Skip to main content

Nyhed · 25.06.2021

Whistleblowerordning bliver lovpligtig for virksomheder med over 50 ansatte

Folketinget vedtog den 24. juni 2021 en ny lov om beskyttelse af whistleblowere. Loven forpligter arbejdsgivere med 50 eller flere ansatte til at etablere en intern whistleblowerordning. Manglende etablering medfører bødestraf.

Skrevet af advokat (H) Mikkel Kleis

Ordningen skal gøre det muligt for medarbejdere på betryggende vis at indberette lovovertrædelser i den virksomhed, de er ansat i. Lovovertrædelserne kan f.eks. vedrøre oplysninger om strafbare forhold, herunder overtrædelser af eventuelle tavshedspligter, misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri og bestikkelse. Som virksomhed kan man straffes med bøde, hvis man ikke etablerer en whistleblowerordning.

Loven stiller bl.a. krav om, at der skal udpeges en upartisk person eller afdeling, der administrerer ordningen. Der kan udpeges en ansat i virksomheden, eller opgaven kan outsources til en ekstern leverandør, f.eks. et advokatfirma. Derudover stilles der krav om, at der skal udarbejdes skriftlig dokumentation for etableringen af og procedurerne for den etablerede whistleblowerordning, herunder en whistleblowerpolitik.

Hvornår skal der være etableret en whistleblowerordning?

Der er en frist til den 17. december 2021 (datoen for lovens ikrafttrædelse) for offentlige arbejdsgivere og private arbejdsgivere med flere end 249 medarbejdere til at etablere en whistleblowerordning. Arbejdsgivere i den private sektor med mellem 50-249 medarbejdere skal etablere en whistleblowerordning inden den 17. december 2023.

Patrade kan hjælpe med administration af en whistleblowerordning

Vores advokater kan tilbyde hjælp med etablering og drift af whistleblowerordningen for alle virksomheder. Vi kan hjælpe med let og hurtigt at etablere adgang til et whistleblowersystem, som er underlagt den højeste grad af sikkerhed, og hvor det er muligt for medarbejdere at lave indberetninger under fuld fortrolighed. Vi kan desuden bistå med administration, behandling af indberetninger og udarbejdelse af en whistleblowerpolitik.

Hvad koster en whistleblowerordning?

Se vores løsning og pris.

Kontakt os gerne for mere info.