Skip to main content

Ny afgørelse · 16.09.2021

Registrering af Panta Rhei som EU-varemærke ville medføre risiko for forveksling

EU-Retten har fundet, at en registrering af Panta Rhei som EU-varemærke vil medføre risiko for forveksling med et ældre identisk EU-varemærke. Det på trods af at der kun er en lav grad af lighed mellem varerne for de to mærker.

Ansøger, Stefan Makk, indleverede en ansøgning om registrering af ordmærket Panta Rhei i EU for forskellige medicinske og farmaceutiske produkter og kosttilskud i klasse 5 (der blandt andet inkluderer farmaceutiske, medicinske og hygiejniske præparater til medicinske formål).

Indsiger, Ubati Cosmetics, SL, nedlagde indsigelse mod det ansøgte varemærke på baggrund af sit registrerede ordmærke Panta Rhei, der er registreret i EU for blandt andet forskellige kosmetiske produkter i klasse 3 (inkluderer blandt andet ikke-medicinsk kosmetik).

EU Retten fandt, at risiko for forveksling måtte vurderes ud fra en helhedsvurdering af mærkernes lighed og ligheden mellem de omhandlede varer og tjenesteydelse. EU-Retten bemærkede, at der i flere tilfælde forekommer overlap mellem, hvornår produkter er farmaceutiske og kosmetiske, eftersom et produkt kan have begge egenskaber på samme tid.

Som eksempel blev brugt en medicinsk creme, der kan have effekt på hudens udseende ved at fugte den og samtidig dulme inflammation. Samme overvejelse lagde EU-Retten til grund med hensyn til kosttilskud til medicinsk eller ernæringsmæssig brug, da kosttilskud primært bruges til af afhjælpe ernæringsmæssige mangler, men også kan have bieffekter som har indflydelse på hudens udseende, hvilket anses som kosmetisk.

EU-Retten bemærkede derudover, at flere apoteker forhandler mærker fra både Stefan Makk og Ubati Cosmetics under mærket Panta Rhei, hvilket indebærer en større grad af lighed mellem varerne.
På grund af sammenfaldet mellem medicinske og kosmetiske produkters formål og virkning, anså EU-Retten de identiske ordmærker for at medføre en risiko for forveksling. Derfor fik Stefan Makk afslag på registrering af Panta Rhei i klasse 5.

Vores kommentarer

EU-Rettens dom i sagen viser, at det er vigtigt tidligt i en udviklingsproces at være opmærksom på, hvilke produktklasser, man vil markedsføre sit brand i, både på kort og lang sigt, samt undersøge eksistensen af ældre rettigheder, inden der indleveres en varemærkeansøgning. Dommen viser desuden, at det ikke altid er tilstrækkeligt at udstrække sine forudgående undersøgelser til de specifikke vareklasser, man selv har interesse i, fordi eksistensen af ældre rettigheder i andre klasser i visse tilfælde kan udgøre en hindring for registrering.

Artiklen er skrevet af advokat (H) Mikkel Kleis.

Vidste du, at vores advokater i Patrade Legal er specialister i immaterialret? Vi tilbyder en række juridiske services og vores advokater arbejder tæt sammen med vores European Patent Attorneys.

Læs EU-Rettens dom