Skip to main content

Artikel · 11.05.2023

Er dine varer blevet standset af den kinesiske toldmur?

Nyere varemærkepraksis fra Kina tillader et fair forsvar mod kinesiske registreringer, og den stigende grad af elektronisk toldovervågning. Det kræver dog en aktiv forberedelse, som kan dokumentere både jeres rettigheder og lovlige interesser på hjemmemarkedet.

Af Thomas Kruse Lie, advokat (L)

Varemærkerettigheder fortjener at blive respekteret. Dette gælder naturligvis også kinesiske varemærkerettigheder. Ved at beskytte sit varemærke med en registrering, kan man som rettighedshaver gribe ind overfor krænkelser, allerede ved toldmyndighederne.

Klik her, hvis du vil registrere et varemærke i Kina.

Skal man registrere sit varemærke i Kina, hvis Kina kun er produktionsland, men ikke salgsmarked?

På grund af ovenstående oplever vi, at vores kunders kinesiske producenter i stigende grad efterlyser et kinesisk varemærkeregistreringsbevis, inden produktionen iværksættes. Samme kinesiske producenter forventer også, at vores kunder har forberedt et aktivt beredskab og en positiv forudgående godkendelse af varemærket ved toldmyndighederne. Dette forarbejde anses af producenterne som nødvendigt, for at undgå erstatningskrav og unødig forsinkelse ved toldmyndighederne.

Af disse årsager anbefaler vi altid vores kunder at beskytte deres varemærker i Kina i god tid, med en registrering, hvis varerne produceres dér.

Få mere information om varemærker på denne side.

Mængden af varemærkeregistreringer i Kina resulterer i mange afslag på nye varemærkeansøgninger

Problemet er bare, at der allerede ved udgangen af 2021 eksisterede hele 37 millioner registrerede varemærker i Kina!

Derfor vil éns kinesiske varemærkeansøgning ofte blive mødt med et foreløbigt afslag, når den kinesiske varemærkemyndighed – iblandt puljen af de 37 millioner forudgående varemærkeregistreringer – finder én eller flere registreringer, som de mener, ligner jeres egen ansøgning for meget.

For nogle virksomheder opleves det som en nyttesløs proces at tage den direkte kamp med myndigheden og indehaverne af de ældre rettigheder, for at lave plads i registeret til éns eget brand. I disse tilfælde opgives registreringsforsøget, og man efterlades dermed ganske ubeskyttet i Kina, og ude af stand til at levere dét registreringsbevis som producenten har krævet.

Og hvad gør man så? Ingenting?

Hvad gør man, hvis ens virksomhed beskyldes for at krænke et varemærke i Kina?

Krænkelsesvurderingen svarer principielt til den vurdering, som myndigheden har foretaget, da de afslog jeres varemærke; At jeres ansøgte mærke, af kinesiske forbrugere, potentielt kan forveksles med den eksisterende rettighed, som blokerede for jeres registrering.

Af samme årsag bør afslaget på éns kinesiske varemærkeansøgning tages ganske seriøst, og afføde tanken – Hvad gør jeg egentlig, hvis indehaveren af denne rettighed pludselig får en holdning til, at jeg producerer mit brand i Kina?

Kan de stoppe mine forsendelser, selvom jeg udelukkende producerer i Kina til eksport? Og overvåger de rent faktisk allerede deres mærke ved de kinesiske toldgrænser?

Kinesisk retspraksis kan tillade jeres eksport, under visse betingelser

Varemærkerettigheder er afgrænset af klare landegrænser, og det spiller derfor normalt ingen rolle, at man selv har rettigheder i andre lande, end der hvor tvisten opstår.

Dertil, og kort fortalt, så indbefatter en varemærkebeskyttelse også beskyttelse mod produktions- og eksporthandlinger, såsom at påføre et varemærke på produktet. Varemærkerettigheder kan sågar forbyde selve opbevaringen af produkterne, inden de eksporteres.

Det er af denne simple årsag, at den nu stigende og elektronisk forankrede toldovervågning i Kina, må forventes at give flere udfordringer, som man skal gøre sig klar til at håndtere i fremtiden.

Tillad os at hjælpe jer med at opnå tryghed for jeres produktion i Kina

Gennem vores cirka 25 års erfaring med det kinesiske varemærkesystem, og via løbende dialog med vores faste lokale samarbejdspartnere og agenter, kan vi nu også tilbyde et fair og pragmatisk forsvar, som giver jer og jeres leverandører de bedste mulige forudsætninger, for at overkomme protester eller beslaglæggelser i den kinesiske told – så hurtigt som muligt.

For at imødekomme den aktuelt stigende tendens til kinesisk toldovervågning, og elektronisk indførelse af varemærkerettigheder i myndighedernes nyere overvågningssystemer, er vi allerede i færd med at kontakte de af vores kunder, som gennem årene har måttet opgive varemærkeansøgninger i Kina; dels for at vurdere behovet for strategisk genansøgning, men også for at forberede den mindre dokumentpakke, som i sin enkelthed udgør dette såkaldte ”kinesiske eksportforsvar”.

Hvis I selv har oplevet at have fået en varemærkeansøgning afvist i Kina, eller hvis I allerede på nuværende tidspunkt befinder jer i en konflikt med en modpart som har rettigheder i Kina, så tryk her, for at booke en uforpligtende og fortrolig samtale med en advokat, som kan hjælpe jer godt og trygt videre.

Juraen bag

Allerede i 2009, i sagen Jolida v Shanghai Shenda, blev det konkluderet, at det ikke nødvendigvis gjorde indgreb i varemærkets såkaldte oprindelsesfunktion, når kinesisk producerede varer, ikke blev distribueret i Kina, til kinesiske forbrugere. Et interessant og lidt utraditionelt synspunkt, der blev retfærdiggjort ved tankegangen om, at der ved denne ”direkte” eksport netop ikke var nogle mærkbare berøringsflader til kinesiske forbrugere: Altså, ingen berøring med kinesiske forbrugere – ingen risiko for, at de forvekslede varerne og mærkerne med hinanden.

Altså højesteretspraksis, som åbnede en mulighed for at få frikendt og frigivet sine forsendelser, hvis varerne ikke var til det kinesiske marked.

Afgørelserne fra den kinesiske højesteret er sidenhen blevet nuanceret, ved senere højesteretsdomme fra 2015 og 2019, samt af efterfølgende domme fra lavere instanser, så der nu, samlet set, kan identificeres en række aktive praktiske handlinger som skal være udført, før det pågældende ”eksport-forsvar” kan påberåbes succesfuldt.

Navnlig gælder, at man skal kunne bevise legitime rettigheder i destinationslandet, og at producenten og leverandøren skal kunne dokumentere, at de har opfyldt en slags loyal undersøgelsespligt af deres samhandelspartner i udlandet – det vil med andre ord sige, at den juridiske rygdækning, som producenterne i stigende grad aktivt efterlyser, netop stiller konkrete krav til aktive handlinger af jer, da I jo er den virksomhed som har bestilt varerne, som er blevet produceret i Kina.

Det er her vi kommer ind i billedet.

Tryk her, for at booke en uforpligtende og fortrolig samtale med en advokat, som kan hjælpe jer godt og trygt videre.

Udfyld formularen og lad os kontakte dig

Patrade A/S er dataansvarlig og behandler dine personoplysninger fortroligt og alene for at behandle og besvare din henvendelse via telefon eller e-mail. Hvis henvendelsen besvares af en medarbejder fra Patrade Legal Advokatanpartsselskab, hvilket vil blive oplyst eller fremgå af e-mailautosignaturen, er dette selskab imidlertid dataansvarlig. Læs mere i vores privatlivspolitik, herunder hvordan du udøver dine rettigheder, eksempelvis retten til indsigt.