Skip to main content

Ny afgørelse · 29.06.2022

TreeTops strukturskrue var ikke en krænkelse

Troldtekts strukturskrue nød markedsføringsretlig beskyttelse mod produktefterligning, men TreeTops strukturskrue var ikke en krænkelse heraf

Sagen drejede sig om, hvorvidt Troldtekts strukturskrue nød markedsføringsretlig beskyttelse, og i givet fald om TreeTops markedsføring og salg af strukturskruen udgjorde en krænkelse heraf. Troldtekt producerer og markedsfører en træbetonskrue med struktur præget direkte i metallet i skruehovedet. Skruen kan benyttes til træ og stål, den har krydskærv og så findes den i forskellige farvevarianter og i varierende længder.

Retten fandt først, at Troldtekts strukturskrue havde tilstrækkelig kommerciel adskillelsesevne til at nyde beskyttelse mod produktefterligninger efter markedsføringslovens § 3. Det fandtes endvidere dokumenteret, at Troldtekts strukturskrue, der blev lanceret i 2014, har en betydelig markedsposition. I forhold til fremtoningsbeskyttelse lagde retten vægt på, at mønsteret i Troldtekt strukturskrues skruehoved ikke kun er at anse for teknisk betinget, idet der ligger en vis designmæssig frihed i forhold til at skruen skal falde i et med akustikplader af træbeton.

For så vidt angik krænkelsesspørgsmålet, fandt retten, at TreeTops strukturskrue ikke fremtrådte som en slavisk eller nærgående efterligning af Troldtekts strukturskrue. Det ansås derfor ikke for sandsynliggjort, at TreeTops havde handlet i strid med markedsføringslovens § 3. Retten fandt en udtryksmæssig differentiering på mønsteret i skruehovederne, hvilket bl.a. manifesterede sig ved det større antal korte, smalle og retlinede linjer, der flere steder brydes på Troldtekts strukturskrue. På TreeTops skruehoved er fem brede, ubrudte og kurvede linjer, der går fra kant til kant. Retten fandt derfor ikke, at TreeTops havde krænket Troldtekst markedsføringsretlige beskyttelse, hvorfor forbudsanmodningen ikke blev taget til følge.

Læs afgørelsen