Skip to main content

Ny afgørelse · 29.06.2022

Østre Landsret afviser sag mod Estrella

Østre Landsret afviser sag anlagt af Orkla mod Estrella grundet manglende retlig interesse.

Af Mikkel Kleis, Partner, Advokat (H)

Orkla Confectionery & Snacks Danmark A/S (”Orkla”) havde søgt at opnå forbud mod Estrella ApS’ (”Estrella”) markedsføring af Taffel Super Snacks chipsprodukter i firkantet form i en udformning og emballage, som Estrella var ophørt med at anvende i maj 2015, men som Orkla mente, at Estrella agtede at genintroducere.

Landsretten har den 21. januar 2022 truffet afgørelse om ikke at stadfæste Sø- og Handelsrettens dom om afvisning af sagen. Sø- og Handelsretten havde i den forudgående sag konkluderet, at Orkla havde udvist passivitet. I forbindelse med denne afgørelse rejste landsretten ex officio et spørgsmål om retlig interesse, som førte til afvisning af nærværende sag.

Der var enighed om, at Estrella ikke siden afgivelsen af en proceserklæring af 18. maj 2015 i den daværende forbudssag har markedsført, solgt eller på anden måde omsat Taffel Super Snacks i den pågældende form og emballage, og heller ikke har forsøgt at indlede sådan markedsføring.

Den omstændighed, at Estrellas direktør for Sø- og Handelsretten forklarede, at Estrella på et eller andet tidspunkt gerne vil have mulighed for at reducere sine indkøbs-/produktionsomkostninger ved igen at anvende den mest optimale produktionsmetode, som netop opnås ved en firkantet form, indebar ikke i sig selv, at Estrella kunne anses for at have konkrete og aktuelle planer om at relancere Taffel Super Snacks i den pågældende form og emballage.

Det, som er helt afgørende i vurderingen af retlig interesse, er aktualitet, hvilket retten ikke fandt var til stede i nærværende sag, i og med Orkla selv hævede søgsmålet i 2015, og at Estrellas produkt fortsat ikke er at finde på markedet. Så hvor Sø- og Handelsretten afviste sagen pga. retsfortabende passivitet, afviste Landsretten på baggrund af manglende retlig interesse.

Læs afgørelsen