Skip to main content

Artikel · 25.01.2021

Freedom to operate er en vigtig del af IP-strategien

Med et udstedt patent i hånden kan du forbyde andre at producere, importere, sælge eller markedsføre din opfindelse. Men patentet giver dig ikke per automatik ret til selv at udnytte din opfindelse. Det kræver nemlig, at du har et råderum på markedet, hvor du ikke krænker andres rettigheder. Det kaldes freedom to operate og det er helt afgørende for din kommercielle succes.

Det kan måske lyde mærkeligt, at du med et udstedt patent kan være hindret i at sende din egen opfindelse på markedet, men det er ikke desto mindre tilfældet. Situationen kan opstå, hvis undersøgelsesarbejdet forud for f.eks. markedsføringen ikke har været gjort godt nok. En del af undersøgelsesarbejdet kan være en freedom to operate analyse.

Hvad er en freedom to operate analyse?

En freedom to operate analyse er en analyse af dit råderum på markedet eller sagt på en anden måde en afdækning af om der allerede er konkurrenter på markedet, der kan spærre for lancering af din opfindelse.

En freedom to operate analyse giver dig svar på, om det overhovedet er muligt at kommercialisere et produkt eller en teknologi. En viden, der er uvurderlig at have, særligt når der skal foretages store investeringer i fx procesanlæg.

Hvordan laver man en freedom to operate analyse?

Analysen foretages ved hjælp af en række databasesøgninger, der skal hjælpe med at kortlægge alle eksisterende patentrettigheder inden for et relevant teknikområde. Det kan fx være et patentlandskab, som i visse tilfælde kan returnere en resultatliste med mere end tusind rettighedsdokumenter. Hvert resultat på listen skal derefter gennemgås og elimineres, indtil man til sidst står tilbage med dem, der kan have betydning for produktet.

Freedom to operate analysen er således en systematisk afdækning og af, hvilke teknologier eller produkter, der allerede er på markedet og som kan være en trussel for din opfindelse. 

5 trin til en freedom to operate analyse.

Hvad er et patentlandskab?

Et patentlandskab er et øjebliksbillede af patentsituationen for en teknologi, ansøger eller opfinder i et land, en region eller globalt. Den hjælper dig med at afklare, hvordan dit nye produkt er unikt og hvor det adskiller sig væsentligt fra eksisterende løsninger og opfindelser.

Afdæk patentlandskabet inden du søger patent

Med patentlandskabsanalysen får du en oversigt over alle potentielt relevante patentrettigheder, der kan udgøre en risiko – ja, som måske endda helt kan forhindre at et produkt produceres, markedsføres eller sælges på et eller måske alle vigtige markeder. Ofte, og især hvis der skal laves store investeringer i for eksempel produktionsfaciliteter, bør der også eller i stedet for laves en egentlig freedom to operate analyse.

Det er vanvittigt vigtigt, at man tidligt i et produkts udvikling får klarlagt, hvilke eksisterende rettigheder, der er derude, og dermed hvilket råderum man har til sit eget produkt på markedet. Faktisk vil vi gå så langt som til at sige, at et godt overblik over eksisterende IP-rettigheder, i det mindste et såkaldt patentlandskab i første omgang ofte skal prioriteres højere end patentering.

Bliv klogere på IP-strategi.

Freedom to operate danner grundlag for fremtidig forretning

En freedom to operate analyse danner reelt grundlag for hele den fremtidige forretning og konkurrenceevne.

Et patent er vigtigt for at holde dine konkurrenter på afstand, men det kan også give en falsk tryghed. Du kan f.eks. have opfundet et apparat, som består af flere forskellige komponenter, der tilsammen løser et teknisk problem. Det apparat får du måske patent på. Men hvis én af komponenterne i apparatet også er patentbeskyttet for sig selv – selvom det muligvis er i en anden sammenhæng – så opstår der et problem. Og det kan potentielt betyde, at en anden rettighedsindehaver kan forhindre dig i at sætte dit apparat på markedet, også selvom det er patentbeskyttet. Intet råderum, ingen forretning.

En forudgående freedom to operate analyse vil kunne opdage og afværge en sådan situation. Med kendskab til eksisterende rettigheder vil man dermed have mulighed for at ændre apparatet en smule, så den patenterede komponent udelades eller erstattes af en anden, eller man kan eventuelt på forhånd få en licens af rettighedsindehaveren til at anvende den patenterede komponent.

Vores anbefaling er derfor, at man i forbindelse med nye projekter tidligt i forløbet danner sig et overblik over potentielle begrænsninger pga. andres IP-rettigheder. I nogle tilfælde vil jeg endda anbefale at man først og fremmest investerer sine ressourcer i en freedom to operate-analyse. Når man så har fået afdækket råderummet, så kan man fortsætte med at patentere sin opfindelse for på den måde at holde konkurrenterne væk.

Fordelen ved at lave en freedom to operate analyse er, at man kan undgå at bruge tid og penge på at søge patentering på noget, der alligevel ikke vil kunne patenteres eller kommercialiseres.

Hvad koster en freedom to operate analyse?

Du skal regne med en pris fra 50.000 kroner og opefter alt afhængig af, hvilket teknologiområde, der er tale om. Det er typisk billigere at lave analysen, hvis der er tale om et relativt simpelt mekanisk produkt end hvis det er et kompliceret produkt eller teknologi.

 

Få hjælpt til freedom to operate analysen Kontaktformular