Skip to main content

Ny afgørelse · 06.12.2021

Dissings træbetonskruer krænkede ikke Troldtekts rettigheder

I en afgørelse fra oktober fandt Sø- og Handelsretten, at Dissings træbetonskruer ikke fremtræder som en nærgående efterligning af Troldtekts træbetonskruer.

Troldtekt A/S (Troldtekt) har siden 2014 forhandlet træbetonskruer med struktur præget direkte i metallet i skruehovedet. Da Dissing A/S (Dissing) begyndte at fremstille og forhandle træbetonskruer med struktur præget direkte i metallet i skruehovedet, stævnede Troldtekt Dissing, med påstand om forbud mod at fremstille, lade fremstille, markedsføre, importere, udbyde og sælge de pågældende træbetonskruer, samt påbud om tilbagekaldelse af alle træbetonskruer i Danmark. Dissing påstod frifindelse.

Troldtekt er et dansk selskab fra 1855, der siden 1935 har beskæftiget sig med produktion af akustikplader og tilbehør af naturlige og lokale danske materialer. Troldtekt producerer og markedsfører blandt andet en træbetonskrue med struktur præget direkte i metallet i skruehovedet, så skruen falder i ét med Troldtekts træbetonplader.

Modparten Dissing er et dansk selskab fra 1991, der udvikler og designer befæstelsesløsninger til en række brancher, herunder byggeindustrien. Ligesom Troldtekt har Dissing udviklet en træbetonskrue med struktur præget i skruehovedets metal, så træbetonskruen kan falde i ét med træbetonplader.

Troldtekt påstod, at deres træbetonskrue nyder beskyttelse mod produktefterligning efter markedsføringslovens § 3. I sin vurdering bemærkede Sø- og Handelsretten, at Troldtekt i forbindelse med udviklingen af træbetonskruen, har foretaget en række designmæssige valg med hensyn til skruehovedets udseende. De har valgt et diskret strukturmønster fordi skruens formål er, at den skal falde visuelt i ét med Troldtekst træbetonplader. Udformningen på skruen er derfor ikke udelukkende funktionsbestemt. Derudover bemærkede Sø- og Handelsretten, at skruen har været markedsført siden 2014; at der ikke foreligger dokumentation for, at der blev solgt andre, lignende træbetonskruer på daværende tidspunkt med strukturmønster indpræget direkte i metallet; og at fremlagte salgstal fra 2014-2018 viser, at Troldtekt har en betydelig markedsposition.

Sø- og Handelsretten fandt derfor, at Troldtekts træbetonskrue nyder beskyttelse mod produktefterligning efter markedsføringslovens § 3.

Herefter skulle Sø- og Handelsretten vurdere, om Dissings træbetonskrue var en faktisk produktefterligning. Det skete ud fra en sammenligning af de to træbetonskruer. Her bemærkede Sø- og Handelsretten, at skruerne begge er undersænkede træbetonskruer; har et fladt skruehoved; findes i forskellige farver og at skruehovedernes diameter er identiske. Disse ligheder betegnede Sø- og Handelsretten som funktionelt betingede. Disse ligheder kunne derfor ikke indebære en krænkelse efter markedsføringslovens § 3.

Træbetonskruerne er forskellige i det prægede mønster i skruehovedet. Her fremhævede Sø- og Handelsretten, at mønsteret på Troldtekts skruer består af et større antal korte, smalle og retlinjede linjer, der flere steder brydes. Retten beskrev mønsteret som havende et overordnet tilfældigt, strittende og råt designmæssigt udtryk.

Dissings mønster består af fem brede, ubrudte og kurvede linjer, der går fra kant til kant. Dette mønster beskrev Sø- og Handelsretten som et forfinet og glat designmæssigt udtryk.

Sø- og Handelsretten fandt derfor, at der er en udtryksmæssig differentiering, og at Dissings træbetonskruer derfor ikke fremtræder som en nærgående efterligning af Troldtekts træbetonskrue. Dissing har dermed ikke handlet i strid med markedsføringslovens § 3, og Troldtekts anmodning om midlertidigt forbud og påbud tages ikke til følge.

Vores kommentarer:

Dommen illustrerer grænsen mellem et produkts tekniske funktion, som ikke nyder beskyttelse efter markedsføringsloven (men som kan patenteres, hvis betingelserne er opfyldt) og designmæssige valg, som nyder en beskyttelse efter markedsføringsloven. Retten foretog en konkret sammenligning af de elementer (mønstrene på skruehovederne) og fandt ud fra en konkret vurdering ikke, at der var tilstrækkelig lighed. Dermed bekræfter dommen også, at markedsføringsloven ikke giver en beskyttelse af selve idéen at præge et mønster ind i et skruehoved.

Artiklen er skrevet af advokat (H) Mikkel Kleis.

Vidste du, at vores advokater i Patrade Legal er specialister i immaterialret? Vi tilbyder en række juridiske services og vores advokater arbejder tæt sammen med vores European Patent Attorneys.

Læs Sø- og Handelsrettens afgørelse her.