Skip to main content

Nyhed · 25.03.2021

Opsigtsvækkende påbud om sletning af billeder på Facebook

Datatilsynet udtaler alvorlig kritik af mobildiskotek i forbindelse med offentliggørelse af billeder af børn og unge på deres Facebookside

Nyheden er skrevet af advokat Mathias Bartholdy.

Nu har tilsynet påbudt mobildiskoteket at slette billederne og fastsætte en slettefrist på maks. 60 dage for billeder, der fremover offentliggøres på Facebooksiden.

Den 1. marts 2021 traf Datatilsynet afgørelse vedrørende et mobildiskoteks behandling af personoplysninger i forbindelse med offentliggørelse af billeder af børn og unge på Facebook.

Datatilsynet udtalte alvorlig kritik af, at mobildiskotekets behandlinger af personoplysninger på facebooksiden ikke var sket i overensstemmelse med reglerne om gyldigt samtykke. Tilsynet udtalte også alvorlig kritik af, at mobildiskoteket ikke tilstrækkeligt iagttog oplysningspligten i forbindelse med fotografering til virksomhedens arrangementer. Kritikken er ikke overraskende, da den stemmer overens med reglerne og hidtidig praksis herom.

Særligt nævneværdigt er dog tilsynets alvorlige kritik af mobildiskotekets opbevaring af billeder. Billederne, som var taget til fester og lignende arrangementer siden 2013, blev opbevaret og var fortsat tilgængelige på virksomhedens Facebookside, hvilket ifølge Datatilsynet var for længe. Opbevaringen kunne ikke retfærdiggøres ud fra, at de afbildede personer selv taggede sig på billederne flere år efter, eller at den registrerede måtte forvente, at billederne var tilgængelige på virksomhedens Facebookside i en længere periode.

Datatilsynet meddelte – ganske opsigtsvækkende – mobildiskoteket påbud om at fastsætte en slettefrist på maks. 60 dage. Datatilsynets fastlæggelse heraf skete ud fra en konkret vurdering og dét, at personerne på billederne navnlig var børn og unge, som nyder en særlig beskyttelse efter databeskyttelsesreglerne.

På trods af at afgørelsen er konkret begrundet, bør den alligevel give anledning til, at virksomheder genbesøger deres egen slettepolitik for offentliggjorte billeder af identificerbare personer på deres sociale medier – særligt hvis billederne er af børn og unge.

Har du brug for hjælp til at finde rundt i databeskyttelsesreglerne? Så tjek vores GDPR-pakke, hvor du bl.a. får du en komplet guide til hvilken dokumentation der er nødvendig og hvornår.