Skip to main content

Ny afgørelse · 18.05.2022

Overtrædelse af markedsføringsloven ved fremsættelse af nedsættende ytringer

To konkurrenter indenfor træhegnsindustrien havde begge overtrådt markedsføringsloven ved at fremsætte nedsættende ytringer om den anden virksomhed.

Af Mikkel Kleis, Partner, Advokat (H)

I 2020 afsagde Sø- og Handelsretten dom i en sag mellem Nordisk Træbeskyttelse ApS og Hegnsmanden ApS. En profil på forummet lav-det-selv.dk, ”HandyMnd”, havde fremsat ytringer omkring rådsikringskraver og folie, som efter sigende skulle beskytte træstolper mod råd. De pågældende produkter, blev solgt af Nordisk Træbeskyttelse ApS. Tråden udviklede sig hurtigt til en diskussion af produktets kvalitet og Nordisk Træbeskyttelses garantier, som ifølge profilen Jan Hegnsmand, var ”fup” og ”julenumre”, og gav indtryk af, at Nordisk Træbeskyttelse ”fiflede med garantien”. Profilen Jan Hegnsmand blev styret af Hegnsmanden ApS, og de fremsatte ytringer på lav-det-selv.dk og selskabets egen hjemmeside blev af retten anset for at være utilbørlige og i strid med god markedsføringsskik efter markedsføringslovens § 3. Pga. ytringernes markedsforstyrrende effekt blev Hegnsmanden ApS pålagt at betale 50.000 kr. til Nordisk Træbeskyttelse i erstatning.

Hegnsmanden ApS ankede sagen til Landsretten, og under sagen blev det fastslået, at de indlæg, som profilen ”HandyMnd” stod bag, var aftalt og indholdet afstemt med Nordisk Træbeskyttelse, som derfor var ansvarlig for indholdet heraf. ”HandyMnd” havde i et indlæg oplyst, at Hegnsmanden ApS havde fået afslag på en ansøgning om at blive eneforhandler af rådsikringsproduktet. Derudover havde profilen skrevet, at det ”lugter af bitterhed”, og at Jan Hegnsmands indlæg alene havde til formål at ”SKADE DIN KONKURRENT FORDI – DU – IKKE FIK FORHANDLINGSRETTIGHEDERNE” mv. Da dette ikke kunne anses for sandfærdigt, udgjorde disse ytringer en miskreditering og nedgørelse af Hegnsmanden ApS i strid med markedsføringslovens § 3 og § 20, stk. 3. Landsretten ændrede derfor Sø- og Handelsrettens dom til, at Hegnsmanden ApS alene skulle svare 5.000 kr. i erstatning, og at begge parter skulle bære egne sagsomkostninger.

Vores kommentarer

Dommen viser, at man som virksomhed altid skal være påpasselig med at fremsætte ytringer om konkurrenter, da ytringerne oftest skal overholde en række krav i markedsføringsloven, herunder at de skal være sandfærdige, og at ytringernes rigtighed skal kunne dokumenteres, samt at de skal overholde god markedsføringsskik. Disse krav vil ophidsede diskussioner i debatfora sjældent leve op til.

Læs Østre Landsrets dom