Skip to main content

Nyhed · 23.02.2022

Legeskum ApS opnår forbud mod ulovlige efterligninger af skumrutsjebane

En konkurrent – en dansk webshop – solgte og markedsførte et produkt, der mindede så meget om det originale produkt fra LEGESKUM, at der netop er nedlagt et forbud mod fortsat salg.

Der er tale om et midlertidigt forbud og krav om tilbagekaldelse af den ulovlige efterligning og tilhørende markedsføringsmaterialer, fordi dommeren fandt det sandsynligt, at der var tale om en overtrædelse af markedsføringsloven.

Det er sandsynliggjort at konkurrenten har overtrådt markedsføringslovens regler om god markedsføringsskik, ved at have solgt og markedsført nærgående produktefterligninger.  Essensen her er, at det er ulovligt at lave produkter, der minder så meget om allerede eksisterende produkter, at forbrugerne kun ved en meget nøje granskning – måske – kan kende forskel.   

Kommercielt særpræg

Bag LEGESKUM står ægteparret Lars og Anita, der fra familiens landejendom har investeret kraftigt i markedsføring for at brande LEGESKUM. Parret opdagede, at der var kommet efterligninger på markedet, ikke kun af rutsjebanesættet men også af et såkaldt aktivitetssæt. Sidstnævnte mente retten dog ikke var blevet kopieret.

Patrade repræsenterede Legeskum ApS i sagen, som blev ført af Advokat Thomas Kruse Lie og advokatfuldmægtig Anne-Sofie Kjeldberg Hilligsøe, og her udtrykker Anne-Sofie tilfredshed med sagens udfald.

”Selvom vi ikke fik medhold hvad angår aktivitetssættet, så er vi glade for at Retten anerkendte et kommercielt særpræg af rutsjebanesættet, det sender et stærkt signal både til den aktuelle modpart, men også til andre, der kunne få den tanke at efterligne LEGESKUM,” siger hun.

”Det vigtigste for os var, at vi omgående fik stoppet salget af de forvekslelige rutsjebanesæt og dermed risikoen for at kunderne skulle købe det i den tro, at det var vores, for det ville vi selvfølgelig være kede af, vi har investeret i at opbygge et brand i en bestemt kvalitet – det kan vi jo kun sikre for vores egne produkter” siger Lars Detleffsen, direktør og ejer af Legeskum ApS i en kommentar til sagen.

Legeskum ApS vurderer nu sammen med Patrade, om der skal forfølges et økonomisk krav også eller om det er tilstrækkeligt at produktet nu er væk fra markedet. Hvorvidt forbuddet skal opretholdes permanent, er op til domstolene at vurdere i den efterfølgende civile sag, herunder også om modparten skal betale erstatning.

Læs kendelsen.

LEGESKUM rutsjebane

Stå stærkere med designregistreringer

I en midlertidig forbudssag som denne, hvor en ny kunde henvender sig med akutte bekymringer om forvekslinger i markedet, kan det være afgørende, at man på forhånd har sikret sine rettigheder ved effektive designregistreringer.

På den måde undgår man at fremlægge tung og tidskrævende dokumentation for omfattende markedsføring, som kan være nødvendig, når man udelukkende støtter sig til markedsføringslovens værn mod produktefterligninger. Det vil konkret sige, at hvis designet er registreret, så vil det være betydeligt lettere at sandsynliggøre eller godtgøre, at man har sin eneret. Derudover giver en designregistrering en bredere beskyttelse end markedsføringsloven.

Tænk designregistrering ind tidligt i processen

Selvom det i denne sag endte med et tilfredsstillende resultat for kunden, så er det ikke altid tilfældet. Vi anbefaler ofte at man så tidligt som muligt designregistrerer sine produkter, og varianter deraf: altså noget, som en konkurrent ville kunne finde på at lancere for at snylte på produktet. På den måde kan beskyttelsesomfanget bredes ud og blive særdeles effektivt, samt afholde andre fra at krænke dit produkt, fordi du så at sige har hegnet dit produkt inde med lignende produkter – som andre heller ikke må lave.

Har du brug for rådgivning om produktefterligninger?

Kontakt os gerne, hvis du vil vide mere om markedsføringslovens regler om produktefterligninger, om designbeskyttelse, eller hvis du vil have en vurdering af, hvilken form for rettighed – eller kombination af rettigheder – der stiller dig stærkest i markedet.  Vi er eksperter i både patenter, varemærker, design og ophavsret, og vi har mange års erfaring at trække på.