Skip to main content

Ny afgørelse · 06.12.2021

Lamico A/S har krænket Sangenic International Limiteds patentret

I en sag fra september skulle Østre Landsret tage stilling til, om Lamico A/S havde krænket Sangenic International Limiteds (Sangenic) rettigheder i henhold til to patenter.

Sangenic er en del af den britiske Mayborn-koncern, der udvikler og markedsfører produkter til små børn, eksempelvis blespande, sutter og sutteflasker.

Lamico er en dansk virksomhed, der producerer og markedsfører Inko Babyblespande og tilbehør, heriblandt kassetter til egne og konkurrerende blespande (også Sangenics).

Landsretten frifandt Sangenic for påstandene om ugyldighed af patenterne. Landsretten fandt det ikke godtgjort, at Lamico før prioritetsdagen for patenterne den 12. juni 2001 havde anvendt og offentliggjort den teknik patenterne er baseret på, og at patententerne ikke er baseret på en kendt teknik. Derfor er patenterne ikke ugyldige.

Selvom Sangenics yngste patent blev valideret allerede i 2012, nåede Landsretten frem til, at Sangenic ikke havde udvist retsfortabende passivitet ved først at anlægge sag mod Lamico den 24. april 2015.

Landsretten fandt, ligesom Sø-og Handelsretten, at Lamico havde krænket Sangenics rettigheder i henhold til det ældste patent fra 2008. De lagde her vægt på, at syn og skøn fastslog, at Lamicos produkter ’Vores refill pose til blespand’ og ’InkoBaby Refill’ måtte anses at være fremstillet ved anvendelse af angivelserne i fremgangsmådekrav 1 i Sangenics patent fra 2008.

Landsretten fandt ikke, at Sangenics patent fra 2012 var krænket. Retten fastslog, at de ’afskårne dele’ i krav 1 i patentet fra 2012 måtte fortolkes sådan, at der skal være mindst to indhak i den yderste periferi af tragten. Lamicos produkter, ’InkoBaby All-in-One refill’, ’Vores refill pose til blespand’ og ’Tibelly refill pose til blespand’, har kun ét indhak, og produkterne falder derfor ikke inden for ordlyden af krav 1.

Der forelå altså ikke en direkte krænkelse og ifølge landsretten kunne ækvivalenslæren heller ikke føre til, at der var sket en krænkelse. Landsretten gik her imod Sø- og Handelsretten, der efter ækvivalenslæren havde anset Lamicos løsning for ækvivalent med løsningen i det yngste patent og dermed var nået frem til, at der var sket en krænkelse af patentet.

Vores kommentarer:

Ligesom i sagen mellem Citilight og Reelights foretog Landsretten en snæver fortolkning af patentkravene. Afgørelsen er dermed endnu et eksempel på, at beskyttelsen sjældent rækker ud over den ordrette forståelse og understreger dermed vigtigheden af at være omhyggelig med formuleringen af patentkravene, herunder at det sikres, at patentkravene ikke gøres mere snævre end nødvendigt.

Artiklen er skrevet af advokat (H) Mikkel Kleis.

Vidste du, at vores advokater i Patrade Legal er specialister i immaterialret? Vi tilbyder en række juridiske services og vores advokater arbejder tæt sammen med vores European Patent Attorneys.

Læs Østrelandsrets afgørelse her.