Skip to main content

Ny afgørelse · 11.04.2022

Designnævnet blev lanceret den 24. februar 2022

Torsdag den 24. februar blev Designnævnet lanceret. Designnævnet skal for fremtiden fungere som et tvistnævn for private parter som alternativ til domstolsbehandling.

Af Mikkel Kleis, Advokat (H)

Formålet er at behandlingen skal være billigere og hurtigere end ved domstolene. Tvistnævnet er kompetente indenfor rettigheder til arkitektur, design og kunsthåndværk.

Derudover har man oprettet et responsumudvalg, der vil kunne give vejledende udtalelser, hvor en part på egen hånd ønsker en udtalelse om, hvorvidt et design er beskyttet efter ophavsretten, designretten eller markedsføringsretten. Det koster kr. 25.000 at få en vejledende afgørelse fra Designnævnet og kr. 12.500 at få en vejledende udtalelse fra Responsumudvalget.

Parterne i en tvist for Designnævnet har mulighed for at aftale, at nævnets udtalelse er bindende. Parterne kan også aftale, at nævnet skal tage stilling til størrelsen af en eventuel erstatning.

Læs Patent- og Varemærkestyrelsen artikel her