Skip to main content

Ny afgørelse · 06.12.2021

’VVS-Eksperten.dk’ og ’VVS-Eksperten’ har ikke særpræg som varemærker

Ordene ’VVS-Eksperten.dk’ og ’VVS-Eksperten’ var ikke indarbejdet tilstrækkeligt til at give ordene særpræg som varemærker.

VVS-Eksperten A/S sagsøgte Kliplev VVS og Sydventilation A/S (Kliplev VVS) for brug af navnet ’VVS-Eksperten’ og ’VVS-Eksperten.com’ som domænenavn, forretningskendetegn og til markedsføring, og for at have udtalelsen ”Vi er eksperter, vores autorisation er din sikkerhed. For at slå det helt fast, så har vi intet med VVS-Eksperten A/S eller andre uautoriserede virksomheder at gøre.” stående på sin hjemmeside.

VVS-Eksperten A/S blev stiftet den 9. februar 2000 og driver virksomhed med salg af VVS-artikler og VVS-værktøj. Siden 2010 har virksomheden haft flere binavne registreret, bestående af VVS-Eksperten i kombination med et lokalt bynavn som følge af i alt 28 fysiske butikker rundt om i landet. Derudover har VVS-Eksperten en webshop på domænet vvs-eksperten.dk, som har været aktiv siden 2001.

Kliplev VSS driver VVS-virksomhed og sælger derudover VVS-værktøj fra sin webshop på domænet kliplev-vvs.dk. Personkredsen bag selskabet har dog drevet autoriseret VVS-virksomhed siden 1976 og indtil 2004 som enkeltmandsvirksomhed under navnet Kliplev VVS v/Børge Nielsen. Siden 1976 er Kliplevs installatører blevet omtalt som VVS-eksperter eller eksperter i forskellige annoncer, reklamer, kataloger og øvrig markedsføringssammenhæng.

VVS-Eksperten har ikke nogen varemærkeregistrering af ’VSS-Eksperten’ eller ’VVS-Eksperten.dk’, men påstod, at der er blevet etableret en varemærkeret for det ene eller begge ord som følge af brug. Sø- og Handelsretten skulle derfor vurdere, om de varemærkerettigheder foreligger og i så fald, om Kliplev VSS har krænket dem.

Retten vurderede, at ordene VVS-Eksperten og VVS-Eksperten.dk må anses for beskrivende for detailhandel med VVS-artikler og VVS-værktøj i en sådan grad, at ingen af betegnelserne har oprindeligt særpræg. En varemærkeret for betegnelserne kan derfor kun etableres, når ordene er blevet brugt tilstrækkeligt langvarigt og intensivt til, at de må anses for indarbejdet i de relevante omsætningskredse og dermed have opnået særpræg

Sø- og Handelsretten fandt det ikke godtgjort ud fra den fremlagte dokumentation, at ordet ’VVS-Eksperten.dk’ ikke længere blev opfattet som en artsbetegnelse i den relevante omsætningskreds. VVS-Eksperten A/S havde således ikke løftet bevisbyrden for, at ordet ’VVS-Eksperten’ eller ’VVS-Eksperten.dk’ faktisk bliver opfattet som et kendetegn for virksomhedens VVS-artikler og VVS-værktøj, og dermed heller ikke godtgjort at have opnået varemærkeret til de to ord ved indarbejdelse.

Angående udtalelsen ”Vi er eksperter, vores autorisation er din sikkerhed. For at slå det helt fast, så har vi intet med VVS-Eksperten A/S eller andre uautoriserede virksomheder at gøre.” på Kliplev VVS’ hjemmeside, fandt Retten udsagnet vildledende og misrekommanderende. Efter bevisførelsen fandt Retten ikke grundlag for, at salg af VVS-artikler generelt kræver autorisation. Den omstændighed, at enkelte serviceydelser kræver autorisation, berettiger ikke dette brede og misrekommanderende udsagn. Retten fandt derfor, at udsagnet udgjorde en overtrædelsen af markedsføringslovens §§ 3 og 20. Retten fandt dog ikke grundlag for at tildele VVS-Eksperten erstatning eller vederlag.

Vores kommentarer:

Dommen er et eksempel på, hvor vanskeligt det er at håndhæve rettigheder til kendetegn, som mangler iboende særpræg og dermed hvor vanskeligt det er at forbyde konkurrenter og andre at bruge identiske eller lignende ord som kendetegn for deres virksomhed og produkter. Medmindre man har et meget velkendt, beskrivende varemærke som ”Danske Bank” eller ”Danske Spil”, er det oftest mest hensigtsmæssigt at bruge sine markedsføringsomkostninger på et varemærke med iboende særpræg, som kan registreres.

Artiklen er skrevet af advokat (H) Mikkel Kleis.

Vidste du, at vores advokater i Patrade Legal er specialister i immaterialret? Vi tilbyder en række juridiske services og vores advokater arbejder tæt sammen med vores European Patent Attorneys.

Læs Sø- og Handelsrettens afgørelse her.