Skip to main content

Ny afgørelse · 11.04.2022

Der foreligger ikke risiko for forveksling mellem NÜ og NU

Sagsøgtes brug af et figurmærke for varer inden for beklædning mv. krænkede ikke sagsøgers registrerede rettigheder til varemærket ”NÜ”.

Af Mikkel Kleis, Advokat (H)

Sagen vedrørte, om Nu Tekstil Ve Konfeksiyon Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketis (herefter Nu Tekstils) brug af figurmærket  krænkede NÜ A/S’ registrerede rettigheder til varemærket "NÜ" efter varemærkeloven og markedsføringsloven.

Nu Tekstil er et tyrkisk selskab der, ligesom danske NÜ A/S, driver virksomhed med at designe og sælge modetøj. Nu Tekstil ansøgte i 2017 om en EU-varemærkeregistrering til figurmærket nedenfor i klasse 18, 25 og 35, hvortil der var et væsentligt sammenfald med de varer og tjenesteydelser, som ”NÜ” er registreret for.

Retten tog stilling til, hvorvidt sagsøgeren med registreringen af ordmærket ”NÜ” kunne forbyde sagsøgtes brug af figurmærket i EU.

Retten fandt, at ”NÜ” har en lav grad af særpræg, idet det alene består af to bogstaver, men fastslog hertil, at omlydstegnet medvirker til at tilføje mærket særpræg, da et sådant tegn sjældent anvendes i det danske sprog.

For så vidt angik den visuelle sammenligning lagde retten vægt på, at sagsøgtes figurmærke indeholder bogstaverne ”n” og ”u”, men at sammenstillingen af disse identiske, men omvendte figurer, giver mærket et figurativt element og en visuel identitet ud over blot bogstaverne. Ved sammenligning af mærkernes lydlige ensartethed fandtes den dominerende vokallyd at være forskellig i de to mærker. Den korrekte udtale af ”NÜ” svarer således nærmest til ”ny”, og det var ikke godtgjort, at en relevant andel af den danske forbrugergruppe ville udtale dette som ”nu”.

Henset til den lave grad af særpræg for sagsøgers varemærke og de anførte forskelle fandtes det ikke godtgjort, at der foreligger risiko for forveksling mellem de to mærker, hverken efter varemærkeforordningen, varemærkeloven eller markedsføringsloven, hvorfor Nu Tekstil blev frifundet for de nedlagte påstande.

Læs Sø- og Handelsrettens dom.