Skip to main content

Nyhed · 06.12.2021

Afrikansk IP SME Helpdesk lanceret

EU og de afrikanske lande har indgået et samarbejde under navnet EU African SME Summit, der skal hjælpe de europæiske små og mellemstore virksomheder (SME’er) i deres handel med Afrika.

I den forbindelse har EUIPO lanceret en afrikansk IP Helpdesk, som er finansieret af EU midler. Helpdesken skal hjælpe de små og mellemstore europæiske virksomheder med at skabe, beskytte, vedligeholde og håndhæve deres immaterielle rettigheder i Afrika. Med helpdesken samles al relevant information om immaterielle rettigheder i de afrikanske lande på den samme platform. Platformen vil ligeledes henvise til relevante nye og gamle domme på området, stille en række uddannelsesmateriale til rådighed og løbende afholde webinarer.

Formålet med helpdesken er at styrke de europæiske virksomheders rettigheder og dermed gøre det mere attraktivt at investere i immaterielle rettigheder i Afrika. På den måde sigtes der også mod at gøre de afrikanske lande til en del af handels- og værdikæderne for europæiske virksomheder, hvilket i sidste ende også vil gavne de afrikanske lande med økonomisk vækst og flere jobs.

Artiklen er skrevet af advokat (H) Mikkel Kleis.

Vidste du, at vores advokater i Patrade Legal er specialister i immaterialret? Vi tilbyder en række juridiske services og vores advokater arbejder tæt sammen med vores European Patent Attorneys.

Læs mere om den Afrikanske IP Helpdesk her.