Skip to main content

Ny afgørelse · 18.05.2022

Influent med følgere under 18 år måtte ikke reklamere for tatoveringer

Siden 1. januar 2022 har det været strafbelagt med bøde at omtale, vise billeder af eller henvise til produkter, der er uegnede for børn og unge under 18 år i markedsføring, som er ”rettet mod” denne målgruppe. Forbrugerombudsmanden vurderer, at en influent med mange følgere på Instagram har overtrådt dette forbud og har derfor indskærpet forbuddet over for pågældende.

Af Mikkel Kleis, Partner, Advokat (H)

Influenten lagde tidligere i år et opslag på sin Instagram-profil med et foto af en tatovering og en reklame for tatovøren. Influenten markerede opslaget som ”reklame” og skrev ”for mine følgere over 18”.

Tatoveringer, kosmetiske indgreb, energidrikke, slankeprodukter og ydelser af seksuel karakter mod betaling er eksempler på produkter, der er ”uegnede” for børn og unge under 18 år. Ifølge loven er reklameopslag fx rettet mod børn og unge, hvis en ”ikke ubetydelig del” af en influents følgere er under 18 år. Influenten har oplyst til Forbrugerombudsmanden, at 12 procent af influentens følgere på Instagram er under 18 år.

Reklameopslaget var rettet mod børn og unge i lovens forstand, da 12 procent udgør en ”ikke ubetydelig del” af influentens følgere, og da disse følgere kunne se reklameopslaget, selv om influenten havde skrevet i opslaget, at det var for følgere over 18 år. Forbrugerombudsmanden understreger, at markedsføring kan være rettet mod børn og unge i markedsføringslovens forstand, selvom kun en lille andel af den pågældendes følgere er under 18 år, og selvom markedsføringen ikke ”primært” retter sig mod børn og unge. Man vil dog fra Forbrugerombudsmanden ikke sætte en generel procentsats på, hvornår der er tale om en ”ikke ubetydelig del”.

Vores kommentarer

Forbrugerombudsmandens afgørelse er i overensstemmelse med Forbrugerombudsmandens egne retningslinjer, som fastslår, at der på de sociale medier, hvor der færdes mange personer under 18 år, skal meget lidt til, før at markedsføringen (også) er rettet mod børn og unge. Den eneste sikre metode til at markedsføre produkter, der er ”uegnede” for børn og unge er ved anvendelse af et effektivt aldersfilter eller andre tekniske foranstaltninger for at sikre, at børn og unge ikke ser markedsføringen.

Læs Forbrugerombudsmandens artikel