Skip to main content

Ny afgørelse · 18.05.2022

Krænkelse af rettigheder til plantekasse

Østre Landsret fandt, modsat Sø- og Handelsretten, at en plantekasse produceret af Wolly & Co. A/S og herefter markedsført af Coop Danmark A/S og Fakta A/S var en nærgående efterligning af ferm Living ApS’ ”Plant Box” og krænkede deres ophavsret, designret og rettigheder efter markedsføringsloven.

Af Mikkel Kleis, Partner, Advokat (H)

Øste Landsret fandt, ligesom Sø- og Handelsretten, at der var en række mindre forskelle at finde mellem de to selskabers plantekasser. Bl.a. fremstod stellet på Wolly’s stel tungere og mere rektangulært, ligesom tværstængerne var anderledes placeret. Derudover var låget på Wolly’s plantekasse perforeret, modsat ferm Livings, som fremstod glat.

Østre Landsret fandt dog, at en beskuer skulle undersøge produkterne i detaljen for at finde forskellene. Landsretten lagde derudover vægt på, at det af en intern mail fremgik, at Wolly bevidst havde tilstræbt at efterligne ”Plant Box”.

Under sagen var det ubestridt, at ferm Living havde en registreret designret fra 2015. Modsat Sø- og Handelsretten fandt Landsretten ikke, at tegninger af stativet i det registrerede design fremstod ”bukket og med afrundede hjørner”, hvilket var tillagt stor vægt ved Sø- og Handelsrettens vurdering. Landsretten fandt samlet, at den informerede bruger ville få samme helhedsindtryk af Wolly’s plantekasser og det registrerede design. Placeringen af tværstangen på den ene af Wolly’s plantekasser kunne ikke ændre på dette resultat.

Ud fra en samlet vurdering fandt Landsretten, at Coop, Fakta og Wolly havde krænket ferm Livings rettigheder efter designloven, ophavsretsloven og markedsføringsloven.

Da ferm Livings rettigheder efter ophavsretsloven, designloven og markedsføringsloven var krænket, blev ferm Livings påstande om forbud, tilbagekaldelse, tilintetgørelse og offentliggørelse af Landsrettens dom i al væsentlighed taget til følge. Ferm Living blev tilkendt erstatning på samlet 1 mio. kr.

Vores kommentarer

Det har efter vores vurdering været afgørende for sagens udfald, at designet på ferm Livings ”Plant Box” blev fundet at være nyskabende, idet det adskilte sig væsentligt fra andre plantekasser, da det blev skabt i 2015. Derudover har det haft betydning at designere af plantekasser ifølge en fremlagt skønserklæring har betydelig frihed ved udformning af den enkelte plantekasse. Med fremlæggelsen af den interne mail fra Wolly, at har Landsretten tillagt lighederne større vægt end forskellene

Læs Østre Landsrets dom