Skip to main content

Ny afgørelse · 18.05.2022

Krænkelse af rettigheder til LED-stearinlys

Sø- og Handelsretten har fundet, at deluxehomeart ApS har design- og markedsføringsrettigheder til LED-stearinlyset ”Deluxe” men at det ikke er sandsynliggjort, at MRKK ApS har krænket disse ved bl.a. at producere, markedsføre og sælge LED-stearinlyset ”Luca”. Midlertidigt forbud og påbud er derfor ikke blevet nedlagt.

Af Mikkel Kleis, Partner, Advokat (H)

Sagen vedrørte spørgsmålene om, hvorvidt der skulle nedlægges midlertidigt forbud mod MRKK ApS’ markedsføring og salg af LED-stearinlyset ”Luca”, og hvorvidt MRKK ApS skulle påbydes at tilbagekalde eksemplarer af disse LED-stearinlys fra sine forhandlere og samarbejdspartnere som følge af krænkelse af deluxehomeart ApS’ rettigheder til LED-stearinlyset ”Deluxe”.

Retten fandt, at deluxehomeart ApS havde en gyldig registreret designret til stearinlyset ”Deluxe” gennem en EF-designregistrering. Retten fandt ikke, at en vedhæftning til en kinesisk hjemmeside i en intern e-mailkorrespondance fra før ansøgningsdatoen for designregistreringen kunne anses for en nyhedsskadelig offentliggørelse i designlovens forstand.

Retten fandt imidlertid, at beskyttelsen af deluxehomearts designret har et begrænset omfang. De designelementer, der gik igen i de to lys (de hvide nuancer, standardiserede dimensioner, og en 3D flamme), fandtes alle at være elementer, der er offentliggjort af andre producenter forud for deluxehomearts design. Deluxe-lysets karakteristiske element fandtes at være en benyttelse af en genspejlende overflade i toppen af lyset, der imitererer smeltet stearin. Denne effekt anvendtes også på Luca-lyset, men lyset fandtes at adskille sig på en række punkter, herunder bl.a. ved at fremstå med skarpe kanter samt en anden størrelse på nedfasningen i lysets top, hvilket resulterede i mindre genskin fra lysets 3D flamme.

Retten fandt på den baggrund ikke, at det var sandsynliggjort, at den informerede bruger vil få samme helhedsindtryk af de to lys. Retten fandt således ikke, at MRKK krænkede deluxehomearts EF-design eller deres rettigheder efter markedsføringsloven, hvorfor deluxehomearts påstande om midlertidigt forbud og påbud nægtedes fremmet af Retten.

Vores kommentarer

Dommen viser, at beskyttelsesomfanget af et design kan være begrænset, hvis designet omfatter en variation af et generisk produkt som et (LED-)stearinlys, som i sin grundform ofte besidder visse almindelige formgivningselementer som en cylinderformet blok stearin, en væge, en flamme og en fordybning i stearinet under flammen. Derfor vil der kun foreligge en krænkelse, hvis de elementer, der kendetegner den specifikke designregistrering genfindes i det påståede krænkende produkt, hvilket ikke var tilfældet i sagen.

Læs Sø- og Handelsrettens dom