Skip to main content

Nyhed · 08.11.2021

Skærpede krav til varemærkeregistreringer i Kina gør det vigtigt at ansøge nu. Få vores råd her.

De fleste virksomheder har erfaret, at det er strategisk vigtigt at registrere varemærker i Kina. Samtidig er kinesernes egen opmærksomhed og strategi i relation til registrering af rettigheder voldsomt stigende. Pt. er der over 30 millioner registrerede varemærkerettigheder i Kina. For det kinesiske register betyder dette en risiko for tilsanding.

Af advokat (H) Eva Nødskov Aaen

De kinesiske myndigheder og domstole har som en konsekvens af ovenstående skærpet deres behandling og vurdering af indkomne varemærkeansøgninger således:

  • Skærpet særprægvurdering.  Flere mærker afvises som beskrivende eller dekorative (for figurmærkers vedkommende)
  • Flere modhold.  Selv eksisterende registrerede mærker, der ligger meget langt væk fra det ansøgte mærke modholdes og forhindrer dermed registrering af det ansøgte mærke. 
  • Ingen accept af Letters of Concents fra indehaverne fra de modholdte mærker, hvis det ansøgte og det modholdte mærke vil give anledning til forvekslelighed hos forbrugerne.  Ansøgningen bliver således afvist, selvom tredjemand har givet tilladelse til registrering.

Vores råd

  • Registrer dine varemærker i Kina nu – kravene forventes skærpet løbende
  • Vælg varemærker med en høj grad af særpræg – søg rådgivning hos din kontakt hos Patrade
  • Pas på dine allerede registrerede rettigheder – opgiv ikke varemærker i Kina uden at drøfte dette med din daglige kontakt hos Patrade
  • Husk at bruge mærkerne – notifikation og rådgivning herom kommer direkte fra os til vores kunder
  • Opbevar dokumentation for brug i Kina.  Fremsend gerne til os – så er vi sikre på at kunne fremfinde det fornødne på hver enkelt sag.

Kontakt os for en snak om dine rettigheder i Kina.

“Skærpede krav til registrering af varemærker i Kina kræver handling nu - jo før, jo bedre”

Eva Nødskov Aaen

Advokat (H)