Skip to main content

Ny afgørelse · 29.06.2022

Hundevad & Co. ApS krænkede rettigheder

Retten fandt det sandsynliggjort, at Ventus-Danmark ApS havde markedsføringsrettigheder til stolen ’DOWN’, og at Hundevad & Co. ApS krænkede disse rettigheder ved bl.a. at sælge stolen ’KAISA’.

Af Mikkel Kleis, Partner, Advokat (H)

Sagen vedrørte, hvorvidt Ventus-Danmark ApS havde godtgjort eller sandsynliggjort, at DOWN-stolen nød ophavsretlig beskyttelse og/eller markedsføringsretlig beskyttelse og, at Hundevad & Co. ApS ved at importere, markedsføre og sælge stolen ’KAISA’ havde krænket Ventus-Danmark ApS’ rettigheder. Ventus er en dansk møbelvirksomhed, som har markedsført og solgt DOWN-stolen siden 2016. Hundevad har markedsført og solgt KAISA-stolen siden 2020.

Retten vurderede, at Ventus ikke i tilstrækkelig grad havde sandsynliggjort, at arbejdet med skabelsen af DOWN-stolene var udtryk for en sådan selvstændig og skabende indsats, at stolen nød ophavsretlig beskyttelse. Stolen nød dog beskyttelse efter markedsføringslovens § 3, da det fandtes godtgjort, at den havde opnået tilstrækkelig kommerciel adskillelsesevne. Retten lagde her vægt på en række designmæssige valg med hensyn til den særlige sammenstilling af de enkelte elementer og materialer, herunder den karakteristiske kabelsyning og særprægede konstruktion af armlænene, som ikke havde været introduceret på det danske marked før.

Efter en samlet vurdering fandtes det sandsynliggjort, at KAISA-stolen måtte anses som en meget nærgående efterligning af DOWN-stolen. Der blev her navnlig lagt vægt på lighederne i de designmæssige enkeltelementer, stellets ben og de karakteristiske kabelsyninger på stolenes rygge og armlæn. Ud fra et helhedsindtryk fremstod stolene således markedsmæssigt forvekslelige. De mindre forskelle, navnlig stolenes højde og det forskellige materialevalg, medvirkede ikke til at differentiere ’KAISA-stolen’ tilstrækkeligt fra DOWN-stolen. Retten lagde ved sin vurdering tillige vægt på, at Ventus og Hundevad begge sælger til forhandlere og dermed opererer på det samme marked. Det fandtes således sandsynliggjort, at Hundevads KAISA-stol var frembragt med kendskab til DOWN-stolen, og at Hundevad derfor har handlet i strid med markedsføringslovens § 3. Retten nedlagde følgeligt midlertidigt forbud og påbud.

Læs afgørelsen