Skip to main content

Ny afgørelse · 06.12.2021

Magnetlygter med blink krænkede ikke patentrettigheder

CitiLight A/S’ magnetlygter med blink og backup-funktion krænkede ikke Reelight ApS’ patentrettigheder.

Sø- og Handelsretten skulle træffe afgørelse om Reelight ApS kunne få nedlagt et midlertidigt forbud mod CitiLight A/S’ import, fremstilling og markedsføring af et magnetlygtesæt.

Reelight ApS er en dansk producent af cykellygter og batterifri magnetlygter, hvor energien kommer fra magnetisme. Selskabet blev stiftet i starten af 00’erne og er indehaver af et dansk patent for magnetlygterne.

CitiLight A/S er en dansk importør af cykellygter og driver virksomhed ved at producere og sælge sikkerhedsprodukter og udstyr til cykelbranchen. CitiLight A/S’ magnetlygtesæt blev solgt i Harald Nyborg under navnet Greenfield. Det blev Reelight ApS opmærksom på i september 2020, hvor de kontaktede CitiLight A/S skriftligt.

Sø- og Handelsretten fandt, at patentet hviler på et princip om sekventiel ladning, hvor ét lagringsmedium oplades før det andet. Formålet er, at energi kan lagres i et andet lagringsmedium til anvendelse, når energien i det første lagringsmedium ikke længere er nok.

Teknikken i CitiLight A/S’ magnetlygtesæt baserer sig derimod på parallelkoblede lagringsmedier, hvor spændingen over de to lagringsmedier vil være identisk under afladning.

Retten lagde derfor til grund, at CitiLight A/S’ magnetlygter ikke gør brug af sekventiel opladning. Af samme årsag fandt Sø- og Handelsretten, at CitiLight A/S’ produkter ikke krænkede Reelights ApS’ patent. Reelights påstande om forbud og påbud blev derfor ikke taget til følge.

Vores kommentarer:

Afgørelsen baserer sig på en snæver fortolkning af patentkravene, hvor Sø- og Handelsretten også inddrog korrespondance mellem Reelights ApS og Patent- og Varemærkestyrelsen, der ledte op til udstedelsen af patentet. Afgørelsen er dermed endnu et eksempel på, at beskyttelsen sjældent rækker ud over den ordrette forståelse og understreger dermed vigtigheden af at være omhyggelig med formuleringen af patentkravene.

Artiklen er skrevet af advokat (H) Mikkel Kleis.

Vidste du, at vores advokater i Patrade Legal er specialister i immaterialret? Vi tilbyder en række juridiske services og vores advokater arbejder tæt sammen med vores European Patent Attorneys.

Læs Sø- og Handelsrettens afgørelse.