Skip to main content

Ny afgørelse · 06.12.2021

Ny formulering af lægemiddel krænkede ikke patent og brugsmodel

Midlertidigt forbud og påbud mod lægemiddel afvist. Patentet og brugsmodellen manglede opfindelses- og frembringelseshøjde.

Fresenius Kabi Deutschland GmbH (Fresenius) indgav i juni 2020 begæring om midlertidigt forbud og påbud mod lægemidlet Imraldi, fordi det efter deres udsagn krænkede Fresenius’ patent og brugsmodel. Imraldi markedsføres og sælges af det danske biotekselskab, Biogen Danmark, som er datterselskab til Biogen Inc.

Udgangspunktet for opfindelsen ifølge patentet er en forenkling af det kommercielle lægemiddel HUMIRA. HUMIRA er et af verdens bedst sælgende lægemidler, som i 2020 på verdensbasis stod for et salg af en værdi omkring 20 mia. USD. Imraldi er en såkaldt biosimilær version af HUMIRA. Det betyder, at det er en ny version af et allerede eksisterende biologisk lægemiddel.

Sø- og Handelsretten fandt, at Fresenius’ patent og brugsmodel savnede gyldighed som følge af henholdsvis manglende opfindelseshøjde og frembringelseshøjde. Fresenius havde dermed hverken godtgjort eller sandsynliggjort at have den ret, som de søgte at beskytte. Domstolen lagde vægt på det fremlagte materiale der viste, at der var tale om en nærmest kendt teknik Fresenius anvendte, at det materiale ikke indgik i forbindelse med patentets udstedelse og at det derfor svækker den umiddelbare formodning for patentets gyldighed.

Retten fandt derudover, at Fresenius’ patent kun indeholdt et enkelt medicinsk buffersystem, hvorimod lægemidlet Imraldi indeholder et to-buffersystem. Derfor krænkede lægemidlet ikke krav 1 i rettighederne, og allerede på den baggrund, krænker Imraldi-formuleringen ikke patentet eller brugsretten.

Vores kommentarer:

Som sagsøgt i en sag om midlertidigt forbud og påbud er det ikke muligt at nedlægge modpåstand om, at den rettighed, som påstandene støttes på, skal ugyldiggøres. Der er en formodning om rettighedens gyldighed og der skal som regel fremlægges klare beviser for at afkræfte denne formodning. Kendelsen er interessant, fordi den er et af forholdsvis få eksempler på, at det er muligt for et sagsøgt selskab at afkræfte formodningen om gyldighed og dermed afværge et truende forbud og påbud.

Artiklen er skrevet af advokat (H) Mikkel Kleis.

Vidste du, at vores advokater i Patrade Legal er specialister i immaterialret? Vi tilbyder en række juridiske services og vores advokater arbejder tæt sammen med vores European Patent Attorneys.

Læs hele Sø- og Handelsrettens afgørelse her.