelt i flere lande bliver det hurtigt et større arbejde at administrere og overvåge dem. Læg dertil at en varemærkeregistrering ikke i sig selv sikrer dig mod efterligninger: Du er selv ansvarlig for at håndhæve dine rettigheder overfor krænkere. Med en varemærkeovervågning er du hele tiden orienteret, hvis dine konkurrenter introducerer noget, der krænker dine rettigheder.

Vores advokater er specialister i at håndhæve IP-rettigheder, herunder varemærker.

Hvordan bevarer jeg overblikket over varemærker i hele verden?

Vi tilbyder at håndtere al administration af din varemærkeportefølje, så du sparer tid og slipper for at bekymre dig. Vores service er din sikkerhed for, at alle frister bliver overholdt og gennem vores værktøj EXTRANET er al dokumentation tilgængelig for dig.

Som kunde hos os får du gratis adgang til vores digitale værktøj IP Highlighter, som giver et hurtigt og let overblik over din IP-porteføljes samlede rettigheder. Det giver dig også mulighed for let at udregne og vise kommende udgifter til fx fornyelser, og er dermed en stor hjælp i din virksomheds budgetteringsarbejde.

Læs om fordelene ved IP Highlighter
Skal vi administrere dine varemærker? Ja tak, jeg vil gerne kontaktes af en ekspert

Vi hjælper allerede disse virksomheder