Skip to main content

Nyhed · 06.12.2021

Kina indfører liste over alvorlige IPR krænkere

Et nyt initiativ fra den kinesiske regering trådte i kraft den 1. september 2021. Initiativet skal hindre ulovlig og uærlig adfærd på markedet, herunder alvorlige IP-krænkelser.

Initiativet indebærer en liste over virksomheder, der grundet ulovlig og eller uærlig adfærd vil undergå et strengere og mere hyppigt tilsyn fra de kinesiske myndigheder.

Når en virksomhed sættes på listen, vil denne stå på listen de næste tre år, medmindre beslutningen ankes eller anmodning om tidlig fjernelse fra listen tages til følge af de kinesiske myndigheder.

Vores kommentarer

Det er altid kærkomment, når der tages initiativ til at standse krænkelser begået i Kina. Det bliver spændende at se, hvilken effekt det nye initiativ får i praksis. Hvis man som virksomhed oplever, at ens varemærke er blevet registreret uden ens accept i Kina af en virksomhed på listen, må det forventes, at det bliver lettere at løfte bevisbyrden for, at registreringen er sket i ond tro og dermed, at registreringen skal ophæves.

Nyheden er skrevet af advokat (H) Mikkel Kleis.

Vidste du, at vores advokater i Patrade Legal er specialister i immaterialret? Vi tilbyder en række juridiske services og vores advokater arbejder tæt sammen med vores European Patent Attorneys.