Skip to main content

Nyhed · 06.12.2021

Erhvervsministeriet lancerer ny national handlingsplan for immaterielle rettigheder

Små og mellemstore virksomheder i Danmark halter efter de lande vi normalt sammenligner os med, når det kommer til at søge om patenter, designrettigheder og varemærkebeskyttelser.

Det skyldes primært at mange synes, at det er for dyrt og besværligt at søge og opnå beskyttelse. Erhvervsministeriet lancerer derfor nu en IP-handlingsplan for patenter, design og varemærker indeholdende i alt 16 initiativer.

Handlingsplanen skal øge virksomhedernes muligheder for værdiskabelse via IP-rettigheder; sikre et mere fair, effektivt og velfungerende IPR-system; øge det internationale engagement og skabe mere kendskab til IP-rettigheder generelt.

Blandt de 16 initiativer byder handlingsplanen blandt andet på:

  • En patentvoucherordning hvor der er afsat 3 millioner kroner årligt fra 2021-2023, hvor små og mellemstore virksomheder (SMV’er) kan få økonomisk støtte til omkostninger til privat rådgiver og ansøgningsgebyret i forbindelse med en patentansøgning. Ordningen kan dække op til 75% af omkostningerne, maksimalt 75.000 kr. pr. år.
  • En IP Marketplace der skal give bedre adgang til at køb, salg og licensering af IP-rettigheder og dermed øge interaktionen mellem universiteter, virksomheder og iværksættere.
  • Et mentorprogram hvor små virksomheder får adgang til sparring med virksomheder med IPR-erfaring
  • Udbrede en fast-track patentordning målrettet virksomheder i brancher med hurtig teknologisk udvikling, hvor det kan være afgørende med hurtig udstedelse af patenter. Denne ordning henvender sig eksempelvis i høj grad til gaming- og techindustrien.
  • Øge kendskabet til IP-rettigheder blandt iværksættere og små virksomheder, blandt andet med relevant undervisningsmateriale til studerende og iværksættere, samt udarbejde en IPR-værktøjskasse, så det fremover bliver lettere for SMV’er at bruge IP-rettigheder værdiskabende i deres virksomheder.

Artiklen er skrevet af advokat (H) Mikkel Kleis.

Vidste du, at vores advokater i Patrade Legal er specialister i immaterialret? Vi tilbyder en række juridiske services og vores advokater arbejder tæt sammen med vores European Patent Attorneys.

Læs Erhvervsministeriets artikel her.

Se og læs hele IP-handlingsplanen her.