Skip to main content

Artikel · 12.06.2024

Kan man få patent på fødevarer?

Fødevarer og deres fremstillingsmetoder kan godt være patenterbare opfindelser. Det kræver dog – som ved andre opfindelser – at visse krav er opfyldt.

Artiklen er skrevet af patentkonsulent Lea Pilegaard Hammershøj.

Først en kort intro til, hvad et patent er og hvilke fordele, det indebærer. Hvis du allerede har styr på det, så kan du med fordel gå direkte til afsnittet om patentering af fødevarer.

Hvad er et patent?

Et patent er en immateriel rettighed, som beskytter din virksomheds opfindelse i op til 20 år. Der er tre fundamentale krav til en opfindelse, som skal være opfyldt for, at opfindelsen kan patenteres:

  • Opfindelsen skal være ny.
  • Opfindelsen skal have opfindelseshøjde.
  • Opfindelsen skal kunne udnyttes industrielt.

Der kan ansøges om patent på både produkter, udstyr/apparater, teknik og processer (fx produkti-onsmetoder).

Læs mere om patent.

Hvad er fordelene ved et patent?

Et patent er en rettighed, som giver dig monopol på udnyttelse af din opfindelse. Det betyder, at andre ikke må producere, udnytte eller tilbyde produkter eller ydelser, som falder indenfor patentets beskyttelsesomfang.

Ved at patentere din opfindelse opnår du flere fordele, bl.a.:

  • Et konkurrenceparameter. Produkter og ydelser købes fordi de menes at skabe værdi. I et konkurrencepræget marked er pris derfor ikke alt. Innovative løsninger og viden er også vigtige konkurrenceparametre. Med et patent får du mulighed for også at konkurrere på viden og innovation, og ikke kun på pris.
  • Finansiering. Et patent er et stærkt kort på hånden, når der skal tiltrækkes investorer. Et studie foretaget af den Europæiske Patentmyndighed (EPO) i samarbejde med den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) i 2023 viste, at opstartsvirksomheder med patentrettigheder er 10 gange mere succesfulde med at sikre finansiering.
  • Freedom to Operate. Et offentliggjort patent vil passivt skabe freedom to operate fordi det kan forhindre konkurrenter i efterfølgende at patentere nærliggende opfindelser.
  • En handelsvare. Du kan sælge dit patent eller indgå profitable licensaftaler. Du kan f.eks. indgå licensaftaler med samarbejdspartnere, såsom forhandlere eller producenter. Dine samarbejdspartnere kan med en licensaftale helt eller delvist varetage salget eller produktionen af din opfindelse på et eller flere markeder og dermed hjælpe dig til hurtigere at vækste din forretning.

Kan fødevarer patenteres?

Det korte svar er ja, det kan de godt – hvis de overholder de formelle krav til patenterbarhed. Det vil sige, at en fødevare er en patenterbar opfindelse, hvis den er ny, har opfindelseshøjde og kan udnyttes industrielt.

En patenterbar fødevare kan fx være en ny ingrediens, en ny kombination af ingredienser eller en kendt kombination af ingredienser i specifikke blandingsforhold, som ikke er tidligere kendt. Den nye egenskab skal blot bidrage med en teknisk effekt. Helt konkret betyder det, at det ikke er muligt at patentere nye smagsvarianter i en produktserie, hvor det vel at mærke kun er smagen, der er ny.

For eksempel vedrører General Mills Inc’s europæiske patent EP3937650B1 en fødevare med et chokoladebaseret overtræk, som består af mindst 90% chokolade og mindst 3% palmestearin. Denne kombination gør chokoladeovertrækket væsentligt mere temperaturstabilt end ren chokolade, hvormed fødevaren bliver mere stabil overfor opbevarings-, transport- og håndteringstempera-turer.

Et andet eksempel er Algae Beheer BV’s europæiske patent EP3967154B1, som vedrører et til-sætningsstof til fødevarer bestående af 30-80 vægt% alger og 70-20 vægt% svampeekstrakt, som gør det muligt at reducere natriumkoncentrationen i fødevarer.

Vil du søge patent på fødevarer, kan du læse mere om patentansøgning her.

Eksperimentelt data understøtter den tekniske effekt

Det er ofte nødvendigt at inkludere eksperimentelt data for at understøtte den tekniske effekt, som opnås med et produkt eller en ingrediens. Den nødvendige mængde og type af eksperimentelt data afhænger af den enkelte opfindelse, men det vigtigste er, at dataene demonstrerer de egenskaber ved opfindelsen, som medfører den tekniske effekt.

For eksempel anvendes der i Algae Beheer BV’s førnævnte europæiske patent EP3967154B1 sammenlignende data til at bevise den tekniske effekt af tilsætningsstoffet, som reducerer natrium-koncentrationen i fødevarer. Her erstattes salt (natriumchlorid) i konventionelle brødopskrifter med tilsætningsstoffet. Derved viser Algae Beheer BV, at de kan opnå et brød med konventionel smag, lugt og udseende, men med en reduceret natriumkoncentration.

Kan metoder til fremstilling af fødevarer også patenteres?

Metoder til fremstilling af fødevarer eller ingredienser kræver ikke nødvendigvis, at selve produktet er nyt, for at metoden er patenterbar. Så længe metoden i sig selv er ny og bidrager med en teknisk effekt, kan den være patenterbar. Det kan for eksempel være at den nye metode øger effektiviteten, øger udbyttet, reducerer spild, resulterer i en bedre tekstur, eller omdanner restprodukter til anvendelige produkter.

For eksempel vedrører Les Nouveaux Fermiers SAS’s europæiske patent EP3973786B1 en metode til fremstilling af plantebaserede kødanaloge produkter, som giver den plantebaserede kødanalog en saftig og mør tekstur lignende animalsk kød.

Et andet eksempel er General Mills Inc’s tidligere nævnte europæiske patent EP3937650B1, hvor General Mills Inc også har opnået patentbeskyttelse på en metode til fremstilling af en fødevare med et chokoladebaseret overtræk, som er mere temperaturstabilt. Dermed har General Mills Inc opnået patentbeskyttelse for både produktet og produktionsmetoden.

Når man ansøger om patent, vil man typisk søge patent på både produktet og produktionsmetoden i den samme patentansøgning. I nogle tilfælde vil man også inkludere produktionsudstyret, hvis det i sig selv også er en patenterbar opfindelse.

Patenterbare fremstillingsmetoder behøver dog ikke at være begrænset til produktionen af et specifikt produkt. Enhver ny fremstillingsmetode indenfor fødevareindustrien kan derfor også være en patenterbar opfindelse i sig selv.

Har du udviklet en ny fødevare eller fremstillingsmetode?

Stil dig selv følgende spørgsmål: Giver min opfindelse en teknisk effekt sammenlignet med lignende kendte produkter eller fremstillingsmetoder?

Hvis svaret er ja, så kan din opfindelse være patenterbar. Hvis du er i tvivl, så er du meget velkommen til at kontakte os.

Læs også: Kan man tage patent på et navn?
Bliv kontaktet af en patentekspert. Kontaktformular

Artiklens forfatter