Skip to main content

Artikel · 11.10.2021

Dit appikon fortjener samme opmærksomhed som dine øvrige varemærker

Har din virksomhed en app? Så risikerer du at gøre dig sårbar og ødelægge dine varemærkeregistreringer, ved at bruge dem på en anden måde, end de er registrerede. I processen med at tilpasse dit logo til et appikon, risikerer du nemlig at ændre det så meget, at du mister den beskyttelse, du ellers havde.

Indlægget er skrevet af advokat Christoffer Lindhardt Larsen.

Appikonet er i mange situationer dér, hvor forbrugeren møder en virksomheds brand oftest. Tænk bare på et af de sociale medier eller streaming tjenester, du nok selv benytter dig af. Virksomhedernes ikoner er synonyme med brandet, ydelsen og virksomheden selv.

Når du designer dit appikon, kan du blive nødt til at rette logoet eller måske lave et helt nyt, for at få det til at passe til formatet. I processen risikerer du samtidigt at ændre virksomhedens oprindelige varemærke til et andet end det, du har beskyttet eller hidtil har anvendt.

Der er derfor risiko for, at virksomhedens mest markante markedsføring sker ved anvendelse af et varemærke, der ikke er beskyttet.

Endnu værre er det, hvis virksomheden anvender et varemærke, der ikke kan beskyttes. Hvor risikoen i det første tilfælde, altså at en virksomhed ikke har beskyttet sit appikon, kan undgås ved de rette varemærkeregistreringer, er situationen en anden, når varemærket ikke kan beskyttes.

Det kan og vil ofte være fordi, det ikon der passer til formatet, ikke er egnet til at fungere som varemærke, eksempelvis fordi det er beskrivende, for simpelt eller rent dekorativt.

Undgå at dit appikon udvander beskyttelsen af dit varemærke

I mange lande er loven sådan, at en virksomhed efter en årrække skal kunne dokumentere, at den har gjort reel brug af et registreret varemærke. Kan virksomheden ikke dokumentere brug risikerer den at tabe rettigheden, hvis en tredjepart påstår, at mærket ikke er anvendt. For danske og europæiske varemærker indtræder brugspligten efter 5 år.

Har eller er du ved at udvikle en app, skal du derfor være opmærksom på risikoen for, at det appikon du ender med at designe, kan medføre en udvanding af din virksomheds eksisterende rettigheder og position på markedet.  Der er risiko for, at virksomheden ved brug af appikonet fremfor virksomhedens registrerede varemærker, gør sig sårbar for at kunne dokumentere aktuel brug af sine rettigheder.

Hvad skal du gøre hvis du har udviklet en app?

Vi anbefaler, at virksomheder der har lanceret eller er i gang med at udvikle en app, får lavet en vurdering af, om appikonet er et selvstændigt varemærke virksomheden bør ansøge om at få registreret, for at sikre sine rettigheder.

Hvis appikonet er et selvstændigt varemærke, bør du overveje, om dette mærke skal ansøges i de relevante lande, ligesom virksomheden bør få udarbejdet en strategi for brugen af dens øvrige varemærker.

World Intellectual Property Organization (WIPO) har skrevet om appikoners betydning som varemærker. Læs listen med 10 gode råd til optimering af appdesign og beskyttelse som en forudsætning for et stærkt brand her.

Kontakt os hvis du har brug for rådgivning til registrering af dit varemærke eller beskyttelse af rettigheder til din app.

Hvordan hænger varemærke, logo, brand og appikon sammen?

Et varemærke er populært sagt virksomhedens kommunikation med omverdenen. Det er ofte via en virksomheds varemærker, at kunderne bliver opmærksomme på virksomheden og dens varer eller ydelser. Varemærket har i den forstand særligt to funktioner; en oprindelsesfunktion og en garantifunktion.

Oprindelsesfunktionen hjælper med at oplyse, hvorfra et produkt eller en ydelse stammer, altså hvilken virksomhed, der står bag. Garantifunktionen er kundernes garanti for, at produkter og ydelser, der markedsføres under det pågældende varemærke, stammer fra en specifik virksomhed, og at virksomheden garanterer for produktets eller ydelsens kvalitet.

Logo, brand og appikon er blot få af de betegnelser, der anvendes for varemærker. Varemærke er imidlertid den korrekte juridiske betegnelse. Varemærker kan registreres hvorved indehaveren får certifikat på ejerskabet. Alternativt kan en virksomhed tage sit varemærke i brug, og på den måde opnå en uregistreret varemærkeret i den udstrækning varemærket anvendes og markedsføres.

Læs mere om, hvad der skal til, for at registrere et varemærke eller design.

IPR i metaverset