Skip to main content

Ny afgørelse · 29.06.2022

Ubisoft taber varemærkestrid Huawei

Spilvirksomheden Ubisoft taber varemærkestrid mod kinesisk telefongigant Huawei - IP-Kat artikel.

Af Mikkel Kleis, Partner, Advokat (H)

Tilbage i 2017 udgav spilvirksomheden Ubisoft krigsspillet ”For Honor”. I 2015, havde Ubisoft ansøgt nedenstående varemærke for bl.a. varer i vareklasse 9 (games software’, software for playing video, computer and online games, software incorporating computer games mm.), vareklasse 28 (audio visual games on computer hardware platforms) og 41 (providing computer and telecommunications technology training, information on on-line computer games and other online entertainment).

Kort efter nedlagde telefonvirksomheden Huawei indsigelse med henvisning til EUTMR artikel 8 (1)(b) og deres tidligere varemærke ”HONOR”, som dækker (computers) i vareklasse 9, (retail ser-vices in relation to computers) og 38 (computer communication services). EUIPO gav medhold i indsigelsen, og efter anke til The Board og The Opposition Division endte sagen ved EU-retten.

EU-retten konkluderede, at offentligheden inden for dette område har en gennemsnitlig til høj grad af opmærksomhed. Ift. varesammenligningen fandt Retten, at på trods af, at Huawei alene havde computere registreret, var der varesammenfald, da Ubisofts ansøgte varer i vareklasse 9, 28 og 41 komplementerer computere.

Fsva. sammenligning af mærkerne, konkluderede retten, at den visuelle fremtoning af Ubisofts va-remærke havde en begrænset indvirkning på sammenligningen af de to mærker. Derudover lagde Retten ikke ”for” større betydning ved den fonetiske vurdering. Hovedelementet var således ”Honor”. Følgeligt var mærkerne også konceptuelt ens – ”Honor” indikerer ”stor respekt og overholdelse af et adfærdskodeks”, og da Huaweis varemærke dækkede computere mv., havde varemærket fornødent særpræg til, at den oprindelige indsigelse blev opretholdt.

Læs artiklen