Skip to main content

Ny afgørelse · 29.06.2022

Sø- og Handelsretten har meddelt en række internetudbydere forbud

Sø- og Handelsretten har meddelt en række internetudbydere forbud og påbud mod at stoppe formidlingen af en række domæner, der krænker sagsøgers, Skechers U.S.A.’s, varemærkerettigheder og ophavsret. Dog ikke medhold i påstand om forbud mod alle lignende fremtidige domæner.

Af Mikkel Kleis, Partner, Advokat (H)

Skechers U.S.A. nedlagde påstand om, at fire tjenesteudbydere skulle blokere fire domæner, der alle anvendte sagsøgers registrerede varemærker og ophavsretsbeskyttede modelfotografier.

Retten fandt, at tjenesteudbyderne medvirkede til at krænke Skechers varemærke- og ophavsrettigheder ved at give sine kunder adgang til hjemmesiderne. Forbuddene blev således taget til følge.

Herudover nedlagde Skechers påstand om, at internetudbyderne skulle påbydes at foretage de nødvendige tekniske skridt til at hindre adgang til indhold på andre domæner, som er identisk med indholdet på førnævnte hjemmesider. Skechers fik ligeledes medhold i denne påstand.

Skechers fik imidlertid ikke medhold i en mere vagt formuleret påstand om, at internetudbyderne forbydes for fremtiden at formidle adgang for deres kunder til internettjenester, som giver adgang til domæner, der er affattet på dansk og/eller tilbyder levering af varer til Danmark, og hvorfra der udbydes fodtøj og/eller beklædning til salg, hvis de anvender Skechers varemærker. Retten gav ikke Skechers medhold i denne påstand, da den ikke angik en bestemt hjemmeside eller part. Påstanden havde således ikke fornøden klarhed eller præcision. En række forhold ifm. retsplejelovens regler om forbud og påbud ville følgeligt ikke kunne blive iagttaget, herunder regler om sikkerhedsstillelse, proportionalitet og justifikation.

Læs afgørelsen